نتایج جستجو برای عبارت :

باز اسپلیت گری

گروه تاسیساتی یزد تهویه با ارائه محصولات زیر آماده خدمت رسانی به هم وطنان عزیز می باشداسپليت اینورتر گري مدل iCool-H12H1اسپليت اینورتر گري مدل iCool-H18H1اسپليت اینورتر گري مدل iCool-H24H1اسپليت اینورتر گري مدل iCool-H30H1اسپليت اینورتر گري مدل iCool-H36H1اسپليت گري مدل Q2 matic H12H1اسپليت گري مدل Q2 matic H18H1اسپليت گري مدل Q2 matic H24H1اسپليت گري مدل Q2 matic H30H1اسپليت گري مدل Q2 matic H36H1کولر گازی گري مدل G4'matic-H12C3کولر گازی گري مدل G4'matic-H18C3کولر گازی گري مدل G4'matic-H24C3کولر گازی گري مدل G4'm
گروه تاسیساتی یزد تهویه با پاسخگویی بموقع و پیگیری سریع مشکلات پس از نصب پکیج دیواری و کولر گازی انواع اسپليت و دستگاه تصفیه آب آماده خدمت رسانی به شما هموطنان عزیز می باشد.
این فروشگاه با فروش انواع اسپليت اسپليت اینورتر گري مدل iCool-H12H1 اسپليت اینورتر گري مدل iCool-H18H1 اسپليت اینورتر گري مدل iCool-H24H1 اسپليت اینورتر گري مدل iCool-H30H1 اسپليت اینورتر گري مدل iCool-H36H1 اسپليت گري مدل Q2 matic H12H1 اسپليت گري مدل Q2 matic H18H1 اسپليت گري مدل Q2 matic H24H1 اسپليت گري مدل Q2 m
پکیج دیواری ایتالترم ، دئوترم ، ایساتیس ، ایران ردیاتور ، بوتان ، لورچ ، هات کینگ  ، وایلانت ، تاچی ، سونیه دوال ، آلپن هاف رادیاتورهای فرارا ، فلاما ، آدالار ، ایساتیس ، ازدمیر ، یوکسل ، پرشین و.   از محصولاتی می باشد که در حال حاضر در شرکت یزد تهویه موجود می باشد همچنین دستگاه های تصفیه آب: رویال، پورتیک، آرتک، سافت واتر، آکرابست، آی واتر و سی سی کا و اسپليت: اسپليت اینورتر گري مدل iCool-H12H1 اسپليت اینورتر گري مدل iCool-H18H1 اسپليت اینورتر گري مدل
 دستگاه های تصفیه آب رویال، پورتیک، آرتک، سافت واتر، آکرابست، آی واتر و سی سی کا پکیج دیواری ایتالترم ، دئوترم ، ایساتیس ، ایران ردیاتور ، بوتان ، لورچ ، هات کینگ  ، وایلانت ، تاچی ، سونیه دوال ، آلپن هاف رادیاتورهای فرارا ، فلاما ، آدالار ، ایساتیس ، ازدمیر ، یوکسل ، پرشین و.   از محصولاتی می باشد که در حال حاضر در شرکت یزد تهویه موجود می باشد
همچنین این فروشگاه با فروش انواع اسپليت اسپليت اینورتر گري مدل iCool-H12H1 اسپليت اینورتر گري مدل iCool-H18
قابل توجه پیمانکاران بزرگ و عاملیت طرح های بزرگ عمرانی، شرکت یزد تهویه آمادگی خود را جهت همکاری و مشارکت در تهیه تجهیزات و مومات گرمایشی و سرمایشی اعلام می دارد.
محصولات ما: ایتالترم ، دئوترم ، ایساتیس ، ایران ردیاتور ، بوتان ، لورچ ، هات کینگ  ، وایلانت ، تاچی ، سونیه دوال ، آلپن هاف
دستگاه های تصفیه آب: رویال، پورتیک، آرتک، سافت واتر، آکرابست، آی واتر و سی سی کا
رادیاتور: فرارا ، فلاما ، آدالار ، ایساتیس ، ازدمیر ، یوکسل ، پرشین و.   
اسپ
 مجموعه یزد تهویه قصد دارد قبل از فروش محصولات گرمایشی و سرمایشی با انجام کارشناسی رایگان ساختمان در انتخاب مناسب ترین پکیج دیواری (ایتالترم ، دئوترم ، ایساتیس ، ایران ردیاتور ، بوتان ، لورچ ، هات کینگ  ، وایلانت ، تاچی ، سونیه دوال ، آلپن هاف) در خدمت همشهریان عزیز باشد
همچنین این فروشگاه با فروش انواع اسپليت اسپليت اینورتر گري مدل iCool-H12H1 اسپليت اینورتر گري مدل iCool-H18H1 اسپليت اینورتر گري مدل iCool-H24H1 اسپليت اینورتر گري مدل iCool-H30H1 اسپليت اینو
اسپليت اینورتر گري مدل iCool-H12H1 اسپليت اینورتر گري مدل iCool-H18H1 اسپليت اینورتر گري مدل iCool-H24H1 اسپليت اینورتر گري مدل iCool-H30H1 اسپليت اینورتر گري مدل iCool-H36H1 اسپليت گري مدل Q2 matic H12H1 اسپليت گري مدل Q2 matic H18H1 اسپليت گري مدل Q2 matic H24H1 اسپليت گري مدل Q2 matic H30H1 اسپليت گري مدل Q2 matic H36H1 کولر گازی گري مدل G4'matic-H12C3 کولر گازی گري مدل G4'matic-H18C3 کولر گازی گري مدل G4'matic-H24C3 کولر گازی گري مدل G4'matic-H30C3دستگاه های تصفیه آب: رویال، پورتیک، آرتک، سافت واتر، آکرابست، آی واتر و س
