این سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است

نتایج جستجو برای عبارت :

a750fxxu2bsh8 combination firmware

 
کامبینیشن سامسونگ G975U ورژن G975USQU2ASH2 باینری U2 G975U Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G975USQU2ASH2
 
 
کامبینیشن سامسونگ G973U ورژن G973USQU2ASH2 باینری U2 G973U Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G973USQU2ASH2
 
 
کامبینیشن سامسونگ G970U ورژن G970USQU2ASH2 باینری U2 G970U Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G970USQU2ASH2
 
 
فایل فلش 4 فایل سامسونگ T837V ورژن T837VVRU2BSH2 اندروید 9.0 T837V T837VVRU2BSH2 Android 9.0 4File Firmware
 
 
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T719 ورژن T719XXU2BSA1 اندروید 7.0 T719 T719XXU2BSA1 Android 7.0 4File Firmware
 
 
فایل فلش 4 فایل سامسونگ T387P
 
کامبنییشن سامسونگ M405F ورژن M405FDDU1ASI1 M405F COMBINATION FAC FA90 M405FDDU1ASI1
 
 
کامبینیشن سامسونگ M205F ورژن M205FDDU2ASH1 باینری U2 M205F Binary U2 COMBINATION FAC FA81 M205FDDU2ASH1
 
 
کامبینیشن سامسونگ A307GT ورژن A307GTVJU1ASI4 A307GT COMBINATION FAC FA90 A307GTVJU1ASI4
 
 
کامبینیشن سامسونگ A507FN ورژن A507FNXXU1ASI3 A507FN COMBINATION FAC FA90 A507FNXXU1ASI3
 
 
کامبینیشن سامسونگ A307FN ورژن A307FNXXU1ASI5 A307FN COMBINATION FAC FA90 A307FNXXU1ASI5
 
 
کامبینشن سامسونگ G960D ورژن SC03KOMU1ASA1 SC 02K G960D COMBINATION FAC FA80 SC03KOMU1ASA1
 
 
فایل فلش 4 فایل سامس
 
کامبینیشن سامسونگ R815W ورژن R815WVLU1ASG1 R815W COMBINATION FT40 R815WVLU1ASG1
 
 
کامبینیشن سامسونگ R805W ورژن R805WVLU1ASG1 R805W COMBINATION FT40 R805WVLU1ASG1
 
 
کامبینیشن سامسونگ G973F ورژن G973FXXU3ASI6 باینری U3 G973F Binary U3 COMBINATION FAC FA90 G973FXXU3ASI6
 
 
کامبینیشن سامسونگ G973F ورژن G973FXXU2ASI5 باینری U2 G973F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G973FXXU2ASI5
 
 
کامبینیشن سامسونگ G973F ورژن G973FXXU1ASI4 G973F COMBINATION FAC FA90 G973FXXU1ASI4
 
 
کامبینیشن سامسونگ J260T1 ورژن J260T1UVU3ASI1 باینری U3 J260T1 Binary U3 COMBINATION FAC FA81 J260T1UVU3ASI1
 
 
فا
 
کامبینیشن سامسونگ R830 ورژن R830XXU1ASH2 R830 COMBINATION FT40 R830XXU1ASH2
 
 
کامبینیشن سامسونگ R820 ورژن R820XXU1ASH2 R820 COMBINATION FT40 R820XXU1ASH2
 
 
کامبینیشن سامسونگ T865 ورژن T865XXU1ASH2 T865 COMBINATION FAC FA90 T865XXU1ASH2
 
 
کامبینیشن سامسونگ T860 ورژن T860XXU1ASH3 T860 COMBINATION FAC FA90 T860XXU1ASH3
 
 
کامبینیشن سامسونگ T727V ورژن T727VVRU1ASH4 T727V COMBINATION FAC FA90 T727VVRU1ASH4
 
 
کامبینیشن سامسونگ A260F ورژن A260FXXU2ASF1 باینری U2 A260F Binary U2 COMBINATION FAC FG00 A260FXXU2ASF1
 
 
کامبینیشن سامسونگ A105F ورژن A105FXXU3ASH1 باینری U
 
کامبینیشن سامسونگ T860 ورژن T860XXU1ASG8 T860 COMBINATION FAC FA90 T860XXU1ASG8
 
 
کامبینیشن سامسونگ S367VL ورژن S367VLUDU4ASG1 باینری U4 S367VL Binary U4 COMBINATION FAC FA80 S367VLUDU4ASG1
 
 
کامبینیشن سامسونگ G977U ورژن G977UVRU2ASG1 باینری U2 G977U Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G977UVRU2ASG1
 
 
کامبینیشن سامسونگ G950F ورژن G950FXXU5ASF1 باینری U5 G950F Binary U5 COMBINATION FA70 G950FXXU5ASF1
 
 
کامبینیشن سامسونگ A202F ورژن A202FXXU2ASH4 باینری U2 A202F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A202FXXU2ASH4
 
 
کامبینیشن سامسونگ A202F ورژن A202FXXU1ASH3 A202F COMBINATION FAC FA90 A202FXX
 
کامبینیشن سامسونگ M205G ورژن M205GDDU2ASH1 باینری U2 M205G Binary U2 COMBINATION FAC FA81 M205GDDU2ASH1
 
 
کامبینیشن سامسونگ T390 ورژن T390XXU5ASI1 باینری U5 T390 Binary U5 COMBINATION OXA FA71 T390XXU5ASI1
 
 
کامبینیشن سامسونگ N9750 ورژن N9750ZHU1ASI1 N9750 COMBINATION FAC FA90 N9750ZHU1ASI1
 
 
کامبینیشن سامسونگ N9700 ورژن N9700ZCU1ASI1 N9700 COMBINATION FAC FA90 N9700ZCU1ASI1
 
 
کامبینیشن سامسونگ F9000 ورژن F9000ZCU1ASH7 F9000 COMBINATION FAC FA90 F9000ZCU1ASH7
 
 
کامبینیشن سامسونگ A507FN ورژن A507FNXXU1ASI2 A507FN COMBINATION FAC FA90 A507FNXXU1ASI2
 
 
کامبینیشن سامس
 
کامبینیشن سامسونگ P200 ورژن P200ZCU2ASI1 باینری U2 P200 Binary U2 COMBINATION FAC FA90 P200ZCU2ASI1
 
 
کامبینیشن سامسونگ N976V ورژن N976VVRU1ASJ1 N976V COMBINATION FAC FA90 N976VVRU1ASJ1
 
 
کامبینیشن سامسونگ N976Q ورژن N976QXXU1ASJ1 N976Q COMBINATION FAC FA90 N976QXXU1ASJ1
 
 
کامبینیشن سامسونگ N975U ورژن N975USQU1ASJ1 N975U COMBINATION FAC FA90 N975USQU1ASJ1
 
 
کامبینیشن سامسونگ N970U ورژن N970USQU1ASJ1 N970U COMBINATION FAC FA90 N970USQU1ASJ1
 
 
کامبینیشن سامسونگ G970U ورژن G970USQU2ASI1 باینری U2 G970U Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G970USQU2ASI1
 
 
کامبینیشن سامسون
 
کامبینیشن سامسونگ J337R7 ورژن J337R7WWU5BSI1 باینری U5 J337R7 Binary U5 COMBINATION FAC FA80 J337R7WWU5BSI1
 
 
کامبینیشن سامسونگ J337R7 ورژن J337R7WWU4ASE1 باینری U4 J337R7 Binary U4 COMBINATION FAC FA80 J337R7WWU4ASE1
 
 
کامبینیشن سامسونگ J610FN ورژن J610FNXXU3ASI1 باینری U3 J610FN Binary U3 COMBINATION FAC FA81 J610FNXXU3ASI1
 
 
کامبینیشن سامسونگ J610FN ورژن J610FNXXU2ASF1 باینری U2 J610FN Binary U2 COMBINATION FAC FA81 J610FNXXU2ASF1
 
 
کامبینیشن سامسونگ A507FN ورژن A507FNXXU1ASI4 A507FN COMBINATION FAC FA90 A507FNXXU1ASI4
 
 
کامبینیشن سامسونگ N970U ورژن N970USQU1ASI2 N970U COMB
 
کامبینیشن سامسونگ T837V ورژن T837VVRU2ASE1 باینری U2 T837V Binary U2 COMBINATION FAC FA81 T837VVRU2ASE1
 
 
کامبینیشن سامسونگ J810F ورژن J810FXXU4ASG1 باینری U4 J810F Binary U4 COMBINATION FAC FA80 J810FXXU4ASG1
 
 
کامبینیشن سامسونگ J337A ورژن J337AUCU6ASF1 باینری U6 J337A Binary U6 COMBINATION FAC FA80 J337AUCU6ASF1
 
 
کامبینیشن سامسونگ A505F ورژن A505FDDU2ASG1 باینری U2 A505F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A505FDDU2ASG1
 
 
کامبینیشن سامسونگ A405FN ورژن A405FNXXU2ASG1 باینری U2 A405FN Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A405FNXXU2ASG1
 
 
کامبینیشن سامسونگ A102U ورژن A102
 
کامبینیشن سامسونگ S767VL ورژن S767VLUDU4ASG1 باینری U4 S767VL Binary U4 COMBINATION FAC FA80 S767VLUDU4ASG1
 
 
کامبینیشن سامسونگ T597P ورژن T597PVPU2ASG2 باینری U2 T597P Binary U2 COMBINATION FAC FA81 T597PVPU2ASG2
 
 
کامبینیشن سامسونگ F900U ورژن F900USQU1ASH1 F900U COMBINATION FAC FA90 F900USQU1ASH1
 
 
کامبینیشن سامسونگ N976V ورژن N976VVRU1ASH2 N976V COMBINATION FAC FA90 N976VVRU1ASH2
 
 
کامبینیشن سامسونگ N976V ورژن N976VVRU1ASG8 N976V COMBINATION FAC FA90 N976VVRU1ASG8
 
 
کامبینیشن سامسونگ N976B ورژن N976BXXU1ASH3 N976B COMBINATION FAC FA90 N976BXXU1ASH3
 
 
کامبینیشن سا
 
کامبینیشن سامسونگ J260G ورژن J260GDDU4ASI2 باینری U4 J260G Binary U4 COMBINATION FAC FG00 J260GDDU4ASI2
 
 
کامبینیشن سامسونگ F900D ورژن SCV44KDU1ASI3 SC V44 F900D COMBINATION FAC FA90 SCV44KDU1ASI3
 
 
کامبینیشن سامسونگ N976B ورژن N976BXXU1ASI1 N976B COMBINATION FAC FA90 N976BXXU1ASI1
 
