این سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است

نتایج جستجو برای عبارت :

هی چشمل دیونت

شراکت با خدا

پیر مرد کشاورز نگاهي به خرمن محصولش کرد
و آه سوکی کشید . این هفتمین سال پیاپی است که در اثر خشکسالی ، زحمت چندین
ماهه اش ، سه چهار گونی گندم تکیده است که کفاف مصرف روزهای سرد زمستان خود و
خانواده اش را هم نمیدهد . چه برسد به عرضۀ محصول به بازار و حصول درآمدی هر چند
ناچیز برای باز پرداخت بدهي هایی که طی این چند سال در اثر همین عارضه ، بر دوش
پیرمرد سنگینی میکند .

با پاهای لرزان ، خود را به سنگی که در
کنار خرمنش که امروز به طرز عجیب
Akse Aghaye Khamenei

آخرین جستجو ها

سایت دوستدار حیوانات دانلود رایگان قیمت طلا و ارز دروغگو sonic hero adventure{سونیک قهرمان ماجراجو} کاروفناوری پیرانشهر سلام سجوم پندار