گروه تاسیساتی یزد تهویه با توجه به قیمت های مناسب و رقابتی پکیج دیواری و همچنین خدمات پس از فروش پاسخگوی خود، با ارائه مشاوره و کارشناسی رایگان در جهت رفاه و آسایش تمامی هموطنان عزیز تلاش میکند تا بهترین محصول گرمایشی و سرمایشی را عرضه نماید.محصولات ما: ایتالترم ، دئوترم ، ایساتیس ، ایران ردیاتور ، بوتان ، لورچ ، هات کینگ  ، وایلانت ، تاچی ، سونیه دوال ، آلپن هافرادیاتور: فرارا ، فلاما ، آدالار ، ایساتیس ، ازدمیر ، یوکسل ، پرشین و.   اسپليت:
پکیج دیواری ایتالترم ، دئوترم ، ایساتیس ، ایران ردیاتور ، بوتان ، لورچ ، هات کینگ  ، وایلانت ، تاچی ، سونیه دوال ، آلپن هاف رادیاتورهای فرارا ، فلاما ، آدالار ، ایساتیس ، ازدمیر ، یوکسل ، پرشین و.   از محصولاتی می باشد که در حال حاضر در شرکت یزد تهویه موجود می باشد همچنین دستگاه های تصفیه آب: رویال، پورتیک، آرتک، سافت واتر، آکرابست، آی واتر و سی سی کا و اسپليت: اسپليت اینورتر گري مدل iCool-H12H1 اسپليت اینورتر گري مدل iCool-H18H1 اسپليت اینورتر گري مدل
گروه تاسیساتی یزد تهویه با توجه به قیمت های مناسب و رقابتی پکیج دیواری و همچنین خدمات پس از فروش پاسخگوی خود، با ارائه مشاوره و کارشناسی رایگان در جهت رفاه و آسایش تمامی هموطنان عزیز تلاش میکند تا بهترین محصول گرمایشی و سرمایشی را عرضه نماید.
محصولات ما: ایتالترم ، دئوترم ، ایساتیس ، ایران ردیاتور ، بوتان ، لورچ ، هات کینگ  ، وایلانت ، تاچی ، سونیه دوال ، آلپن هاف
رادیاتور: فرارا ، فلاما ، آدالار ، ایساتیس ، ازدمیر ، یوکسل ، پرشین و.   
اسپلی
گروه تاسیساتی یزد تهویه عرضه کننده انواع سیتم گرمایشی و سرمایشی:
اسپليت اینورتر گري مدل iCool-H12H1 - اسپليت اینورتر گري مدل iCool-H18H1 - اسپليت اینورتر گري مدل iCool-H24H1 -اسپليت اینورتر گري مدل iCool-H30H1 - اسپليت اینورتر گري مدل iCool-H36H1 - اسپليت گري مدل Q2 matic H12H1 - اسپليت گري مدل Q2 matic H18H1- اسپليت گري مدل Q2 matic H24H1 - اسپليت گري مدل Q2 matic H30H1 - اسپليت گري مدل Q2 matic H36H1 - کولر گازی گري مدل G4'matic-H12C3 - کولر گازی گري مدل G4'matic-H18C3 - کولر گازی گري مدل G4'matic-H24C3 - کولر گازی گري مدل G4'ma
گروه تاسیساتی یزد تهویه ارائه دهنده اسپليت اینورتر گري مدل iCool-H12H1 اسپليت اینورتر گري مدل iCool-H18H1 اسپليت اینورتر گري مدل iCool-H24H1 اسپليت اینورتر گري مدل iCool-H30H1 اسپليت اینورتر گري مدل iCool-H36H1 اسپليت گري مدل Q2 matic H12H1 اسپليت گري مدل Q2 matic H18H1 اسپليت گري مدل Q2 matic H24H1 اسپليت گري مدل Q2 matic H30H1 اسپليت گري مدل Q2 matic H36H1 کولر گازی گري مدل G4'matic-H12C3 کولر گازی گري مدل G4'matic-H18C3 کولر گازی گري مدل G4'matic-H24C3 کولر گازی گري مدل G4'matic-H30C3این گروه آماده ارائه خدمات به شرح زیر
گروه تاسیساتی یزد تهویه با توجه به قیمت های مناسب و بروز و سیستم های گرمایشی و سرمایشی و همچنین خدمات پس از فروش پاسخگوی خود، با ارائه مشاوره و کارشناسی رایگان در جهت رفاه و آسایش تمامی هموطنان عزیز تلاش میکند تا بهترین محصول گرمایشی و سرمایشی را عرضه نماید.
محصولات ما: ایتالترم ، دئوترم ، ایساتیس ، ایران ردیاتور ، بوتان ، لورچ ، هات کینگ  ، وایلانت ، تاچی ، سونیه دوال ، آلپن هاف
دستگاه های تصفیه آب: رویال، پورتیک، آرتک، سافت واتر، آکرابست،
گروه تاسیساتی یزد تهویه با توجه به قیمت های مناسب و بروز و سیستم های گرمایشی و سرمایشی و همچنین خدمات پس از فروش پاسخگوی خود، با ارائه مشاوره و کارشناسی رایگان در جهت رفاه و آسایش تمامی هموطنان عزیز تلاش میکند تا بهترین محصول گرمایشی و سرمایشی را عرضه نماید.
اسپليت: اسپليت اینورتر گري مدل iCool-H30H1 اسپليت اینورتر گري مدل iCool-H36H1 اسپليت گري مدل Q2 matic H12H1 اسپليت گري مدل Q2 matic H18H1 اسپليت گري مدل Q2 matic H24H1 اسپليت گري مدل Q2 matic H30H1 اسپليت گري مدل Q2 matic H36H1 ک
در ادامه تصاویر اجرای داکت اسپليت را دانلود خواهید نمود. داکت اسپليت (اسپليت کانالی) یکی از رایج ترین سیستم های تهویه مطبوع در سطح جهان است، این سیستم همانند اسپليت دیواری از یک واحد داخلی (هواساز) و یک واحد خارجی (کندانسور) تشکیل شده است که توسط لوله های مسی به یکدیگر متصل می گردند. بجای استفاده از چندین پنل دیواری در یک واحد مسی یا اداری، از یک هواساز مرکزی در پشت سقف کاذب استفاده می گردد که به وسیله کانال، تمامی اتاق ها و فضاهای مورد نیا
کولر گازی اسپليت پاکشوما اینورتر 
 