 
کامبینیشن سامسونگ N975U ورژن N975USQU1ASI4 N975U COMBINATION FAC FA90 N975USQU1ASI4
 
 
کامبینیشن سامسونگ N975F ورژن N975FXXU1ASI1 N975F COMBINATION FAC FA90 N975FXXU1ASI1
 
 
کامبینیشن ساموسنگ N970F ورژن N970FXXU1ASI2 N970F COMBINATION FAC FA90 N970FXXU1ASI2
 
 
کامبینیشن سامسونگ A605G ورژ
 
کامبینیشن سامسونگ J327T ورژن J327TUVU4ASH1 باینری U4 J327T Binary U4 COMBINATION TMB FA70 J327TUVU4ASH1
 
 
کامبینیشن سامسونگ N976V ورژن N976VVRU1ASH7 N976V COMBINATION FAC FA90 N976VVRU1ASH7
 
 
کامبینیشن سامسونگ G977T ورژن G977TUVU2ASG1 باینری U2 G977T Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G977TUVU2ASG1
 
 
کامبینیشن سامسونگ G977B ورژن G977BXXU2ASH4 باینری U2 G977B Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G977BXXU2ASH4
 
 
کامبینیشن سامسونگ G977B ورژن G977BXXU1ASH5 G977B COMBINATION FAC FA90 G977BXXU1ASH5
 
 
کامبینیشن سامسونگ T830 ورژن T830XXU4ASH1 باینری U4 T830 Binary U4 COMBINATION FAC FA81 T830XX
 
کامبینیشن سامسونگ T510 ورژن T510XXU2ASH2 باینری U2 T510 binary U2 COMBINATION FAC FA90 T510XXU2ASH2
 
 
کامبینیشن سامسونگ T510 ورژن T510XXU1ASH1 T510 COMBINATION FAC FA90 T510XXU1ASH1
 
 
کامبینیشن سامسونگ N975F ورژن N975FXXU1ASH6 N975F COMBINATION FAC FA90 N975FXXU1ASH6
 
 
کامبینیشن سامسونگ M307F ورژن M307FXXU1ASH9 M307F COMBINATION FAC FA90 M307FXXU1ASH9
 
 
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T825 ورژن T825JXU3CSHA اندروید 9.0 T825 T825JXU3CSHA Android 9.0 4File Firmware
 
 
فایل فلش 3 فایل فارسی سامسونگ T720 ورژن T720XXU1ASH1 اندروید 9.0 T720 T720XXU1ASH1 Android 9.0 3File Firm
 
فایل فلش 5 فایل سامسونگ N950U ورژن N950USQU6DSH3 اندروید 9.0 N950U N950USQU6DSH3 Android 9.0 5File Firmware
 
 
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G975U ورژن G975USQU2BSGJ اندروید 9.0 G975U G975USQU2BSGJ Android 9.0 5File Firmware
 
 
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G973U ورژن G973USQU2BSGJ اندروید 9.0 G973U G973USQU2BSGJ Android 9.0 5File Firmware
 
 
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G970U ورژن G970USQU2BSGJ اندروید 9.0 G970U G970USQU2BSGJ Android 9.0 5File Firmware
 
 
کامبینیشن سامسونگ J710F ورژن J710FXXU6BSE1 باینری U6 J710F Binary U6 COMBINATION OXA FA60 J710FXXU6BSE1
 
 
کامبینیشن سامسونگ N976V
 
کامبینیشن سامسونگ A7050 ورژن A7050ZCU3ASG6 باینری U3 A7050 Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A7050ZCU3ASG6
 
 
کامبینیشن سامسونگ A7050 ورژن A7050ZCU2ASG5 باینری U2 A7050 Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A7050ZCU2ASG5
 
 
فایل فلش 5 فایل سامسونگ T837P ورژن T837PVPS3BSG1 اندروید 9.0 T837P T837PVPS3BSG1 Android 9.0 5File Firmware
 
 
فایل فلش 5 فایل سامسونگ N950U ورژن N950USQS6DSG4 اندروید 9.0 N950U N950USQS6DSG4 Android 9.0 5File Firmware
 
 
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G965U1 ورژن G965U1UEU5CSF1 اندروید 9.0 G965U1 G965U1UEU5CSF1 Android 9.0 5File Firmware
 
 
فایل فلش 5 فایل سا
 
کامبینیشن سامسونگ G975U ورژن G975USQU1ASG5 G975U COMBINATION FAC FA90 G975USQU1ASG5
 
 
کامبینیشن سامسونگ G973U ورژن G973USQU1ASG3 G973U COMBINATION FAC FA90 G973USQU1ASG3
 
 
کامبینیشن سامسونگ G970U ورژن G970USQU2ASG4 باینری U2 G970U Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G970USQU2ASG4
 
 
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J720F ورژن J720FDDU4BSG7 اندروید 9.0 J720F J720FDDU4BSG7 Android 9.0 4File Firmware
 
 
فایل فلش 4 فایل سامسونگ T818T ورژن T818TUVS4BSG3 اندروید 7.0 T818T T818TUVS4BSG3 Android 7.0 4File Firmware
 
 
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T295 ورژن T295XXU1ASG4 ان
 
کامبینیشن سامسونگ A505G ورژن A505GTUBU3ASJ1 باینری U3 A505G Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A505GTUBU3ASJ1
 
 
کامبینیشن سامسونگ A505F ورژن A505FDDU2ASJ1 باینری U2 A505F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A505FDDU2ASJ1
 
 
کامبینیشن سامسونگ J737V ورژن J737VVRU4ASI1 باینری U4 J737V Binary U4 COMBINATION FAC FA80 J737VVRU4ASI1
 
 
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J510F ورژن J510FXXU3BSI2 اندروید 7.1.1 J510F J510FXXU3BSI2 Android 7.1.1 4File Firmware
 
 
فایل فلش 4 فایل سامسونگ J327VPP ورژن J327VPPVRU3BSI2 اندروید 8.1 J327VPP J327VPPVRU3BSI2 Android 8.1 4File Firmware
 
 
فایل فلش 4 فایل س
 
کامبینیشن سامسونگ A205GN ورژن A205GNDXU3ASJ3 باینری U3 A205GN Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A205GNDXU3ASJ3
 
 
کامبینیشن سامسونگ A205GN ورژن A205GNDXU2ASJ2 باینری U2 A205GN Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A205GNDXU2ASJ2
 
 
کامبینیشن سامسونگ A205GN ورژن A205GNDXU1ASJ1 A205GN COMBINATION FAC FA90 A205GNDXU1ASJ1
 
 
فایل فلش 5 فایل سامسونگ T867U ورژن T867USQU1ASI2 اندروید 9.0 T867U T867USQU1ASI2 Android 9.0 5File Firmware
 
 
فایل فلش 5 فایل سامسونگ T867U ورژن T867USQU1ASI3 اندروید 9.0 T867U T867USQU1ASI3 Android 9.0 5File Firmware
 
 
فایل فلش 5 فایل سامسونگ T837A ورژن T837AUCS2BS
 
کامبینیشن سامسونگ A705MN ورژن A705MNXXU3ASJ3 باینری U3 A705MN Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A705MNXXU3ASJ3
 
 
کامبینیشن سامسونگ A705MN ورژن A705MNXXU2ASJ2 باینری U2 A705MN Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A705MNXXU2ASJ2
 
 
کامبینیشن سامسونگ A705MN ورژن A705MNXXU1ASJ1 A705MN COMBINATION FAC FA90 A705MNXXU1ASJ1
 
 
فایل فلش 5 فایل سامسونگ N975U ورژن N975USQS1ASI3 اندروید 9.0 N975U N975USQS1ASI3 Android 9.0 5File Firmware
 
 
فایل فلش 5 فایل سامسونگ N970U ورژن N970USQS1ASI3 اندروید 9.0 N970U N970USQS1ASI3 Android 9.0 5File Firmware
 
 
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J720F ورژن
 
کامبینیشن سامسونگ R830 ورژن R830XXU1ASH3 R830 COMBINATION FT40 R830XXU1ASH3
 
 
کامبینیشن سامسونگ R830 ورژن R830XXU1ASH3 R830 COMBINATION FT40 R830XXU1ASH3
 
 
کامبینیشن سامسونگ R830 ورژن R830XXU1ASI1 R830 COMBINATION FT40 R830XXU1ASI1
 
 
کامبینیشن سامسونگ R820 ورژن R820XXU1ASI1 R820 COMBINATION FT40 R820XXU1ASI1
 
 
کامبینیشن سامسونگ R820 ورژن R820XXU1ASH3 R820 COMBINATION FT40 R820XXU1ASH3
 
 
کامبینیشن سامسونگ T397U ورژن T397UUEU4ASG2 باینری U4 T397U Binary U4 COMBINATION OYM FA71 T397UUEU4ASG2
 
 
کامبینیشن سامسونگ S205DL ورژن S205DLUDU1ASG3 S205DL COMBINATION FAC FA90
 
کامبینیشن سامسونگ T540 ورژن T540XXU1ASH6 T540 COMBINATION FAC FA90 T540XXU1ASH6
 
 
کامبینیشن سامسونگ R830 ورژن R830XXU1ASI2 R830 COMBINATION FT40 R830XXU1ASI2
 
 
کامبینیشن سامسونگ R820 ورژن R820XXU1ASI2 R820 COMBINATION FT40 R820XXU1ASI2
 
 
کامبینیشن سامسونگ R820 ورژن R820XXU1ASI2 R820 COMBINATION FT40 R820XXU1ASI2
 
 
کامبینیشن سامسونگ J727T ورژن J727TUVU6ASI1 باینری U6 J727T Binary U6 COMBINATION TMB FA70 J727TUVU6ASI1
 
 
کامبینیشن سامسونگ T545 ورژن T545XXU1ASH7 T545 COMBINATION FAC FA90 T545XXU1ASH7
 
 
کامبینیشن سامسونگ S506DL ورژن S506DLUDU2ASI1 باینری U2 S50
 
کامبینیشن سامسونگ S506DL ورژن S506DLUDU1ASH2 S506DL COMBINATION FAC FA90 S506DLUDU1ASH2
 
 
کامبینیشن سامسونگ S337TL ورژن S337TLUDU6ASG1 باینری U6 S337TL Binary U6 COMBINATION TFN FA70 S337TLUDU6ASG1
 
 
فایل فلش 4 فایل سامسونگ S506DL ورژن S506DLUDU1ASH1 اندروید 9.0 S506DL S506DLUDU1ASH1 Android 9.0 4File Firmware
 
 
فایل فلش 4 فایل سامسونگ S337TL ورژن S337TLUDS6BSG2 اندروید 7.0 S337TL S337TLUDS6BSG2 Android 7.0 4File Firmware
 
