این سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است

نتایج جستجو برای عبارت :

لطمیه من هوس

من ابو فاضل عله الحومه نزل
لا تسئلونی علیهه اشگد چتل
 
ناس بالناس ابرکضهه اتردمت
واللی طاحت للممات اتقدمت
یعنی تحت الحافر إهیه اتعدمت
ما یِحَصل اجواب عل موته السئل
 
ما یحصل اجواب طبعا بالطبع
درعم ابوسط المعاره ابلادرع
سیفه ما جرّه او تولاهم صگع
والیصگعه اهناکه بمکانه انشتل
 
والیصگعه اهناکه بمکانه انعدم
من بعید اعضیده عاین وابتسم
ای كفو العباس شیّال العلم
واخته صاحت یاهله ابزود الکفل
 
وإخته صاحت یاهله ابموت الرجاس
یرعد او تمطر عله الج
صاح ألا من ناصرٍ یحمینه
وحده حایر والعده امحوطینه
 
وحده حایر والعده شبه الدبیب
یا زهیر ایصیح مرّه او یاحبیب
ماكو بل انصار اله واحد مجیب
والبَطل یم النهر چفینه
 
والبطل یم النهر طایح وذر
صاح وسفه اعلیك عباس الگمر
انته نور اعیونی یا مای النظر
لیش نایم والعده تولینه
 
لیش نایم والعده اخلافک زلم
زاد بیهم خویه یا خویه العزم
وآنه حیلی اعلیك كامل منهدم
واحنه من دونك تره اتعذبینه
صاح زینب جهزی المیمون الی
لاچن ابیاحال ابن حیدر علی
اتگله من بعدك ن
كلنه  انصیح  ابعالی الصوت  ابعالی الصوت
لجل إحسین اشمحله الموت اشمحله الموت
 
یهوانه اللی عشنه ابحبه او یالعایش بالروح
محلات المشایه ابدربه  من نطلع وانروح
لا ماتصعب عدنه الصعبه وِنطِی كل السوح
نتذكر لوعات الغربه  نبچیلک  واننوح
یا نور الباری  الجبار     یا ضنوة طه المختار
یحسین ابحبك وإنفوت       كلنه  انصیح  ابعالی الصوت  ابعالی الصوت
 
بأیامك نذرفهه الدمعه تستاهل دمعات
بیهه انواسی أُمنه البضعه بأحزان او لوعات
والناعی لو ضل لك ین
Akse Aghaye Khamenei

آخرین جستجو ها

دفتر ازدواح و صیغه یابی VIVA مشاوره حقوقی- مشاوره کیفری-مشاوره خانواده enproject فروشگاه سایت بلاگ بیست فروشگاه اینترنتی ایران میز برترین مطالب وب در خیالِ آسمان ♡♥We-Home♥♡