کولر گازی پاکشوما
مشخصات کلیدی
اسپليت و کمپرسور اینورتر هوشمند
کلاس انرژی A+
مجهز به سیستم نظافت خودکار فیلتر ها
پرتاب سه وجهی با

فروش انواع کولر گازی پاکشوما در ظرفیتهای مختلف برای اطلاع از قیمت و مشخصات به لینک ما مراجعه کنید.
کولر گازی اسپليت دیواری 10000وستن

کولر گازی اسپليت 10000 وستن ایر مدل WS-R010HC
بی صدا
حالت خواب
نصب سریع و آسان
مجهز به فیلتر آنتی باکتریال
دارای کیت اینورتر و ریموت کنترل
مجهز به ضریب عملکرد بالای سرمایش و گرمایشبرای اطلاع از قیمت به لینک سایت ما مراجعه کنیدhttp://coolerwesten.ir/
خرید آنلاین داکت اسپليت سامسونگ 12000 سرد
 با تضمین بهترین قیمت و ضمانت معتبر به همراه نصب رایگان
از نمایندگی فروش داکت اسپليت سامسونگ
مشخصات کلیدی :
فقط سرد
کلاس انرژی B
گاز مبرد R22
کمپرسور روتاری
برای اطلاع از مشخصات کامل و قیمت محصول و خرید آنلاین با تخفیف ویژه
به سایت داکت اسپليت سامسونگ مراجعه نمایید
کولر های گازی یا اسپليت های اینورتر دار (inverter)، با توانایی راه اندازی آرام دور کمپرسور یا موتور کولرگازی و اسپليت دارای کمترین مصرف برق و با گريد انرژی A می باشند. بدیهی است کولرهای گازی اسپليت گريد B نسبت به گريد A دارای مصرف برق بیشتری بوده اما در هر حال از کولرهای گازی معمولی کم مصرف ترند. البته ناگفته نماند، تبلیغاتی که شرکت های وارد کننده کولرهای گازی اینورتر مبنی بر کاهش مصرف برق 60 درصدی در این کولرها دارند نه اثبات شده است و نه منطقی.مشا
به طور کلی تمامی کولرهای گازی و اسپليت ها بر اساس سیکل تبرید تراکمی کار می کنند. در کولرهای گازی یا اسپليت یونیت‌ها ابتدا مایع مبرد در کندانسور (بخش بیرونی کولر گازی یا پنل بیرونی اسپليت ها) خنک می شود و از طریق لوله مسی به شیر انبساطی (expantion valve) منتقل شده و از آنجا به صورت گاز مبرد و آماده جذب گرمای محیط وارد کویل پنل داخلی می گردد. هوای داخل نیز پس از عبور از میان کویل های پنل داخلی (اواپراتور) تبدیل به هوای خنک و دلپذیر شده و موجب آسایش و رفاه
در مورد ساختار سیستم داکت اسپليت بیشتر بدانید
در مورد ساختار سیستم داکت اسپليت بیشتر بدانید
با پیشرفت تکنولوژی به صورت روز افزون سیستم های تهویه متعددی برای انواع ساختمان ها ارائه شده است که هر کدام با توجه به نوع استفاده ی آن دارای مزایا و معایب خاصی می باشد و هر شخص بنا به نیاز خود می تواند با شناخت سیستم ها و خصوصیات آنها خرید مناسبی داشته باشد. در این نوشته قصد داریم تا در مورد سیستم داکت اسپليت مطالبی را برای شما عزیزان همیشه همراه قرار
 
گروه تاسیساتی یزد تهویه با ارائه انواع کولر گازی اسپليت های با کیفیت آماده خدمت رسانی به مشتریان عزیز می باشد:
 
کولر گازی حاره ای 30000 گري مدل جی 4 متیک G4'MATIC-H30C3کولر گازی و اسپليت گري مدل جی 4 متیک (G4’Matic) با بهرمندی از کمپرسور پیستونی و نیز با استفاده از گاز مبرد R410a دارای رده انرژی B می باشد. کولر گازی و اسپليت گري مدل جی 4 متیک (G4’Matic) دارای ضمانت نامه نیا شامل 5 سال گارانتی کمپرسور و 18 ماه گارانتی قطعات می باشد. کلیه کولرهای گازی و اسپليت گري مد
اسپليت های اجنرال، گري، تراست و ایرفل
قیمت کلیه کولر گازی و اسپليت با برندهای ایرانی و خارجی به روز بوده و طی تماس با شماره 09174939001 اعلام میگردد و تخفیف های مورد نظر مصرف کنندگان در زمان خرید لحاظ می گردد.
کلیه مدل های پکیج های دیواری گازی در فروشگاه یزد تهویه  موجود می باشد
مدیریت: 9177375800-9174935800
آدرس: شعبه 1- شیراز چهارراه هوابرد به سمت چهارراه سرباز، بعد از ساختمان  بهزیستی ساختمان نبش کوچه طبقه2 واحد4
شعبه2- بلوار صنایع، بعد از شهرک آرین به سمت
خرید آنلاین داکت اسپليت اجنرال 30000 با تضمین بهترین قیمت و ضمانت معتبر شرکت تهویه نیا
از نمایندگی فروش کولر گازی و داکت اسپليت اجنرال
مشخصات کلیدی :
سرد و گرم
کمپرسور روتاری
گريد A
گاز مبرد R410
برای مشاهده اطلاعات و مشخصات کامل محصول و خرید اینترنتی
به فروشگاه اجنرال مرکزی مراجعه نمایید
داکت اسپليت چطور کار می کند؟
عملکرد دستگاه داکت اسپليت در حالت سرمایش دقیقاً مشابه سیستم های اسپليت یا همان کولر های گازی می‌باشد . به این معنی که این دستگاه جهت تولید سرما با استفاده از انجام چند فرایند ترمودینامیک همچون چگالش وتبرید، هوای گرم داخل محیط را سرد میکند و توسط دمنده های خود به محیط منتقل می کند. در این حالت، منبع تغذیه این سیستم ، برق می باشد.
در حالت گرمایش، میتوان اسپليت خانگی را ترکیبی از شوفاژ خانگی و دمنده دانست! به این صو
فروش اینترنتی داکت اسپليت کانالی اجنرال معمولی 24000 با قیمت عالی و گارانتی معتبر شرکت نیا
در فروشگاه کول گازی و داکت اسپليت اجنرال
مشخصات کلیدی :
سرد و گرم
کلاس انرژی A
گاز مبرد R410
کمپرسور روتاری
برای اطلاع از قیمت و مشخصات کامل محصول و خرید با تخفیف ویژه
به سایت کولر اجنرال مراجعه نمایید
فروش ویژه داکت اسپليت کانالی سقفی اینورتر ال جی 30000
 
با قیمت مناسب و گارانتی گلدیران به همراه نصب رایگان
 
در فروشگاه داکت اسپليت ال جی
 
مشحصات کلیذی:
سرد و گرم
کم مصرف واقعی
کلاس انرژی +A
کمپرسور روتاری
ساخت کره جنوبی
 
برای اطلاع از قیمت روز و مضخصات کامل محصول و خرید آنلاین
 
به نمایندگی فروش داکت اسپليت ال جی مراجعه نمایید
فروش ویژه داکت اسپليت کانالی سقفی اینورتر ال جی 30000
 
با قیمت مناسب و گارانتی گلدیران به همراه نصب رایگان
 
در فروشگاه داکت اسپليت ال جی
 
مشحصات کلیذی:
سرد و گرم
کم مصرف واقعی
کلاس انرژی +A
کمپرسور روتاری
ساخت کره جنوبی
 
برای اطلاع از قیمت روز و مضخصات کامل محصول و خرید آنلاین
 
به نمایندگی فروش داکت اسپليت ال جی مراجعه نمایید
خرید اینترنتی کولر گازی اسپليت اسنوا Snowa مدل SS-R12LCCH-INV
از ویژگی های کلیدی کولر گازی اسنوا میتوان موارد زیر را اشاره کرد.
اسپليت کم مصرف اینورتر Inverter
کلاس انرژی A
گرم و سرد
جهت کسب اطلاعات بیشتر، مشاهده قیمت و خرید به سه صورت اینترنتی،تلفنی و حضوری به وبسایت تخصصی کولر گازی اسنوا مراجعه بفرمایید.
 