 
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G975U1 ورژن G975U1UEU2BSGL اندروید 9.0 G975U1 G975U1UEU2BSGL Android 9.0 4File Firmware
 
 
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G973U1 ور
 
کامبینیشن سامسونگ S102DL ورژن S102DLUDU1ASG6 S102DL COMBINATION FAC FA90 S102DLUDU1ASG6
 
 
کامبینیشن سامسونگ P205 ورژن P205DXU2ASH1 باینری U2 P205 Binary U2 COMBINATION FAC FA90 P205DXU2ASH1
 
 
کامبینیشن سامسونگ A505G ورژن A505GTUBU2ASH1 باینری U2 A505G Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A505GTUBU2ASH1
 
 
کامبینیشن سامسونگ A305GN ورژن A305GNDXU2ASH1 باینری U2 A305GN Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A305GNDXU2ASH1
 
 
فایل فلش 4 فایل سامسونگ S102DL ورژن S102DLUDU1ASGA اندروید 9.0 S102DL S102DLUDU1ASGA Android 9.0 4File Firmware
 
 
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G977P ورژن G977PVPU2ASH6 اند
 
کامبینیشن سامسونگ T867V ورژن T867VVRU1ASH6 T867V COMBINATION FAC FA90 T867VVRU1ASH6
 
 
کامبینیشن سامسونگ N976B ورژن N976QXXU0ASI1 N976Q COMBINATION FAC FA90 N976QXXU0ASI1
 
 
کامبینیشن سامسونگ A908B ورژن A908BXXU1ASH7 A908B COMBINATION FAC FA90 A908BXXU1ASH7
 
 
فایل فلش 5 فایل سامسونگ T867V ورژن T867VVRU1ASHD اندروید 9.0 T867V T867VVRU1ASHD Android 9.0 5File Firmware
 
 
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J600F ورژن J600FXXU5BSH5 اندروید 9.0 J600F J600FXXU5BSH5 Android 9.0 4File Firmware
 
 
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A307FN ورژن A307FNXXU1ASI2 اندروید 9.0 A307FN A307FNXXU1
 
کامبینیشن سامسونگ J260A ورژن J260AUCU3ASH2 باینری U3 J260A Binary U3 COMBINATION FAC FA81 J260AUCU3ASH2
 
 
کامبینیشن سامسونگ A102U ورژن A102USQU2ASH2 باینری U2 A102U Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A102USQU2ASH2
 
 
کامبینیشن سامسونگ A105FN ورژن A105FNXXU1ASH1 A105FN COMBINATION FAC FA90 A105FNXXU1ASH1
 
 
کامبینیشن سامسونگ A305F ورژن A305FDDU2ASH1 باینری U2 A305F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A305FDDU2ASH1
 
 
کامبینیشن سامسونگ G970U ورژن G970USQU2ASH1 باینری U2 G970U Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G970USQU2ASH1
 
 
کامبینیشن سامسونگ G973U ورژن G973USQU2ASH1 باینری U2 G973U Bina
 
فایل فلش 5 فایل سامسونگ N950U ورژن N950USQS6DSH1 اندروید 9.0 N950U N950USQS6DSH1 Android 9.0 5File Firmware
 
 
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G975U ورژن G975USQS2BSI4 اندروید 9.0 G975U G975USQS2BSI4 Android 9.0 5File Firmware
 
 
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G973U ورژن G973USQS2BSI4 اندروید 9.0 G973U G973USQS2BSI4 Android 9.0 5File Firmware
 
 
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G970U ورژن G970USQS2BSI4 اندروید 9.0 G970U G970USQS2BSI4 Android 9.0 5File Firmware
 
 
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G965U ورژن G965USQS6CSH8 اندروید 9.0 G965U G965USQS6CSH8 Android 9.0 5File Firmware
 
 
فایل فلش 5 فایل سام
 
کامبینیشن سامسونگ R815U ورژن R815USQU1ASG1 R815U COMBINATION FT40 R815USQU1ASG1
 
 
کامبینیشن سامسونگ R805U ورژن R805USQU1ASG1 R805U COMBINATION FT40 R805USQU1ASG1
 
 
کامبینیشن سامسونگ J260F ورژن J260FPUU4ASI2 باینری U4 J260F Binary U4 COMBINATION FAC FG00 J260FPUU4ASI2
 
 
فایل فلش 5 فایل سامسونگ T867V ورژن T867VVRU1ASI2 اندروید 9.0 T867V T867VVRU1ASI2 Android 9.0 5File Firmware
 
 
فایل فلش 4 فایل سامسونگ T818V ورژن T818VVRS1BSIF اندروید 7.0 T818V T818VVRS1BSIF Android 7.0 4File Firmware
 
 
فایل فلش 4 فایل سامسونگ T387V ورژن T387VVRU1BSI1 اندروید 9.0 T387V T387VVRU1BSI1 And
 
کامبینیشن سامسونگ N976U ورژن N976USQU0ASJ4 N976U COMBINATION FAC FAQ0 N976USQU0ASJ4
 
 
کامبینیشن سامسونگ N9700 ورژن N9700ZCU1ASJ2 N9700 COMBINATION FAC FA90 N9700ZCU1ASJ2
 
 
کامبینیشن سامسونگ N970U ورژن N970USQU1ASJ2 N970U COMBINATION FAC FA90 N970USQU1ASJ2
 
 
کامبینیشن سامسونگ F900F ورژن F900FXXU1ASJ1 F900F COMBINATION FAC FA90 F900FXXU1ASJ1
 
 
کامبینیشن سامسونگ A9080 ورژن A9080ZCU1ASJ1 A9080 COMBINATION FAC FA90 A9080ZCU1ASJ1
 
 
کامبینیشن سامسونگ A908B ورژن A908BXXU1ASJ1 A908B COMBINATION FAC FA90 A908BXXU1ASJ1
 
 
کامبینیشن سامسونگ A105FN ورژن A105FNXXU2ASJ1 باینری U
 
کامبینیشن سامسونگ A307FN ورژن A307FNXXU1ASI3 A307FN COMBINATION FAC FA90 A307FNXXU1ASI3
 
 
کامبینیشن سامسونگ A260F ورژن A260FXXU2ASH3 باینری U2 A260F Binary U2 COMBINATION FAC FG00 A260FXXU2ASH3
 
 
کامبینیشن سامسونگ A260F ورژن A260FXXU1ASH2 A260F COMBINATION FAC FG00 A260FXXU1ASH2
 
 
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T865 ورژن T865XXU1ASH6 اندروید 9.0 T865 T865XXU1ASH6 Android 9.0 4File Firmware
 
 
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N950F ورژن N950FXXS7DSHC اندروید 9.0 N950F N950FXXS7DSHC Android 9.0 4File Firmware
 
 
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A505F ورژن A505FDDU2ASH4 ا
 
کامبینیشن سامسونگ S357BL ورژن S357BLUDU3ASH1 باینری U3 S357BL Binary U3 COMBINATION FAC FA80 S357BLUDU3ASH1
 
 
کامبینیشن سامسونگ T927A ورژن T927AUCU3ASI1 باینری U3 T927A Binary U3 COMBINATION FAC FA81 T927AUCU3ASI1
 
 
کامبینیشن سامسونگ F900F ورژن F900FXXU1ASI3 F900F COMBINATION FAC FA90 F900FXXU1ASI3
 
 
کامبینیشن سامسونگ F900U ورژن F900USQU1ASI3 F900U COMBINATION FAC FA90 F900USQU1ASI3
 
 
فایل فلش 4 فایل سامسونگ T837R4 ورژن T837R4TYS3BSI2 اندروید 9.0 T837R4 T837R4TYS3BSI2 Android 9.0 4File Firmware
 
 
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T835 ورژن T835JXU3BSH1 اندروید 9.0 T835
 
کامبینیشن سامسونگ N9760 ورژن N9760ZCU1ASJ1 N9760 COMBINATION FAC FA90 N9760ZCU1ASJ1
 
 
کامبینیشن سامسونگ N9750 ورژن N9750ZHU1ASJ1 N9750 COMBINATION FAC FA90 N9750ZHU1ASJ1
 
 
کامبینیشن سامسونگ N970F ورژن N970FXXU1ASJ2 N970F COMBINATION FAC FA90 N970FXXU1ASJ2
 
 
کامبینیشن سامسونگ A9080 ورژن A9080ZCU1ASI4 A9080 COMBINATION FAC FA90 A9080ZCU1ASI4
 
 
کامبینیشن سامسونگ A7050 ورژن A7050ZCU3ASJ1 باینری U3 A7050 Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A7050ZCU3ASJ1
 
 
کامبینیشن سامسونگ A3051 ورژن A3051XXU2ASJ1 باینری U2 A3051 Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A3051XXU2ASJ1
 
 
کامبینیشن سامس
یک تجربه: در دبیان ۹ برای اینکه firmware کارت شبکه یو اس بی رو بشناسانیم از روش زیر استفاده میکنیم
add to /etc/apt/source.listdeb http://ftp.fr.debian.org/debian jessie main contrib non-freedeb http://httpredir.debian.org/debian/ stretch main contrib non-freesudo apt-get install debian-referenceapt-get update && apt-get install firmware-iwlwifisudo apt-get update && apt-get install firmware-iwlwifisudo apt-get update && sudo apt-get install firmware-iwlwifisudo apt-get install modplug-tools sudo apt-get install modprobesudo apt-get install modprobsudo apt-get install kmodsudo apt-get install wicdsudo  apt-get install firmware-realteksudo  apt-get install firmware-iwlwifi sudo  apt-get ins
 
کامبینیشن سامسونگ A307GT ورژن A307GTVJU1ASI6 A307GT COMBINATION FAC FA90 A307GTVJU1ASI6
 
 
کامبینیشن سامسونپ A307FN ورژن A307FNXXU1ASI6 A307FN COMBINATION FAC FA90 A307FNXXU1ASI6
 
 
کامبینیشن سامسونگ A205GN ورژن A205GNDXU3ASI2 باینری U3 A205GN Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A205GNDXU3ASI2
 
 
کامبینیشن سامسونگ A205GN ورژن A205GNDXU2ASI4 باینری U2 A205GN Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A205GNDXU2ASI4
 
 
کامبینیشن سامسونگ A205GN ورژن A205GNDXU1ASI3 A205GN COMBINATION FAC FA90 A205GNDXU1ASI3
 
 
فایل فلش 4 فایل سامسونگ T827V ورژن T827VVRU3CSH4 اندروید 9.0 T827V T827VVRU3CSH4 Android 9.0 4Fi
 
کامبینیشن سامسونگ T590 ورژن T590XXU3ASH1 باینری U3 T590 Binary U3 COMBINATION OXM FA81 T590XXU3ASH1
 
 
کامبینیشن سامسونگ F900F ورژن F900FXXU1ASH1 F900F COMBINATION FAC FA90 F900FXXU1ASH1
 
 
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T865 ورژن T865XXU1ASGJ اندروید 9.0 T865 T865XXU1ASGJ Android 9.0 4File Firmware
 
 
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A505F ورژن A505FDDU2ASG4 اندروید 9.0 A505F A505FDDU2ASG4 Android 9.0 4File Firmware
 
 
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A107F ورژن A107FXXU3ASGM اندروید 9.0 A107F A107FXXU3ASGM Android 9.0 4File Firmware
 
مرجع رام و فایل فلش های 4 فایل
 
کامبینیشن سامسونگ R8050 ورژن R8050ZCU1ASG1 R8050 COMBINATION FT40 R8050ZCU1ASG1
 
 
کامبینیشن سامسونگ N9760 ورژن N9760ZCU1ASI4 N9760 COMBINATION FAC FA90 N9760ZCU1ASI4
 
 
کامبینیشن سامسونگ N9750 ورژن N9750ZHU1ASI3 N9750 COMBINATION FAC FA90 N9750ZHU1ASI3
 
 
کامبینیشن سامسونگ N9700 ورژن N9700ZCU1ASI4 N9700 COMBINATION FAC FA90 N9700ZCU1ASI4
 
 
کامبینیشن سامسونگ N976V ورژن N976VVRU1ASI4 N976V COMBINATION FAC FA90 N976VVRU1ASI4
 
 
کامبینیشن سامسونگ N976Q ورژن N976QXXU1ASI3 N976Q COMBINATION FAC FA90 N976QXXU1ASI3
 
 
کامبینیشن سامسونگ N970U ورژن N970USQU1ASI4 N970U COMBINATION F
 
کامبینیشن سامسونگ T865 ورژن T865XXU1ASG8 T865 COMBINATION FAC FA90 T865XXU1ASG8
 
 
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T835 ورژن T835JXU3BSF2 اندروید 9.0 T835 T835JXU3BSF2 Android 9.0 4File Firmware
 
 
فایل فلش 3 فایل سامسونگ R600 ورژن R600XXU1CSG1 R600 R600XXU1CSG1 3File Firmware
 
 
فایل فلش 4 فایل سامسونگ J330F ورژن J330FXWU3CSG7 اندروید 9.0 J330F J330FXWU3CSG7 Android 9.0 4File Firmware
 
مرجع رام و فایل فلش های 4 فایل و فول فلش های اورجینال سامسونگ
 
کامبینیشن سامسونگ T865 ورژن T865XXU1ASG8 T865 COMBINATION FAC FA90 T865XXU1ASG8
 
 
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T835 ورژن T835JXU3BSF2 اندروید 9.0 T835 T835JXU3BSF2 Android 9.0 4File Firmware
 
 
فایل فلش 3 فایل سامسونگ R600 ورژن R600XXU1CSG1 R600 R600XXU1CSG1 3File Firmware
 
 
فایل فلش 4 فایل سامسونگ J330F ورژن J330FXWU3CSG7 اندروید 9.0 J330F J330FXWU3CSG7 Android 9.0 4File Firmware
 
مرجع رام و فایل فلش های 4 فایل و فول فلش های اورجینال سامسونگ
 
کامبینیشن سامسونگ J337A ورژن J337AUCU7ASG1 باینری U7 J337A Binary U7 COMBINATION FAC FA80 J337AUCU7ASG1
 
 
فایل فلش 5 فایل سامسونگ N975U1 ورژن N975U1UEU1ASH4 اندروید 9.0 N975U1 N975U1UEU1ASH4 Android 9.0 5File Firmware
 
 
فایل فلش 5 فایل سامسونگ N975U1 ورژن N975U1UEU1ASH4 اندروید 9.0 N975U1 N975U1UEU1ASH4 Android 9.0 5File Firmware
 
 
فایل فلش 5 فایل سامسونگ N970U1 ورژن N970U1UEU1ASH4 اندروید 9.0 N970U1 N970U1UEU1ASH4 Android 9.0 5File Firmware
 
 
فایل فلش 5 فایل سامسونگ J337A ورژن J337AUCS7BSH1 اندروید 9.0 J337A J337AUCS7BSH1 Android 9.0 5File Firmware
 
 
فایل فلش 5 فایل
 
کامبینیشن سامسونگ S102DL ورژن S102DLUDU2ASI1 باینری U2 S102DL Binary U2 COMBINATION FAC FA90 S102DLUDU2ASI1
 
 
فایل فلش 5 فایل سامسونگ T397U ورژن T397UUEU4CSI1 اندروید 9.0 T397U T397UUEU4CSI1 Android 9.0 5File Firmware
 
 
فایل فلش 4 فایل سامسونگ S737TL ورژن S737TLUDS5BSG2 اندروید 8.1 S737TL S737TLUDS5BSG2 Android 8.1 4File Firmware
 
 
فایل فلش 5 فایل سامسونگ J737U ورژن J737UUEU3BSG5 اندروید 9.0 J737U J737UUEU3BSG5 Android 9.0 5File Firmware
 
 
فایل فلش 4 فایل سامسونگ J737R4 ورژن J737R4TYS4BSH3 اندروید 9.0 J737R4 J737R4TYS4BSH3 Android 9.0 4File Firmware
 
 
فایل فلش 4 فایل
 
کامبینیشن سامسونگ M105G ورژن M105GDXU2ASH1 باینری U2 M105G Binary U2 COMBINATION FAC FA81 M105GDXU2ASH1
 
 
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N960F ورژن N960FXXS3CSH3 اندروید 9.0 N960F N960FXXS3CSH3 Android 9.0 4File Firmware
 
 
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J710F ورژن J710FXXU6CSG2 اندروید 8.1.0 J710F J710FXXU6CSG2 Android 8.1.0 4File Firmware
 
 
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G975F ورژن G975FXXS3ASH1 اندروید 9.0 G975F G975FXXS3ASH1 Android 9.0 4File Firmware
 
 
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G973F ورژن G973FXXS3ASH1 اندروید 9.0 G973F G973FXXS3ASH1 Android 9.0 4File Firmware
 
 
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G977U ورژن G977UVRU2ASH7 اندروید 9.0 G977U G977UVRU2ASH7 Android 9.0 5File Firmware
 
 
کامبینیشن سامسونگ N975U ورژن N975USQU1ASH7 N975U COMBINATION FAC FA90 N975USQU1ASH7
 
 
کامبینیشن سامسونگ N970U ورژن N970USQU1ASH7 N970U COMBINATION FAC FA90 N970USQU1ASH7
 
 
کامبینیشن سامسونگ J260G ورژن J260GDDU3ASH2 باینری U3 J260G Binary U3 COMBINATION FAC FG00 J260GDDU3ASH2
 
 
کامبینیشن سامسونگ J260G ورژن J260GDDU2ASH1 باینری U2 J260G Binary U2 COMBINATION FAC FG00 J260GDDU2ASH1
 
 
کامبینیشن سامسونگ J260F ورژن J260FPUU3ASH3 باینری U3 J260F Binary U3 COMBINATION FAC F
 
کامبینیشن سامسونگ A102D ورژن SC02MOMU1ASJ1 SC 02M A102D COMBINATION FAC FA90 SC02MOMU1ASJ1
 
 
کامبینیشن سامسونگ G975D ورژن SC04LOMU1ASI1 SC 04L G975D G975J COMBINATION FAC FA90 SC04LOMU1ASI1
 
 
کامبینیشن سامسونگ G973D ورژن SC03LOMU1ASI1 SC 03L G973D G973J COMBINATION FAC FA90 SC03LOMU1ASI1
 
 
کامبینیشن سامسونگ N975D ورژن SC01MOMU1ASJ1 SC 01M N975D N975J COMBINATION FAC FA90 SC01MOMU1ASJ1
 
 
کامبینیشن سامسونگ P205 ورژن P205DXU2ASJ1 باینری U2 P205 Binary U2 COMBINATION FAC FA90 P205DXU2ASJ1
 
 
کامبینیشن سامسونگ N976B ورژن N976BXXU1ASJ1 N976B COMBINATION FAC FA90 N976BXXU1ASJ1
 
 
کامبی
 
کامبینیشن سامسونگ J410F ورژن J410FXXU2ASI1 باینری U2 J410F Binary U2 COMBINATION FAC FG00 J410FXXU2ASI1
 
 
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G955F ورژن G955FXXS5DSI1 اندروید 9.0 G955F G955FXXS5DSI1 Android 9.0 4File Firmware
 
 
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G950F ورژن G950FXXS5DSI1 اندروید 9.0 G950F G950FXXS5DSI1 Android 9.0 4File Firmware
 
 
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A505F ورژن A505FDDS2ASI5 اندروید 9.0 A505F A505FDDS2ASI5 Android 9.0 4File Firmware
 
مرجع رام و فایل فلش های 4 فایل و فول فلش های اورجینال سامسونگ
 
کامبینیشن سامسونگ T865 ورژن T865XXU1ASH1 T865 COMBINATION FAC FA90 T865XXU1ASH1
 
 
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T585 ورژن T585XXS5CSG1 اندروید 8.1 T585 T585XXS5CSG1 Android 8.1 4File Firmware
 
 
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A605F ورژن A605FJXS4BSH1 اندروید 9.0 A605F A605FJXS4BSH1 Android 9.0 4File Firmware
 
مرجع رام و فایل فلش های 4 فایل و فول فلش های اورجینال سامسونگ
 
کامبینیشن سامسونگ N976V ورژن N976VVRU1ASH3 N976V COMBINATION FAC FA90 N976VVRU1ASH3
 
 
کامبینیشن سامسونگ N975U ورژن N975USQU1ASH3 N975U COMBINATION FAC FA90 N975USQU1ASH3
 
 
کامبینیشن سامسونگ N970U ورژن N970USQU1ASH3 N970U COMBINATION FAC FA90 N970USQU1ASH3
 
 
کامبینیشن سامسونگ G977B ورژن G977BXXU1ASH2 G977B COMBINATION FAC FA90 G977BXXU1ASH2
 
 
فایل فلش 5 فایل سامسونگ A102U ورژن A102USQU1ASG9 اندروید 9.0 A102U A102USQU1ASG9 Android 9.0 5File Firmware
 