 
در مورد ساختار سیستم داکت اسپليت بیشتر بدانید
در مورد ساختار سیستم داکت اسپليت بیشتر بدانید
با پیشرفت تکنولوژی به صورت روز افزون سیستم های تهویه متعددی برای انواع ساختمان ها ارائه شده است که هر کدام با توجه به نوع استفاده ی آن دارای مزایا و معایب خاصی می باشد و هر شخص بنا به نیاز خود می تواند با شناخت سیستم ها و خصوصیات آنها خرید مناسبی داشته باشد. در این نوشته قصد داریم تا در مورد سیستم داکت اسپليت مطالبی را برای شما عزیزان همیشه همراه قرار
در مورد ساختار سیستم داکت اسپليت بیشتر بدانید
در مورد ساختار سیستم داکت اسپليت بیشتر بدانید
با پیشرفت تکنولوژی به صورت روز افزون سیستم های تهویه متعددی برای انواع ساختمان ها ارائه شده است که هر کدام با توجه به نوع استفاده ی آن دارای مزایا و معایب خاصی می باشد و هر شخص بنا به نیاز خود می تواند با شناخت سیستم ها و خصوصیات آنها خرید مناسبی داشته باشد. در این نوشته قصد داریم تا در مورد سیستم داکت اسپليت مطالبی را برای شما عزیزان همیشه همراه قرار
در مورد ساختار سیستم داکت اسپليت بیشتر بدانید
در مورد ساختار سیستم داکت اسپليت بیشتر بدانید
با پیشرفت تکنولوژی به صورت روز افزون سیستم های تهویه متعددی برای انواع ساختمان ها ارائه شده است که هر کدام با توجه به نوع استفاده ی آن دارای مزایا و معایب خاصی می باشد و هر شخص بنا به نیاز خود می تواند با شناخت سیستم ها و خصوصیات آنها خرید مناسبی داشته باشد. در این نوشته قصد داریم تا در مورد سیستم داکت اسپليت مطالبی را برای شما عزیزان همیشه همراه قرار
خرید و قیمت اسپليت و کولر گازی اجنرال
کولر گازی اجنرال در یک کلام بهترین کولر گازی موجود بازار می باشد. کولر گازی اجنرال با استفاده از تکنولوژی پیشرفته ژاپن و با طول عمر و کیفیت بسیار بالا ساخته می شوند. کولر های گازی اوجنرال حتی در شرایط آب و هوایی مختلف به خوبی وظیفه خود را انجام می دهند و نسب به رقبای خود یک سر و گردن بالاتر هستند. کولر گازی و اسپليت اجنرال با توجه به سابقه طولانی و درخشان در زمینه تهویه مطبوع، لقب بهترین کولر گازی را با خود
کولر گازی گري اینورتر مدل دی ماتیک Gree D matic :
کولر گازی گري مدل D MATIC دی متیک یکی از کولرهای اسپليت کارآمد شرکت گري است که از دو عملکرد سرمایش و گرمایش بهره می‌برد. کمپرسور این مدل از نوع روتاری و دارای اینورتر است. دستگاهD MATIC  مانند تمامی کولرگازی‌ و اسپليت های گري دارای دو قسمت داخلی و خارجی است. قسمت خارجی، وظیفه‌ی خنک‌کردن گاز را برعهده دارد که بیرون اتاق یا سالن و در فضای باز نصب می‌شود، بدنه‌ی فی دارد و باید روی پایه‌های مخصوص نصب شو
کولر گازی گري اینورتر مدل دی ماتیک Gree D matic :
کولر گازی گري مدل D MATIC دی متیک یکی از کولرهای اسپليت کارآمد شرکت گري است که از دو عملکرد سرمایش و گرمایش بهره می‌برد. کمپرسور این مدل از نوع روتاری و دارای اینورتر است. دستگاهD MATIC  مانند تمامی کولرگازی‌ و اسپليت های گري دارای دو قسمت داخلی و خارجی است. قسمت خارجی، وظیفه‌ی خنک‌کردن گاز را برعهده دارد که بیرون اتاق یا سالن و در فضای باز نصب می‌شود، بدنه‌ی فی دارد و باید روی پایه‌های مخصوص نصب شو
گروه تاسیساتی یزد تهویه با فروش انواع مدلهای پکیج ایران رادیاتور – بوتان – اسپليت و کولر گازی – تصفیه آب آمادگی خود را جهت خدمت رسانی اعلام می نماید مدل های پکیج ایران رادیاتور  : eco , m24ff , m24cf , L24ff , L24cf, k24ff , k24cf , L28ff , L28cf , L36ff پکیج بوتان : مدل های پارما ، ورنا ، پرلا ، کالداونزیا ، سی وی ، اپتیمااسپليت و کولر گازی دیواری گري و تراست در فروشگاه ما ، آدرس: شعبه 1- چهارراه هوابرد به سمت چهارراه سرباز، بعد از ساختمان  بهزیستی ساختمان نبش کوچه طبقه2 و
ارور کولر گازی دوو ۴۸۰LH3
کد خطا E1 – E2 – علت خطا مربوط به حسگر مدار می باشد – حسگر مدار خاموش و یا مدار کوتاه است
کد خطا E3 – E4 – مشکل این ارور از حسگر مدار می باشد – حسگر مدار خاموش و یا مدار کوتاه است
کد خطا E5 – مشکل در کابل های ارتباطی بین دو یونیت داخل و خارج می باشد 
کد خطا E10 – اشکال خطا از کمپرسور – کمپرسور قدرت فشار مکش را ندارد
کد خطا E13 – این خطا از فاز قراردادی کمپرسور می باشد
کد خطا E14 – پیغام ارور مربوط است به ارتباط غیر صحیح فاز کمپرس
انواع مدل پکیج بوتان و ایران رادیاتور در فروشگاه یزد تهویه:
پکیج بوتان : مدل های پارما ، ورنا ، پرلا ، کالداونزیا ، سی وی ، اپتیما
مدل های پکیج ایران رادیاتور  : eco , m24ff , m24cf , L24ff , L24cf, k24ff , k24cf , L28ff , L28cf , L36ff 
اسپليت و کولر گازی دیواری گري در فروشگاه ما
اسپليت و کولر های گازی گري Gree از معتبرترین و قدیمی ترین برند های ساخت چین در بازار کولرهای گازی می باشد. 
آدرس: شعبه 1- چهارراه هوابرد به سمت چهارراه سرباز، بعد از ساختمان  بهزیستی ساختمان نبش کوچه ط
انواع مدل پکیج بوتان و ایران رادیاتور در فروشگاه یزد تهویه:
پکیج بوتان : مدل های پارما ، ورنا ، پرلا ، کالداونزیا ، سی وی ، اپتیما
مدل های پکیج ایران رادیاتور  : eco , m24ff , m24cf , L24ff , L24cf, k24ff , k24cf , L28ff , L28cf , L36ff 
اسپليت و کولر گازی دیواری گري در فروشگاه ما
اسپليت و کولر های گازی گري Gree از معتبرترین و قدیمی ترین برند های ساخت چین در بازار کولرهای گازی می باشد. 
آدرس: شعبه 1- چهارراه هوابرد به سمت چهارراه سرباز، بعد از ساختمان  بهزیستی ساختمان نبش کوچه ط
گروه تاسیساتی یزد تهویه با فروش انواع مدلهای پکیج ایران رادیاتور – بوتان – اسپليت و کولر گازی – تصفیه آب آمادگی خود را جهت خدمت رسانی اعلام می نماید 
مدل های پکیج ایران رادیاتور  : eco , m24ff , m24cf , L24ff , L24cf, k24ff , k24cf , L28ff , L28cf , L36ff 
پکیج بوتان : مدل های پارما ، ورنا ، پرلا ، کالداونزیا ، سی وی ، اپتیما
اسپليت و کولر گازی دیواری گري و تراست در فروشگاه ما ، 
آدرس: شعبه 1- چهارراه هوابرد به سمت چهارراه سرباز، بعد از ساختمان  بهزیستی ساختمان نبش کوچه طبقه
فروش ویژه داکت اسپليت سامسونگ 24000 سرد و گرم
با قیمت عالی و گارانتی سام سرویس
مشخصات کلیدی :
سرد و گرم
رده انرژی +A
گاز مبرد R410
کمپرسور روتاری
برای اطلاع از کاتالوگ و قیمت روز محصول و خرید اینترنتی با تخفیف ویژه
به فروشگاه مرکزی داکت اسپليت مراجعه نمایید
داکت اسپليت یا کولر گازی کدام یک بهتر است؟این  سوالی است که نیاز به بررسی هر دو سیستم دارد. آیا نصب داکت اسپليت به صرفه‌تر است؟ آیا مصرف برق کولر گازی کم‌تر است؟ مشکل گرمایش کولر گازی چیست؟ این سوالاتی است که در ادامه به ان خواهیم پرداخت تا با شناخت بهتری یک سیستم سرمایشی مناسب اتخاب کنیم.
شاید  بتوان گفت تنها مشکل  داکت اسپليت در عدم مدیریت دمای اتاق‌های مستقل از یک‌دیگر است، بخاطر اینکه داکت اسپليت یک دستگاه مرکزی برای کل محیط مورد نظر
مدل ها و برند های با طراحی زیبا و منحصر بفرد در گروه تاسیساتی یزد تهویه: 
کولر گازی سامسونگ SAMSUNG AR24HPFSCWK کریستال سرد و گرم 24000 پنل سه وجهی
کولر گازی 18000 سرد وگرم سامسونگ مدل AR 5000 طرح کرستال
کولرگازی سامسونگ SAMSUNG AQ18ESP اسپیلت سرد و گرم 12000
کولر گازی سرد و گرم اسپليت 10000 مدل S-106DQ ال جی
کولرگازی سرد و گرم اسپليت 13000 مدل S-136DQ ال جی LG