مرجع رام و فایل فلش های 4 فایل و فول فلش های اورجینال سامسونگ
 
کامبینیشن سامسونگ A705MN ورژن A705MNXXU3ASG7 باینری U3 A705MN Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A705MNXXU3ASG7
 
 
کامبینیشن سامسونگ A705MN ورژن A705MNXXU2ASG8 باینری U2 A705MN Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A705MNXXU2ASG8
 
 
کامبینیشن سامسونگ J400G ورژن J400GDXU4ASG1 باینری U4 J400G Binary U4 COMBINATION FAC FA80 J400GDXU4ASG1
 
 
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A705MN ورژن A705FNXXU3ASG6 اندروید 9.0 A705FN A705FNXXU3ASG6 Android 9.0 4File Firmware
 
مرجع رام و فایل فلش های 4 فایل و فول فلش های اورجینال سامسونگ
 
کامبینیشن سامسونگ G950U ورژن G950USQU6ASG1 باینری U6 G950U Binary U6 COMBINATION FA70 G950USQU6ASG1
 
 
کامبینیشن سامسونگ G965F ورژن G965FXXU6ASG2 باینری U6 G965F Binary U6 COMBINATION OXM FA80 G965FXXU6ASG2
 
 
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T725 ورژن T725XXU1ASE8 اندروید 9.0 T725 T725XXU1ASE8 Android 9.0 4File Firmware
 
مرجع رام و فایل فلش های 4 فایل و فول فلش های اورجینال سامسونگ
 
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930R4 ورژن G930R4TYSACSG1 اندروید 8.0 G930R4TYSACSG1 Android 8.0 4File Firmware
 
 
فایل فلش 4 فایل سامسونگ R765T ورژن R765TUVU3DSF1 R765T R765TUVU3DSF1 4File Firmware
 
 
فایل فلش 5 فایل سامسونگ N960U1 ورژن N960U1UES2CSF9 اندروید 9.0 N960U1 N960U1UES2CSF9 Android 9.0 5File Firmware
 
 
فایل فلش 5 فایل سامسونگ N960U ورژن N960USQU2CSG2 اندروید 9.0 N960U N960USQU2CSG2 Android 9.0 5File Firmware
 
 
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G975U1 ورژن G975U1UEU2ASGB اندروید 9.0 G975U1 G975U1UEU2ASGB Android 9.0 5File Firmware
 
 
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G973U1 ورژن G
 
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930R4 ورژن G930R4TYSACSG1 اندروید 8.0 G930R4TYSACSG1 Android 8.0 4File Firmware
 
 
فایل فلش 4 فایل سامسونگ R765T ورژن R765TUVU3DSF1 R765T R765TUVU3DSF1 4File Firmware
 
 
فایل فلش 5 فایل سامسونگ N960U1 ورژن N960U1UES2CSF9 اندروید 9.0 N960U1 N960U1UES2CSF9 Android 9.0 5File Firmware
 
 
فایل فلش 5 فایل سامسونگ N960U ورژن N960USQU2CSG2 اندروید 9.0 N960U N960USQU2CSG2 Android 9.0 5File Firmware
 
 
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G975U1 ورژن G975U1UEU2ASGB اندروید 9.0 G975U1 G975U1UEU2ASGB Android 9.0 5File Firmware
 
 
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G973U1 ورژن G
 
فایل فلش 4 فایل سامسونگ T727A ورژن T727AUCU1ASH7 اندروید 9.0 T727A T727AUCU1ASH7 Android 9.0 4File Firmware
 
 
فایل فلش 4 فایل سامسونگ T827R4 ورژن T827R4TYU3CSI1 اندروید 9.0 T827R4 T827R4TYU3CSI1 Android 9.0 4File Firmware
 
 
فایل فلش 4 فایل سامسونگ T597V ورژن T597VVRU2BSH4 اندروید 9.0 T597V T597VVRU2BSH4 Android 9.0 4File Firmware
 
 
فایل فلش 4 فایل سامسونگ T597P ورژن T597PVPU2BSH7 اندروید 9.0 T597P T597PVPU2BSH7 Android 9.0 4File Firmware
 
 
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J415F ورژن J415FXXS4BSI4 اندروید 9.0 J415F J415FXXS4BSI4 Android 9.0 4File Firmware
 
مرجع رام و فا
 
کامبینیشن سامسونگ T517 ورژن T517JXU2ASH1 باینری U2 T517 Binary U2 COMBINATION FAC FA90 T517JXU2ASH1
 
 
کامبینیشن سامسونگ M305M ورژن M305MUBU2ASH2 باینری U2 M305M Binary U2 COMBINATION FAC FA81 M305MUBU2ASH2
 
 
کامبینیشن سامسونگ A3051 ورژن A3051XXU2ASH1 باینری U2 A3051 Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A3051XXU2ASH1
 
 
کامبینیشن سامسونگ A705W ورژن A705WVLU2ASI1 باینری U2 A705W Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A705WVLU2ASI1
 
 
کامبینیشن سامسونگ A606Y ورژن A606YXXU1ASG4 A606Y COMBINATION FAC FA90 A606YXXU1ASG4
 
 
کامبینیشن سامسونگ A505W ورژن A505WVLU2ASH1 باینری U2 A505W Binary U2 CO
 
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J500F ورژن J500FXXU1BSF2 اندروید 6.0.1 J500F J500FXXU1BSF2 Android 6.0.1 4File Firmware
 
 
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ M205F ورژن M205FDDU1BSF4 اندروید 9.0 M205F M205FDDU1BSF4 Android 9.0 4File Firmware
 
 
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J260F ورژن J260FXXU3ASF1 اندروید 8.1.0 J260F J260FXXU3ASF1 Android 8.1.0 4File Firmware
 
 
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A705FN ورژن A705FNXXU2ASF5 اندروید 9.0 A705FN A705FNXXU2ASF5 Android 9.0 4File Firmware
 
 
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A105F ورژن A105FDDU3ASG2 اندروید 9.0 A105F A105FDDU3ASG
 
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G975U ورژن G975USQU2ASG8 اندروید 9.0 G975U G975USQU2ASG8 Android 9.0 5File Firmware
 
 
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G975U ورژن G975USQS2ASGB اندروید 9.0 G975U G975USQS2ASGB Android 9.0 5File Firmware
 
 
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G973U ورژن G973USQS2ASGB اندروید 9.0 G973U G973USQS2ASGB Android 9.0 5File Firmware
 
 
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G970U ورژن G970USQS2ASGB اندروید 9.0 G970U G970USQS2ASGB Android 9.0 5File Firmware
 
مرجع رام و فایل فلش های 4 فایل و فول فلش های اورجینال سامسونگ
 
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A600F ورژن A600FJXS4BSG1 اندروید 9.0 A600F A600FJXS4BSG1 Android 9.0 4File Firmware
 
 
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A605F ورژن A605FJXS4BSG2 اندروید 9.0 A605F A605FJXS4BSG2 Android 9.0 4File Firmware
 
مرجع رام و فایل فلش های 4 فایل و فول فلش های اورجینال سامسونگ
 
کامبینیشن سامسونگ N9760 ورژن N9760ZCU0ASH1 N9760 COMBINATION FAC FA90 N9760ZCU0ASH1
 
 
کامبینیشن سامسونگ N9750 ورژن N9750ZHU1ASH2 N9750 COMBINATION FAC FA90 N9750ZHU1ASH2
 
 
کامبینیشن سامسونگ N9700 ورژن N9700ZCU1ASH1 N9700 COMBINATION FAC FA90 N9700ZCU1ASH1
 
 
کامبینیشن سامسونگ G9750 ورژن G9750ZCU2ASG5 باینری U2 G9750 Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G9750ZCU2ASG5
 
 
کامبینیشن سامسونگ G9730 ورژن G9730ZCU2ASG5 باینری U2 G9730 Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G9730ZCU2ASG5
 
 
کامبینیشن سامسونگ G9700 ورژن G9700ZCU2ASG5 باینری U2 G9700 Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G9700ZCU2ASG5
 
 
 
کامبینیشن سامسونگ N9760 ورژن N9760ZCU1ASI1 N9760 COMBINATION FAC FA90 N9760ZCU1ASI1
 
 
کامبینیشن سامسونگ N9750 ورژن N9750ZHU1ASH5 N9750 COMBINATION FAC FA90 N9750ZHU1ASH5
 
 
کامبینیشن سامسونگ N9700 ورژن N9700ZCU1ASH4 N9700 COMBINATION FAC FA90 N9700ZCU1ASH4
 
 
کامبینیشن سامسونگ A8050 ورژن A8050ZCU2ASH1 باینری U2 A8050 Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A8050ZCU2ASH1
 
 
کامبینیشن سامسونگ A6060 ورژن A6060ZCU1ASH1 A6060 COMBINATION FAC FA90 A6060ZCU1ASH1
 
مرجع رام و فایل فلش های 4 فایل و فول فلش های اورجینال سامسونگ
 
کامبینیشن سامسونگ T27V ورژن T727VVRU1ASG7 T727V COMBINATION FAC FA90 T727VVRU1ASG7
 
 
کامبیشنشن سامسونگ T725 ورژن T725XXU1ASG2 T725 COMBINATION FAC FA90 T725XXU1ASG2
 
 
کامبینیشن سامسونگ T720 ورژن T720XXU1ASG2 T720 COMBINATION FAC FA90 T720XXU1ASG2
 
مرجع رام و فایل فلش های 4 فایل و فول فلش های اورجینال سامسونگ
 
کامبینیشن سامسونگ J260Y ورژن J260YDXU2ASH3 باینری U2 J260Y Binary U2 COMBINATION FAC FG00 J260YDXU2ASH3
 
 
کامبینیشن سامسونگ J260Y ورژن J260YDXU1ASH4 J260Y COMBINATION FAC FG00 J260YDXU1ASH4
 
 
کامبینیشن سامسونگ F900F ورژن F900FXXU1ASH7 F900F COMBINATION FAC FA90 F900FXXU1ASH7
 
مرجع رام و فایل فلش های 4 فایل و فول فلش های اورجینال سامسونگ
 
کامبینیشن سامسونگ N9760 ورژن N9760ZCU1ASH3 N9760 COMBINATION FAC FA90 N9760ZCU1ASH3
 
 
کامبینیشن سامسونگ N9750 ورژن N9750ZHU1ASH4 N9750 COMBINATION FAC FA90 N9750ZHU1ASH4
 
 
کامبینیشن سامسونگ N9700 ورژن N9700ZCU1ASH3 N9700 COMBINATION FAC FA90 N9700ZCU1ASH3
 
مرجع رام و فایل فلش های 4 فایل و فول فلش های اورجینال سامسونگ
 
کامبینیشن سامسونگ N9760 ورژن N9760ZCU1ASH3 N9760 COMBINATION FAC FA90 N9760ZCU1ASH3
 
 
کامبینیشن سامسونگ N9750 ورژن N9750ZHU1ASH4 N9750 COMBINATION FAC FA90 N9750ZHU1ASH4
 
 
کامبینیشن سامسونگ N9700 ورژن N9700ZCU1ASH3 N9700 COMBINATION FAC FA90 N9700ZCU1ASH3
 
مرجع رام و فایل فلش های 4 فایل و فول فلش های اورجینال سامسونگ
 
کامبینیشن سامسونگ G975U ورژن G975USQU2ASG6 باینری U2 G975U Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G975USQU2ASG6
 
 
کامبینیشن سامسونگ G973U ورژن G973USQU2ASG4 باینری U2 G973U Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G973USQU2ASG4
 
 
کامبینیشن سامسونگ G970U ورژن G970USQU1ASG5 G970U COMBINATION FAC FA90 G970USQU1ASG5
 
مرجع رام و فایل فلش های 4 فایل و فول فلش های اورجینال سامسونگ
دانلود رام ۴ فایل فارسی سامسونگ SM-N920P
دانلود اخرین آپدیت رسمی رام ۴ فایل فارسی سامسونگ Galaxy NOTE 5 مدل SM-N920P با اندروید نسخه 7.0 nougat و اموزش فلش
برای اولین بار در وبسایت های فارسی زبان
حل مشکل انتن دهی و اینترنت 4G
حل مشکل خاموشی ترمیم سریال و بیس باند و حذف قفل گوگل FRP
رام جدید گوشی سامسونگ SM-N920P جهت فارسی سازی، آپدیت و آنبریک این مدل استفاده می شود. چنانچه هنوز گوشی خود را فارسی نکرده اید پیشنهاد می کنیم حتما این رام را بر روی دستگاه خود نصب کرده و
برای استفاده از این کدها برنامه "تماس" گوشی رو باز کنید و کد رو بدقت وارد کنید:
 

کد
توضیحات

*#*#4636#*#*
Display information about Phone, Battery and Usage statistics

*#*#7780#*#*
Restting your phone to factory state-Only deletes application data and applications

*2767*3855#
It’s a complete wiping of your mobile also it reinstalls the phones firmware

*#*#34971539#*#*
Shows completes information about the camera

*#*#7594#*#*
Changing the power button behavior-Enables direct poweroff once the code enabled

*#*#273283*255*663282*#*#*
For a quick backup to all your media files

*#*#197328640#*#*
Enabling test mode for service activity

*#*#232339#*#* OR *#*#526#*#*
Wireless Lan Tests

*#*#232338#*#*
Displays Wi-Fi M
#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}
دانلود فایل فلش هواوی huawei hol-t00 بیلد نامبر c01b076 با لینک مستقیم
موضوع : دانلود فایل فلش هواوی huawei hol-t00 بیلد نامبر c01b076 با لینک مستقیم  مشخصه فایل :  hol-t00, android 4.2, emotion ui 2.0, v100r001chsc01b076, electricity supplier channels.zip اندروید:۴٫۲ تست شده و بدون اشکال میتوانید فایل فلش این مدل گوشی را از طریق لین
آموزش فلش دستگاهای با پردازنده rockchip

در خدمتتان هسیم با آموزش فلش دستگاهای با پردازنده rockchip
این پردازنده در گوشی و تبلتهای ارزان قیمت استفاده می شود
برای شروع کار درایورهای rockchip را از لینک زیر دانلود نمایید
دانلود درایورهای rockchip
برای فلش نیز به ابزار RockChip FactoryTool نیاز داریم
از لینک زیر جدیدترین نسخه برنامه را دانلود نمایید
 
RockChip FactoryTool_v5.0
موقع اجرایی برنامه زبان برنامه چینی می باشد برای تغییر زبان بر روی آی مانند شکل زیر کلیک کنید
گزین
According to the news of the Ministry of education, the Ministry of education and the Ministry of civil affairs, Ministry of civil affairs and the Ministry of civil affairs, sent seven inspector groups to the North China, northeast, central China, central China, central China, Southern China, southwest and northwest of China in from May 9th to 15th. It covers 31 provinces and the Xinjiang production and Construction Corps. At the same time, the Ministry of education has red 32 level cadres from directly affiliated institutions to assign a liaison officer to each province to guide and supervise the daily work. During the special supervision, the liaison officers meet with the related provincesThe Hong Kong Polytechnic University is known as the best university of hong kong in provid
Go Pay USA.com 7117 As a small business owner you may well be wondering what the simplest ways that you should properly expand your organization quickly whilst keeping exactly the same degree of service that you're customers are used to are. That said, you know there are several different financial tools to help you on this process from unsecured business loans to charge cards to pay day loans. There seems to be a variety of options with out one clear path that you might desire to choose. You may be taking a look at business pay day loans as the tool to make use of. That being said, how can you tell if it is the right tool to use?Go Pay USA.com 7117 The initial thing you should think about for choosing to depend on this is the the catery of business that you are in. Depending on which so
تیغ اره – راهنمای انتخاب دندانهکیفیت و سهولت برش و نیز عمر ماشین بستگی زیادی به نوع دندانه اره دارد. چنانچه آرایش درستی از دندانه برای تیغ اره خود انتخاب نکنید علاوه بر اینکه سطح برش صاف و مرتب به دست نمی آید از عمر ماشین نیز می کاهد.دستگاه های اره متنوعی در صنایع چوب وجود دارد که همگی از تیغ اره استفاده می کنند. یکی از این دستگاه ها انواع اره های گرد است.
به همین دلیل در نوشتار زیر اشاره مختصری به نحوه انتخاب دندانه تیغ اره گرد شده است.
تیغ
تفاوت UEFI و Legacy BIOS چیست؟
یکی از سوالاتی که هنگام نصب سیستم عامل جدید ممکن است در ذهن شما شکل بگیرد ” تفاوت UEFI و BIOS ” است. نصب سیستم عامل روی firmwareUEFI شرایط خاصی دارد که در این مقاله علاوه بر بررسی تفاوت های UEFI و Legacy BIOS سعی می کنیم به سوالات زیر نیز پاسخ دهیم.
BIOS چیست؟
UEFI چیست؟ و چه ارتباطی با BIOS دارد؟
UEFI چه ارتباطی با EFI دارد؟
UEFI چه ویژگی های خوبی دارد؟
برای این که سیستم عامل با موفقیت بر روی سیستم UEFI نصب شود چه شرایط لازم است؟
چرا کاربران تریجی
پاورپوینت با موضوع ایجاد زنجیره ارزش پایدار برای مشتریان بانکها
د انلود پاورپوینت با موضوع ایجاد زنجیره ارزش پایدار برای مشتریان بانکها، در قالب ppt و در 47 اسلاید، قابل ویرایش، شامل :   پیشینه مدیریت بازار  مشتری مداری  تاریخچه خلق ارزش  مدل های ارائه ارزش برای مشتری   Value Shop Value Network   Value Chain Combination Model زنجیره ارزش در بانکداری  نمونه ای از زنجیره ارزش برای خدمات بانکی ( Case Study )  طراحی زنجیره ارزش   توضیحات : این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع
If you’re using your own eggs during IVF , at the start of a cycle you’ll begin treatment with synthetic hormones to stimulate your ovaries to produce multiple eggs — rather than the single egg that normally develops each month. Multiple eggs are needed because some eggs won’t fertilize or develop normally after fertilization.
You may need several different medications, such as:
Medications for ovarian stimulation. To stimulate your ovaries, you might receive an injectable medication containing a follicle-stimulating hormone (FSH), a luteinizing hormone (LH) or a combination of both. These medications stimulate more than one egg to develop at a time.
Medications for oocyte maturation. When the follicles are ready for egg retrieval — generally after eight to 14 days — you will
Man is one of the first fruits used by humans in the tropics and tropics. Where do you know where this fruit comes from? On the slopes of the Himalayas in India and Burma. More than 4,000 years a, the evergreen tree was found in the area and has been introduced to other countries.It is interesting to note that 40 to 60 of these trees still remain in these areas, and more interestingly, the ancient manes were not as pleasant as the manes of today because of their greater fiber texture. The fruit was called man in Persian and is still known today as the English name man man, which is taken from a phrase we will explain earlier. Since India is considered the birthplace of this fruit, in Hinduism it was called the food of the ds, and the name Man is derived from the word mang
دانلود کتاب معادلات دیفرانسیل معمولی جمال صفار اردبیلی
 
دانلود کتاب
 
 
 
 
 
دانلود رایگان کتاب معادلات دیفرانسیل معمولی صفار اردبیلی
www.vidiko.ir › .۳۱ فروردین ۱۳۹۸ - دانلود رایگان کتاب معادلات دیفرانسیل معمولی صفار اردبیلی - برای دانلود به این لینک مراجعه نماییدhttp://bit.do/ePX3f.جزوه خلاصه معادلات دیفرانسیل معمولی بر اساس کتاب دکتر .
zoozoovet.didpa.ir › files › show › product-10529 › جزوه خلاصه معادلات دی.جزوه خلاصه معادلات دیفرانسیل معمولی بر اساس کتاب دکتر
بررسی سرور HP ProLiant DL560 Gen9
بررسی سرور HP ProLiant DL560 Gen9
اگر برای سازمان خود به دنبال یک سرور جمع و جور و در عین حال مناسب برای مقیاس های مختلف مراکز داده هستید و یا اینکه توسط آن می خواهید نیازهای مجازی سازی خود را برطرف کنید، سرور اچ پی HP ProLiant DL560 Gen9 انتخاب مناسبی برای سازمان شما می باشد. سرور HP ProLiant DL560 Gen9 یک سرور ۴ سوکته با عملکرد متعادل، افزایش مقیاس پذیری و قابلیت اطمینان بالاست. سرور اچ پی HP ProLiant DL560 Gen9 برای مجازی سازی، تلفیق سروری، پایگاه د
Ronnie 2K may have scenes in the game MyCareer mode. The developers are jointly working on the game improvements regarding the game off-ball system. The developers will improve the ball tangibility in the game. 2k sports usually release prelude before the game release in August, and this time also we can expect it is prelude in August only. Except for the WNBA, new features for NBA 2K20 is somewhat of an unknown quantity at this point in time; since it hasn't even been announced yet, so speculating about new features is guesswork at best. Looking back on 2K19, key features were the aforementioned new storyline for career mode as well as refinements to gameplay within the mode such as Takeover boosting attributes for players on a hot streak.
 