کولرگازی اسپليت سرد و گرم 19000 مدل S-196DQ ال جی LG

کولر گازی سرد و گرم اسپليت 32000 مدل S-326GQ ال جی LG
کولر گازی سرد 32000 اسپليت مدل S-326GC
مدل ها و برند های با طراحی زیبا و منحصر بفرد در گروه تاسیساتی یزد تهویه: 
کولر گازی سامسونگ SAMSUNG AR24HPFSCWK کریستال سرد و گرم 24000 پنل سه وجهی
کولر گازی 18000 سرد وگرم سامسونگ مدل AR 5000 طرح کرستال
کولرگازی سامسونگ SAMSUNG AQ18ESP اسپیلت سرد و گرم 12000
کولر گازی سرد و گرم اسپليت 10000 مدل S-106DQ ال جی
کولرگازی سرد و گرم اسپليت 13000 مدل S-136DQ ال جی LG

کولرگازی اسپليت سرد و گرم 19000 مدل S-196DQ ال جی LG

کولر گازی سرد و گرم اسپليت 32000 مدل S-326GQ ال جی LG
کولر گازی سرد 32000 اسپليت مدل S-326GC
جهت مشاوره در خصوص نحوه استفاده از محصولات ما می توانید با شماره 9177375800 و 9174935800 تماس حاصل نمایید
پکیج گرمایشی شوفاژ دیواری بوتان 24000 اپتیما Optima 24KI دو مبدله بدون فن
پکیج گرمایشی شوفاژ دیواری بوتان 24000 اپتیما Optima 24KIS دو مبدله فن دار
پکیج گرمایشی شوفاژ دیواری بوتان 24000 بی ان BN324i دو مبدله بدون فن
پکیج گرمایشی شوفاژ دیواری بوتان 24000 پرلا Perla 24i دو مبدله بدون فن
پکیج گرمایشی شوفاژ دیواری بوتان 24000 روما Roma 24KI دو مبدله بدون فن
پکیج گرمایشی شوفاژ دیواری
خرید اینترنتی داکت اسپليت سامسونگ 18000 سرد
با قیمت مناسب و ضمانت سام سرویس به همراه نصب رایگان
مشخصات کلیدی :
فقط سرد
کمپرسور روتاری
کلاس انرژی B
تنظیم خودکار هوشمند
برای مشاهده مشخصات کامل و قیمت لحظه ای محصول
به فروشگاه داکت اسپليت سامسونگ مراجعه نمایید.
 
راهنمای انتخاب و خرید اسپليت گري مدل R4 MATIC H12C3اسپليت گري مدل R4 matic H12C3 در ظرفیت 12000 BTU و با قابلیت ایجاد سرمایش تولید و به بازار عرضه می شود.
کولرهای گازی و اسپليت های گري در ایران نیز، از پرفروش ترین برندهای کولرگازی به حساب می آیند و این مسأله به خاطر عواملی چون طراحی زیبا، ساختار قدرتمند، تنوع در مدل و ظرفیت و البته شبکه خدمات پس از فروش و گارانتی مطلوب، بوجود آمده است.
اسپليت گري مدل r4 maticویژگی های کولر گازی اسپليت گري مدل R4 MATICکولرهای گازی
گروه تاسیساتی یزد تهویه آماده خدمت رسانی و مشاوره در زمینه خرید کولر گازی اسپليت به مشتریان عزیز می باشد:
اسپليت های اسمایل  ال جی مجهز به سیستم خنک کنندگی سریع (جت کول )می باشند که در مدت فقط 5 دقیقه موجب کاهش 3 درجه از دمای محیط می گردد .
اسپليت های اسمایل ال جی دارای عملکرد کم صدا با طراحی پنل بسیار زیبا , متناسب برای فضا های مختلف می باشند.
مدل های ۱۸۰۰۰ و ۲۴۰۰۰  اسپليت های اسمایل ال جی مناسب کارکرد در شرایط حاره ای می باشند.
با توجه به عدم ارا
گروه تاسیساتی یزد تهویه با فروش انواع اسپليت و کولر گازی در خدمت تمامی هموطنان عزیز می باشد:
در حال حاضر این مدل ها و برندها موجود می باشد جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد قیمت با ما تماس بگیرید
اسپليت اینورتر گري مدل iCool-H12H1
اسپليت اینورتر گري مدل iCool-H18H1
اسپليت اینورتر گري مدل iCool-H24H1
اسپليت اینورتر گري مدل iCool-H36H1
اسپليت گري مدل Q2 matic H12H1
مدل G4'matic-H18C3
کولر گازی گري مدل G4'matic-H24C3
کولر گازی گري مدل G4'matic-H30C3
کولر گازی گري مدل G4'matic-H36C3
کولر گازی سامسونگ م
گروه تاسیساتی یزد تهویه جهت اطلاع مشتریان از بروز خطاهای کولر گازی اسپليت خود مطالب زیر را ارائه کرده است:
E2 -  این خطا ایراد در سنسور محیطی کولر می باشد - خرابی سنسور محیطی کولر مقدار مقاومت سنسور بررسی شود - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
E4 -  خطا در یونیت بیرونی (OUTDOORUNIT) بررسی سنسور پایپ و تعویض آن
E5 -   مشکلی در فن بلوور داخلی ایجاد شده است - میتوانید مقدار اهم فن بلوور را چک کنید  - سوختگی فن بلوور - خرابی
گروه تاسیساتی یزد تهویه جهت اطلاع مشتریان از بروز خطاهای کولر گازی اسپليت خود مطالب زیر را ارائه کرده است:
E2 -  این خطا ایراد در سنسور محیطی کولر می باشد - خرابی سنسور محیطی کولر مقدار مقاومت سنسور بررسی شود - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
E4 -  خطا در یونیت بیرونی (OUTDOORUNIT) بررسی سنسور پایپ و تعویض آن
E5 -   مشکلی در فن بلوور داخلی ایجاد شده است - میتوانید مقدار اهم فن بلوور را چک کنید  - سوختگی فن بلوور - خرابی
خرید اینترنتی داکت اسپليت کانالی هایسنس 18000 با تضمین بهترین قیمت و ضمانت معتبر
از نمایندگی فروش کولر گازی هایسنس
مشخصات کلیدی :
سرد و گزم
کلاس انرژی B
سری on/off
کمپرسور روتاری
برای اطلاع از مشخصات کامل و قیمت روز محصول و خرید با تخفیف ویژه
به فروشگاه کولر هایسنس مراجعه نمایید
 