NBA 2K20 MyTeam also t some new addition
one of the most common products formed from steel rods are towing wire. steel rods in different sizes are used to produce towing wire. towing wire is a combination of wires with different sizes which has a proper strength against fatigue and abrasion.  if a strand has a few large wires, it will have more strength against abrasion. although, in comparison with strand which has a lot of small wires, the fatigue strength will be less. the central rod strand called "cable core". cable core can be non-metal and produce more flexible cables. however, cables with steel cable core have more tensile strength. usually, hemp strand is used to produce flexible cable.  what are different types of towing wire?
- single size cable: main strand has unique size wires which twist around one central wire.
  
  With their rosy cheeks, lden horns and cascading purple manes, Anita Caswell Ng Hoi-ying?¡s distinctive unicorn-themed odies are certain to get the social-media likes rolling in with the students of her Little Overlook Macarons baking workshops in Wong Chuk Hold.
provides quality education for students.civil engineering and environmental engineering degree, speech therapist degree, bachelor of science in nursing are popular undergraduate courses with high subject rankings.
  Sitting somewhere concerning a cake, a biscuit in addition to a meringue, the macaron (never to be baffled with the macaroon) originated in medieval Italy just before becoming popularised in France from the 19th century. It's t appreciated a resurgence over the past ten years, and Hong Kong ba
دانلود رام ۴ فایل سامسونگ SM-G610F-DS
دانلود اخرین آپدیت رام ۴ فایل فارسی گوشی سامسونگ Galaxy J7 Prime مدل SM-G610F-DS با اندروید نسخه ۶٫۰٫۱ بهمراه آموزش فلش کامل
بهمراه فایل ترمیم برای گوشی های خاموش و هنگ روی ارم
جدیدا در برخی از مدل SM-G610F-DS بعد از دانگرید گوشی روی لوگو هنگ میکند و بالا نمی آید و یا بعد از نصب رام گوشی بریک میشود بالا نمی آید. برای حل این مشکل این رام که کارخانه ای که به صورت چهار فایل میباشد را نصب کنید .
دانلود رام چهار فایل به همراه فایل پی
 
Tesla Screen Head Unit With Navigation 2013 Nissan X-Trail Qashqai Dualis
 
Support reverse Rear View System
If connect to a car backup camera,the car stereo monitor will turn to rear view reversing details automatically and help driver a safe parking
Combination: FM Transmitter Radio Tuner Bluetooth Touch Screen Built-in GPS Rear view Mobile Phone Charger MP3 / MP4 Players Stereo Digital Media Format: Mp4 Mp3 JPEG  WMA Installation Size: 2 DIN 
. Compatible Vehicles: Nissan X-Trail/Qashqai (Automatic AC) /Dualis 2013. 12.1-inch Smart touch screen, easy to operate Touch Screen Type: vertical screen/tesla screen. Octa-core Cortex-A72 up to 1.8GHz
1.Suppot IOS/Android Mirror Link2.2 Din 12.1" HD Car Radio MP5 player with Capacitance Touch Screen3.CANBUS included: CANBUS can help re
در۶ مارس ۲۰۱۹ ورتکس اعلام کرد که داروی ترکیبی سه گانه Triple combination therapy یا سیمدکو پلاس را با تایید FAD روانه بازار خواهد کرد که ۹۰ درصد بیماران به آن پاسخ مثبت خواهند داد (محدودیت فعلی ان برای جهش های نانسنس و کمیاب است) 
داروی درمان فیبروز سیستیک شرکت ورتکس به نام SYMDEKO tezacaftor/ivacaftor به تائید FDA رسید. ورتکس امیدوارست در نهایت با ترکیبی سه‌تایی به دارویی برسد که تا ۹۰ درصد بیماران CF را درمان کند
داروهای فعلی می‌توانند به درمان تنها حدود ۴۵ درصد بیم
مرجع دانلود رام رسمی و فارسی گوشی meizu m2
چرا رام رسمی و فارسی گوشی meizu m2 را از اینجا دانلود نمی کنید؟
ترجمه مورد تایید و بدون اشتباه درمورد رام رسمی و فارسی گوشی meizu m2 را از اینجا خریداری نمایید.
Download scientific material about رام رسمی و فارسی گوشی meizu m2
دانلود مطالب علمی گوناگون درمورد رام رسمی و فارسی گوشی meizu m2 در اینجا.
به درخواست بعضی عزیزان رام رسمی و فارسی گوشی meizu m2 را به سایت افزودیم.
لینک دانلود رام رسمی و فارسی گوشی meizu m2
چگونه با خرید فایل رام رسمی و
پکیج منابع درس روش تحقیق کارشناسی ارشد بر اساس
  MLA Handbook for Writers of Research PapersPersonal
Essays and Research PapersDuring your school
career you have probably written many personal essays that presented your
thoughts, feelings, and opinions and that did not refer to any other source of
information or ideas. Some assignments, however, require us to beyond our
personal knowledge. Weundertake research
when we wish to explore an idea, probe an issue, solve a problem, or make an
argument in relation to what others have written. We then seek out and use
materials beyond our personal resources.The outcome of such
an inquiry appears in the research paper. The term research paper describes
a presentation of student research that may be in a
دریافت رام رسمی و فارسی گوشی fly f350
خرید رام رسمی و فارسی گوشی fly f350 با ارزان ترین قیمت و درگاه پرداخت معتبر در سایت ما.
برای دریافت رام رسمی و فارسی گوشی fly f350 با کیفیت علمی بالا کلیک کنید.
دانلود کاملا رایگان و قانونی رام رسمی و فارسی گوشی fly f350.
We will place this new package رام رسمی و فارسی گوشی fly f350 soon on this page.
Attention! To buy رام رسمی و فارسی گوشی fly f350 you need your second bank card.
خرید رام رسمی و فارسی گوشی fly f350
On this page, articles related to رام رسمی و فارسی گوشی fly f350 are viewed.
با مش
فایل ورد رام رسمی وفارسی گوشی fly f53s
download رام رسمی وفارسی گوشی fly f53s for my moblie.
مطالب گوناگون پیرامون رام رسمی وفارسی گوشی fly f53s به سایت افزوده شد.
مهمترین بخش فایل رام رسمی وفارسی گوشی fly f53s چیست؟
با صرف هزینه ای کم محتوایی زیاد درمورد رام رسمی وفارسی گوشی fly f53s بدست آورید.
دانلود اختصاصی رام رسمی وفارسی گوشی fly f53s از سایت ما با لینک مستقیم.
توضیح درباره نرم افزار های آماده
هدف ما راحتی شماست. ما هر آنچه که شما در مورد رام رسمی وفارسی گوشی fly f53s ن
 
باترى خودرو، برق مورد نیاز سیستم الكتریكى خودرو را تأمین مى كند. براى جدا كردن باترى از خودرو، احتیاج به دست كش كار، عینك ایمنى و ابزار مورد نیاز دارید.
باترى خودرو نقش بسیار حیاتى و مهمى در عملكرد خودرو دارد. باترى خودرو باعث مى شود كه زمانى كه شما سوییچ را مى چرخانید خودرو روشن شود. همچنین برق مورد نیاز براى بخش هاى مختلف خودرو زمانى كه خودرو خاموش است را تأمین مى كند. در اكثر موارد لازم نیست كه خیلی به فكر باترى خودرو باشید، اما در بعضى
دانلود رایگان مقیاس همدلی عاطفی The Empathy Scale 
 
حجم
 :  100 کیلوبایت
 
فرمت:  ورد
 
Mehrabian‚ Albert & Epstein‚ Norman
چقدر احساس همدلی می کنید ؟ 33 ماده 
جمله های زیر ، احساسات و واکنش های مختلف را در موقعیت های گوناگون نشان می دهند . با استفاده از اعداد زیر میزان توافق خود را با هرجمله مشخص کنید 
تعداد پرسش ها:33
  مقیاس همدلی عاطفی   مقیاس همدلی عاطفی بایگانی   پرسشنامه رایگان مقیاس همدلی عاطفی   پرسشنامه استاندارد رایگان همدلی عاطفی   پرسشنامه همدلی مه
باترى خودرو، برق مورد نیاز سیستم الکتریکى خودرو را تأمین مى کند. براى جدا کردن باترى از خودرو، احتیاج به دست کش کار، عینک ایمنى و ابزار مورد نیاز دارید.
باترى خودرو نقش بسیار حیاتى و مهمى در عملکرد خودرو دارد. باترى خودرو باعث مى شود که زمانى که شما سوییچ را مى چرخانید خودرو روشن شود. همچنین برق مورد نیاز براى بخش هاى مختلف خودرو زمانى که خودرو خاموش است را تأمین مى کند. در اکثر موارد لازم نیست که خیلی به فکر باترى خودرو باشید، اما در بعضى موا
لینک اصلی مطلب:آموزش کانفیگ ipmi در مادربرد میکرو
با سلام با یکی دیگه از مقالات آموزشی شرکت آرین وب ایرانیان در خدمت شما هستیم. در این مقاله سعی داریم آموزش کامل کانفیگ ipmi در مادربورد مایکرو رو خدمتتون توضیح بدیم. قبل از هرچیز ابتدا باید بدونیم ipmi چی هستش: Ipmi برگرفته ازچهار واژه ی Intelligent Platform Management Interface به معنی رابط هوشمند مدیریت پلتفرم هستش و به معنی اینه که شما میتونید سرور مایکرو ی خودتون رو از راه دور کنترل کنید درست مثل اینک
نوآوری های امنیتی
فقط شرکت Hewlett Packard Enterprise سرورهای استاندارد صنعت را با سیستم عامل اصلی متصل شده مستقیم به سیلی ارائه می دهد. با شروع ریشه اعتماد سیلی ، حفاظت از امنیت در چرخه عمر سرور ایجاد می شود.
ویژگی های جدید شامل قفل پیکربندی سرور است که حمل و نقل امن را قفل می کند و پیکربندی سخت افزار سرور را قفل می کند ، داشبورد امنیتی iLO به شناسایی و برطرف کردن آسیب پذیری های امنیتی احتمالی کمک می کند.
با تأیید صحت Runtime Firmware ، سیستم عامل سرور هر 24
دانلود رام کوک شده و فول فارسی سامسونگ J7008
دانلود فایل فلش کوک شده و فول فارسی بدون مشکل سامسونگ J7 مدل Galaxy J7008 با اندروید نسخه ۵٫۱٫۱  و آموزش فلش
حل مشکل هنگ روی آرم سامسونگ بعد از نصب سایر رام ها
حل مشکل پیامک دادن و کاملا سالم و تست شده
SAMSUNG GALEXY J7008 نسخه جدید و کوک شده با اندروید ۵٫۱٫۱ رو امروز میتونید با منو فارسی و بدون هیچگونه مشکلی از سایت پارسی رام دانلود و نصب کنید