 
 
ملاحظات فنی انتخاب کولر گازی و اسپليت حداکثر طول لوله های رابط مسی بین پنل داخلی و کندانسور بیرونی کولرهای گازی یا اسپليت ها بر اساس ظرفیت کولر بین 10 تا 50 متر می باشد که در صورت وجود چنین فاصله ای بین پنل داخلی و خارجی ، لازم است قبل از سفارش خرید با کارشناسان ما م فرمائید ، زیرا فاصله زیاد و بیش از اندازه بین پنل داخلی و پنل بیرونی موجب کاهش شدید راندمان خنک کنندگی کولر اسپليت می گردد.
چنانچه لوله کشی و کابل کشی بین پنل های داخلی و خ
خرید اینترنتی داکت اسپليت کانالی سقفی اینورتر ال جی 24000
 
با قیمت عالی و گارانتی معتبر شرکت گلدیران به همراه نصب رایگان
 
در نمایندگی فروش داکت اسپليت ال جی
 
مشخصات کلیدی:
سرد و گرم
فوق کم مصرف
تک فاز
کلاس انرژی +A
ساخت کره جنوبی
 
برای مشاهده اطلاعات و مشخصات کامل محصول و خرید با تخفیف ویژه
 
به فروشگاه کولر ال جی مراجعه نمایید
خرید اینترنتی داکت اسپليت کانالی سقفی اینورتر ال جی 24000
 
با قیمت عالی و گارانتی معتبر شرکت گلدیران به همراه نصب رایگان
 
در نمایندگی فروش داکت اسپليت ال جی
 
مشخصات کلیدی:
سرد و گرم
فوق کم مصرف
تک فاز
کلاس انرژی +A
ساخت کره جنوبی
 
برای مشاهده اطلاعات و مشخصات کامل محصول و خرید با تخفیف ویژه
 
به فروشگاه کولر ال جی مراجعه نمایید
تعمیر کولر گازی در مختاری نصب کولر گازی در مختاری سرویس کولر گازی در مختاری 09387777023 
تعمیرات اسپليت توسط شرکت سرماسیستم در محله خیابان مختاری با صدور فاکتور رسمی و ضمانت 3 ماهه و ارسال تکنسین در کمترین زمان ممکن حتی ایام تعطیل و جمعه ها. ما دارای تعمیرکاران کولر گازی متخصص میباشیم و به مشتریان خود بهترین سرویس ها راارائه میدهیم. 
سرویسکار اسپليت در محله مختاری به صورت شبانه روزی و شماره نملیندگی تعمیر اسپليت در مختاری 09387777023 میباشد 
ویژگی های داکت اسپليت سقفی ال جی :
    امکان لوله کشی با متراژ بالا بین یونیت داخلی و خارجی (30 متر در ارتفاع و 50 متر در مجموع)
    امکان استفاده در مناطق حاره تا دمای 54 درجه سانتیگراد
    قابلیت نصب کویل آبگرم جهت گرمایش و تامین هوای تازه
    مجهز به فیلتر قابل شستشو و ضد قارچ
    استفاده از بلوئرهای چند سرعته
   معمولا هنگام برآورد اولیه ظرفیت سرمایش داکت اسپليت مورد نیاز هر آپارتمان در شرایط آب و هوایی مانند تهران و در طبقات وسط ساختمان (که در م
گروه  تاسیسات یزد تهویه نمایندگی انحصاری پکیج ایران رادیاتور و بوتان در استان فارس در فروش و خدمات پس از فروش سیستم گرمایشی و سرمایشی آماده همکاری با تمامی همشهریان عزیز می باشد.پکیج گرمایشی شوفاژ دیواری بوتان 24000 اپتیما Optima 24KI دو مبدله بدون فنپکیج گرمایشی شوفاژ دیواری بوتان 24000 اپتیما Optima 24KIS دو مبدله فن دارپکیج گرمایشی شوفاژ دیواری بوتان 24000 بی ان BN324i دو مبدله بدون فنپکیج گرمایشی شوفاژ دیواری بوتان 24000 پرلا Perla 24i دو مبدله بدون فنپکیج گرم
داکت اسپليت چیست و مزایای آن کدامند؟
یکی از مرسوم ترین سیستم‌های تهویه مطبوع در جهان داکت اسپليت یا همان اسپليت یونیت کانالی است. در حقیقت داکت اسپليت، کولر گازی است که ظرفیت ۱۸۰۰۰ به بالا دارد که بخاطر وجود الکتروفن قوی‌تر در پنل یا یونیت داخلی برای نصب این دستگاه تهویه مطبوع کانال کشی در سقف یا دیوار کاذب انجام می‌شود. این نوع از دستگاه تهویه مطبوع همانند اسپليت‌ دیواری از دو بخش یونیت داخلی (هواساز) و یونیت خارجی یا همان کندانسور تشک
گروه  تاسیسات یزد تهویه نمایندگی انحصاری پکیج ایران رادیاتور و بوتان در استان فارس در فروش و خدمات پس از فروش سیستم گرمایشی و سرمایشی آماده همکاری با تمامی همشهریان عزیز می باشد.
پکیج گرمایشی شوفاژ دیواری بوتان 24000 اپتیما Optima 24KI دو مبدله بدون فن
پکیج گرمایشی شوفاژ دیواری بوتان 24000 اپتیما Optima 24KIS دو مبدله فن دار
پکیج گرمایشی شوفاژ دیواری بوتان 24000 بی ان BN324i دو مبدله بدون فن
پکیج گرمایشی شوفاژ دیواری بوتان 24000 پرلا Perla 24i دو مبدله بدون فن
پکیج گ
گروه تاسیساتی یزد تهویه با ارئه خدمات فروش , پس از فروش  , اطلاعات علمی و نگهداری و بهترین و معتبرترین برندهای کولر گازی اسپليت ها آماده  ی خدمات رسانی به مشتریان عزیز می باشد:
اسپليت و کولرگازی دیواری اینورتر ال جی LG سرد و گرم مدل نکست وان 18000 کد NV-186TQ
اسپليت و کولر گازی دیواری ال جی LG سرد و گرم مدل آرت کول اینورتر 9000 کد AV096MTQ
اسپليت و کولرگازی دیواری ال جی LG سرد و گرم مدل تایتان اینورتر پلاس 9000 کد SV096STQ3