موارد قبل از شروع نصب:
نصب نرم افزار odin بروی کامپیوتر : دانلود نرم افزا
دانلود آپدیت جدید رام y6 pro-TIT-U02-B107_FARSI
دانلود آپدیت فایل فلش رسمی گوشی هواوی مدل y6 pro-TIT-U02-B107 با اندروید نسخه ۵٫۱٫۱ لی لی پوت و منو فارسی فلش تو و مموری dload
توجه : برای اولین بار آپدیت جدید رام فارسی TIT-U02 بیلد ۱۰۷فارسی توسط سایت پارسی رام منتشر شد.(بروزرسانی در ۱۶ اسفند ۹۵)
رام رسمی برای گوشی هواوی Y6 Pro با اندروید ۵٫۱٫۱ با پردازشگر MT6582 مخصوص فلش تو به همراه آموزش فلش اختصاصی در این پست بررسی میشود.البته در پست قبلی رام فارسی هواوی Y6 رو برای د
مدل نوناکا و تاکوچی
محققان مدیریت ژاپنی”نوناکا”و”تاکوچی”[1]تأثیر بسیاری برمباحث مدیریت دانش داشته­اند. مفهوم”دانش پنهان”و”دانش آشکار”توسطنوناکا» برای طرح­ریزی نظریه یادگیری سازمانی طبقه­بندی شده­ است. دراین تقسیم­بندی باتوجه به همگرایی بین شکل­های پنهان وآشکاردانش آنان مدلی را پایه­گذاری کرده­اند که به نام خودشان معروف شده است.این مدل برخلاف مدل­های پیشین تمرکزخود را بردونوع دانشآشکار»وپنهان»مبذول داشته به نحوه تبدیل آنه
Whether you are using org chart software such as SmartDraw or some other tool, here are 10 tips to help you build the perfect diagram for your needs.


1. Format the chart to fit on a single page


Use a combination of a horizontal arrangement of boxes at the top of the chart, and vertical below to fit as man
y boxes on a single page as possible.
A combination of horizontal and vertical arrangement of boxes fits more boxes on a page.
Using only horizontal arrangements of boxes makes the chart wider.


2. Group people with the same title into one box


Putting all of the people with the same title into one box saves a considerable amount of space compared with assigning each person their own
 box.


3. Make all boxes the same size and space them evenly


Charts look much better if all of t
این مقاله دارای 12 صفحه بوده که در سال 2016 منتشر شده است. چکیده لاتین و ترجمه آن را می توانید از قسمت زیر مشاهده کنید. برای سفارش این ترجمه می توانید با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.
09384505489
کد مقاله A14
چکیده
امرزوه سرمایه انسانی را می توان به عنوان دارایی اصلی هر سازمانی قلمداد کرد. شرکت ها مستم سرمایه گذاری به منظور حصول اطمینان از رشد و بقاء این دارایی ها هستند.بنابراین، استراتژی های منابع انسانی موثر و اثربخش می توانند برای نائل شدن به این ه
خدمات پس از فروش:
1) این کتاب دارای خدمات پس از فروش نیز هست (که شامل: رفع اشکالات احتمالی در کتاب، ارسال الحاقیه‌ها و مثال‌های راهنما‌، راهنمایی در صورت وجود ابهام در هر یک از بخش‌ها، دریافت نظرات خوانندگان، دریافت اشتباهاتی که توسط خوانندگان کشف می‌شود و .). برای دریافت این خدمات نشانی خود را به ایمیل زیر ارسال نمایید.
2) علاوه بر این، اشکالاتی که در زمان کار با شبکه با آن برخورد می‌کنید (چه برای خواننده کتاب و چه برای دیگران) را می‌توا
مزایایی نصب ویندوز ۱۰ از روی فلش مموری
برای سیستم های فاقد درایو نوری مناسب بوده و هزینه ی اضافی برای خرید درایو نوری اکسترنال را کاهش خواهد داد.
سرعت بالا در انتقال فایل ها و نصب
قابل حمل بودن و عدم نگرانی از خش برداشتن و از بین رفتن برخی از فایل ها که در دیسک های نوری اتفاق می افتاد
برای نصب ویندوز ۷ یا ویندوز ۱۰
از یک درایو USB ، شما باید یک فلش با حداقل ۸ گیگابایت فضای ذخیره سازی
داشته باشید. قبل از ادامه ، اطمینان حاصل کنید که فلش مموری USB شم
کارت حافظه microSDHC کینگستون مدل Canvas Select کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 80MBps ظرفیت 64 گیگابایت به همراه آداپتور SD قیمت محصول : 135000 تومانبرند : Kingstonبرای خرید و مشاهده محصول کلیک نمایید.   برای خرید و مشاهده محصول کلیک نمایید. تصاویر بیشتر برای خرید و مشاهده محصول کلیک نمایید.   کارت حافظه microSDHC کینگستون مدل Canvas Select .خرید اینترنتی کارت حافظه microSDHC کینگستون مدل Canvas Select کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 80MBps ظرفیت 64 گیگابایت به همراه آداپتور SD و .کارت حافظه
در این کورس آموزشی با مجموعه ای از ابزارها ، نرم افزارها و تکنیک ها آشنا می شوید که به کمک آن ها می توانید IP و دیگر ویژگی های هویتی و شناسایی خود را مخفی کرده و به صورت ناشناس وب و شبکه را مرور کنید
لینک دانلود این ویدیو (حجم :3گیگ)

مشاهده انلاین و دانلود فیلم به صورت فایل های جداگانه

ر ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :
Introduction :Welcome to Volume IIIIntroduction to the Instructor!Security Quick Win!Target AudienceStudy RecommendationsCourse updatesGoals and Objectives for Volume III :Goal
در این کورس آموزشی با مجموعه ای از ابزارها ، نرم افزارها و تکنیک ها آشنا می شوید که به کمک آن ها می توانید IP و دیگر ویژگی های هویتی و شناسایی خود را مخفی کرده و به صورت ناشناس وب و شبکه را مرور کنید
لینک دانلود این ویدیو (حجم :3گیگ)

مشاهده انلاین و دانلود فیلم به صورت فایل های جداگانه

ر ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :
Introduction :Welcome to Volume IIIIntroduction to the Instructor!Security Quick Win!Target AudienceStudy RecommendationsCourse updatesGoals and Objectives for Volume III :Goal
مزایایی نصب ویندوز ۱۰ از روی فلش مموری
برای سیستم های فاقد درایو نوری مناسب بوده و هزینه ی اضافی برای خرید درایو نوری اکسترنال را کاهش خواهد داد.
سرعت بالا در انتقال فایل ها و نصب
قابل حمل بودن و عدم نگرانی از خش برداشتن و از بین رفتن برخی از فایل ها که در دیسک های نوری اتفاق می افتاد
برای نصب ویندوز ۷ یا ویندوز ۱۰
از یک درایو USB ، شما باید یک فلش با حداقل ۸ گیگابایت فضای ذخیره سازی
داشته باشید. قبل از ادامه ، اطمینان حاصل کنید که فلش مموری USB شم
When we think of elf or devil and compliment Little by little we get the spiritual effect of them Which is very polluted and harmful and it connects us to themconnection is easier than to disconnectionThose who searching for the elf Finally they find the devilIn the past I was looking for a jinnMany stories were defined I studied the book but did not find a wayUntil I said, my God, I see the jinnI was just inside the room at one timeI saw a person standing by the door of the roomIts was obviously not human and had several characteristicsOriginal shapeIt was in form of skeletons similar to humans
Their hands are 20 percent longer than human hands
No clothesHis body was covered with red hair, except for his face around the nose and foreheadBehind their hands  and their palms are hairlessthi
برسام مارکت با ارائه خدمات تعمیرات پرینتر ، انواع پرینترها در مجهزترین و تخصصی ترین در مرکز تعمیرات ماشین های اداری ارائه می دهد. تعمیرگاه این مجموعه در زمینه تعمیر انواع پرینترهای لیزری ، سوزنی ، جوهرافشان ، چندکاره و انواع اسکنر مهارت داشته باشد و در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه  ارائه خدمت نماید. برسام مارکت آماده عقد قرارداد با سازمان ها، ارگان ها و شرکت ها جهت تعمیرات ماشین های اداری را دارا است. تعمیر پرینتر hp اچ پی ، تعمیر پری
   pupils can face numerous hurdles that could prevent them from carrying out their most effective in class. Most mother and father try out to reduce hurdles by functioning with academics to deal with any issues, and by making certain their youngsters get adequate rest and proper diet to accomplish their most effective. But there might be a comparatively new obstacle to learning that oldsters dont have as much control over?aair pollution.New exploration exhibits there are actually invisible environmental variables influencing childrens capacity to do properly in school. Seemingly, air pollution is usually a substantial obstacle to pupil accomplishment, as well as options are not as clear-cut.
PhD Hong Kong and Master\'s studies.offers research and taught postgraduate programmes for
#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}
فایل SBOOT چیست؟
SBOOT فایل راه انداز در سیستم عامل اندروید است یعنی زمانی که برای روشن کردن گوشی کلید پاور را در گوشی های اندرویدی فشار میدهیم اولین فایلی که اجرا میشود این فایل است که دستورهای لازم را برای اجرای اندروید به تمام قسمت های این سیستم عامل ارسال میکند. چرا ما باید فایل
یکی از چالش‌های همیشگی در طراحی اپلیکیشن یا وب‌سایت، انتخاب میان طراحی تخت (Flat Design) و متریال دیزاین (Material Design) است. به نظر شما کدام سبک طراحی، تجربه کاربری بهتری را ایجاد می‌کند؟ در این مقاله با ما همراه باشید تا با مفهوم Flat      Design  و Material Design و تفاوت‌های آن‌ها آشنا شوید.
 
مفهوم اسکیومورفیسم (Skeuomorphism)
پیش از آشنایی با مفهوم متریال دیزاین و فلت دیزاین، باید با مفهوم اسکیومورفیسم آشنا شوید. اسکیومورفیسم در
Akse Aghaye Khamenei

آخرین جستجو ها

آریا موزیک ایران پژوهش معرفی کالا خیسه آن سوی قاب وبلاگ شخصی کیارش ملکی نرم افزار حسابداری قیاس بام کاوش فروشگاه هسویاوم آژانس تبلیغاتی و دیجیتال مارکتینگ آران بیمه اجتماعی کشاورزان،روستاییان و عشایر شهرستان رزن