کولر گازی گري 10000 اینورتر مدل آی کول
کولر گ
فروشگاه یزد تهویه عرضه کننده اسپليت های اجنرال، گري، تراست و ایرفل نیز می باشد
دستگاه های تصفیه آب رویال، پورتیک، آرتک، سافت واتر، آکرابست، آی واتر و سی سی کا
پکیج و رادیاتور های ایتالترم، دئوترم، ایساتیس، اوزدمیر، پالمو، یوکسل ، ایران رادیاتور و بوتان و.

مدیریت: 9177375800-9174935800
آدرس: شعبه 1- چهارراه هوابرد به سمت چهارراه سرباز، بعد از ساختمان  بهزیستی ساختمان نبش کوچه طبقه2 واحد4
شعبه2- بلوار صنایع، بعد از شهرک آرین به سمت گلستان، روبرو شیمی
فروشگاه یزد تهویه عرضه کننده اسپليت های اجنرال، گري، تراست و ایرفل نیز می باشد
دستگاه های تصفیه آب رویال، پورتیک، آرتک، سافت واتر، آکرابست، آی واتر و سی سی کا
پکیج و رادیاتور های ایتالترم، دئوترم، ایساتیس، اوزدمیر، پالمو، یوکسل ، ایران رادیاتور و بوتان و.

مدیریت: 9177375800-9174935800
آدرس: شعبه 1- چهارراه هوابرد به سمت چهارراه سرباز، بعد از ساختمان  بهزیستی ساختمان نبش کوچه طبقه2 واحد4
شعبه2- بلوار صنایع، بعد از شهرک آرین به سمت گلستان، روبرو شیمی
گروه تاسیساتی یزد تهویه جهت اطلاع مشتریان از بروز خطاهای کولر گازی اسپليت خود مطالب زیر را ارائه کرده است:E2 -  این خطا ایراد در سنسور محیطی کولر می باشد - خرابی سنسور محیطی کولر مقدار مقاومت سنسور بررسی شود - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیریدE4 -  خطا در یونیت بیرونی (OUTDOORUNIT) بررسی سنسور پایپ و تعویض آنE5 -   مشکلی در فن بلوور داخلی ایجاد شده است - میتوانید مقدار اهم فن بلوور را چک کنید  - سوختگی فن بلوور - خرابی بر
    توجه داشته باشید که پنل بیرونی یا کندانسور کولر گازی اسپليت که در بیرون واحد آپارتمانی نصب می شود ، باید در هوای باز با امکان جریان هوا و تبادل حرارت کافی و روی پایه ساخته شده از نبشی شماره 3 یا 4 (بر اساس ظرفیت ) و بصورت کاملاً تراز افقی و با امکان دسترسی جهت سرویس و شارژ گاز مبرد کولر گازی قرار گیرند .(هزینه ساخت و نصب پایه بعهده خریدار محترم است)    هنگام نصب پنل بیرونی یا کندانسور کولرهای گازی و اسپليت سعی کنید با در نظر گرفتن حداقل فاصله
اسپليت اجنرال سقفی زمینی ABG 18 RUT
برای محاسبه ظرفیت کولر گازی یا اسپليت در طبقات وسط ساختمان به ازاء هر متر مربع حدود ۴۰۰ تا ۶۰۰ (BTU) و در طبقاتی که بالای آنها پشت بام است به علت تابش خورشید بر سقف ،به ازاء هر مترمربع زیربنا بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ (BTU) درنظر گرفته میشود. (بطور مثال برای اتاق ۱۲ متری اسپليت ۹۰۰۰ و برای یک سالن ۴۰ متری اسپليت ۲۴۰۰۰ مناسب می باشد.)نکته مهم اینکه قبل از انتخاب هر یک از مدلهای کولرهای گازی یا اسپیلت های زیر آمپر برق مصرفی آنرا با
درباره اسپليت و کولر گازی تراست :
اسپليت و کولر گازی تراست سری TMSC با گريد انرژی A می باشد که دارای گاز دوستار محیط زیست R410 بود و کم مصرف می باشد. سری TMSC با ویژگی هایی همچون طراحی منحصر به فرد ، بی صدا ، کم مصرف ، کمپرسور پر قدرت ، کندانسور و رادیاتور طلایی و ضد رسوب و امکان لوله کشی طولانی به بازار عرضه می شود.
کولرهای گازی دیواری تراست در تمامی مدل ها دارای نصب رایگان بوده و شامل 5 سال گارانتی کمپرسور و 2 سال قطعات می شوند.
اسپليت و کولر گازی تراست
نصب غیر صحیح داکت اسپليت باعث نیتی مشتری و کاهش عملکرد دستگاه می‌شود، نصب صحیح دستگاه شامل نکاتی است که نیاز به تخصص فنی و تجربه کافی دارد در ذیل به برخی از نکات نصب صحیح داکت اسپليت اشاره می‌کنیم:
1- جانمایی مناسب هواساز داکت اسپليت (به عنوان مثال نصب دستگاه در اتاق خواب غیر اصولی است و یا جانمایی دستگاه در دستشویی یا حمام نیاز به رعایت اصول و شرایط خاصی دارد)
2- در نظر گرفتن فضای مناسب جهت تعمیر و نگهداری در اطراف دستگاه و همچنین در نظر
اسپیلت ال جی تایتان حاره ای
ویژگی های کولر گازی ال جی مدل TITAN S186TC 
– راندمان بهتر دستگاه به دلیل افزایش تعداد فین ها به ۱۴ فین در هر اینچ
– موتور روتاری دوقلو (Twin Rotary)
– کندانسور ضد گرد و غبار و شن
– ۱۰ متر قدرت پرتاب باد
– فیلتر ضد آلرژی و ضد ویروس آنفولانزا نوع A
– مدلهای ۱۲۰۰۰ و ۱۸۰۰۰ و ۲۴۰۰۰ مناسب کارکرد در مناطق حاره
– دریچه متحرک و قابل تنظیم خروج هوا (۶ جهت افقی و ۵ جهت عمودی)
جهت برآورد ظرفیت کولر گازی یا اسپليت مورد نیاز در شرایط آب و هو
اسپليت 30000 تک الکتریکtechelectric گريدB 
مرجع: BTS-MASTER-30HR
وضعیت: محصول جدید
کولر گازی 30000 تک الکتریک techelectric
سرد و گرم
رده انرژی B
کمپرسور روتاری
گاز مبرد R22
5 سال ضمانت کمپرسور و 18 ماه ضمانت قطعات (گارانتی بدرتکبرای اطلاع از قیمت و مشخصات به لینک سایت مراجعه بفرمایید.http://coolertechelectric.ir
اسپليت و کولر گازی دیواری گري :
اسپليت و کولر های گازی گري Gree از معتبرترین و قدیمی ترین برند های ساخت چین در بازار کولرهای گازی می باشد. محصولات تهویه مطبوع با برند گري در چهار کشور چین، برزیل، پاکستان و ویتنام تولید شده و این کمپانی فراملیتی با تولید سالانه 27 میلیون دستگاه تهویه مطبوع خانگی یکی از بزرگترین کمپانی ها در این زمینه می باشد این نوع کولر گازی در فروشگاه یزد تهویه موجود می باشد.
پکیج بوتان : مدل های پارما ، ورنا ، پرلا ، کالداونزیا
اسپليت و کولر گازی دیواری گري :
اسپليت و کولر های گازی گري Gree از معتبرترین و قدیمی ترین برند های ساخت چین در بازار کولرهای گازی می باشد. محصولات تهویه مطبوع با برند گري در چهار کشور چین، برزیل، پاکستان و ویتنام تولید شده و این کمپانی فراملیتی با تولید سالانه 27 میلیون دستگاه تهویه مطبوع خانگی یکی از بزرگترین کمپانی ها در این زمینه می باشد این نوع کولر گازی در فروشگاه یزد تهویه موجود می باشد.
پکیج بوتان : مدل های پارما ، ورنا ، پرلا ، کالداونزیا
 گروه تاسیساتی یزد تهویه در جهت آموزش مشتریان عزیز اطلاعات زیر را ارائه داده است:

کولر گازی سامسونگ مدل Good-24000 HP
کولر گازی سامسونگ مدل Boracay AR25MSFHE 25000
کولر گازی سامسونگ مدل Good-18000 
اسپليت گري مدل Q2 matic H36H1
کولر گازی گري مدل G4'matic-H30C3
کولر گازی سامسونگ مدل Good-18000 HP
اسپليت اینورتر گري مدل iCool-H30H1
اسپليت اینورتر گري مدل iCool-H36H1
کولر گازی سامسونگ SAMSUNG AR24HPFSCWK کریستال سرد و گرم 24000 پنل سه وجهی
کولر گازی 18000 سرد وگرم سامسونگ مدل AR 5000 طرح کرستال
کولرگازی سامسو
 گروه تاسیساتی یزد تهویه در جهت آموزش مشتریان عزیز اطلاعات زیر را ارائه داده است:

کولر گازی سامسونگ مدل Good-24000 HP
کولر گازی سامسونگ مدل Boracay AR25MSFHE 25000
کولر گازی سامسونگ مدل Good-18000 
اسپليت گري مدل Q2 matic H36H1
کولر گازی گري مدل G4'matic-H30C3
کولر گازی سامسونگ مدل Good-18000 HP
اسپليت اینورتر گري مدل iCool-H30H1
اسپليت اینورتر گري مدل iCool-H36H1
کولر گازی سامسونگ SAMSUNG AR24HPFSCWK کریستال سرد و گرم 24000 پنل سه وجهی
کولر گازی 18000 سرد وگرم سامسونگ مدل AR 5000 طرح کرستال
کولرگازی سامسو
معایب استفاده از داکت اسپليت
کنترل زوم ندارد، هنگامی که دستگاه داخل آپارتمان روشن می‌شود تمام فضا اعم از سالن و اتاق های خواب هم دما میشوند.با وجود ترموستاتی که در بزرگترین فضا قرار گرفته است دمای هوا اندازه گیری می‌شود و این از بزرگترین معایب سیستم داکت اسپليت است.
در مقایسه با مینی چیلر یا چیلر مصرف برق آن تا حدودی بالاتر می‌باشد ولی نسبت به اسپليت دیواری مصرف برق آن کمتر می‌باشد.
در اکثر داکت اسپليت ها صدای دستگاه آزار دهنده می‌باشد .
گروه تاسیساتی یزد تهویه با ارئه خدمات فروش , پس از فروش  , اطلاعات علمی و نگهداری و بهترین و معتبرترین برندهای کولر گازی اسپليت ها آماده  ی خدمات رسانی به مشتریان عزیز می باشد:
اسپليت و کولرگازی دیواری اینورتر ال جی LG سرد و گرم مدل نکست وان 18000 کد NV-186TQ
اسپليت و کولر گازی دیواری ال جی LG سرد و گرم مدل آرت کول اینورتر 9000 کد AV096MTQ
اسپليت و کولرگازی دیواری ال جی LG سرد و گرم مدل تایتان اینورتر پلاس 9000 کد SV096STQ3
کولر گازی گري 21000 اینورتر مدل آی کول
کولر گا
گروه تاسیساتی یزد تهویه با ارئه خدمات فروش , پس از فروش  , اطلاعات علمی و نگهداری و بهترین و معتبرترین برندهای کولر گازی اسپليت ها آماده  ی خدمات رسانی به مشتریان عزیز می باشد:
اسپليت و کولرگازی دیواری اینورتر ال جی LG سرد و گرم مدل نکست وان 18000 کد NV-186TQ
اسپليت و کولر گازی دیواری ال جی LG سرد و گرم مدل آرت کول اینورتر 9000 کد AV096MTQ
اسپليت و کولرگازی دیواری ال جی LG سرد و گرم مدل تایتان اینورتر پلاس 9000 کد SV096STQ3
کولر گازی گري 21000 اینورتر مدل آی کول
کولر گا
فروش اینترنتی داکت اسپليت کانالی سقفی اینورتر ال جی 36000
 
با تضمین بهترین قیمت و ضمانت گلدیران به همراه نصب رایگان
 
در فروشگاه داکت اسپليت ال جی
 
مشخصات کلیدی:
سرد و گرم
کمپرسور روتاری
کلاس انرژی +A
ساخت کره جنوبی
تک فاز
 
برای مشاهده اطلاعات و کاتالوگ و قیمت روز محصول و خرید با تخفیف ویژه
 
به سایت کولر گازی ال جی مراجعه نمایید
 
داکت اسپليت چیست؟ این سیستم همانند  کولر گازیاسپليت دیواری از یک واحد داخلی و یک واحد خارجی تشکیل شده است که توسط لوله های مسی به یکدیگر متصل می گردند.
استفاده از هوای برگشت جهت بالا بردن راندمان دستگاه و مصرف بهینه  سوخت و همچنین هوای تازه جهت نیاز مبرم هر واحد آپارتمانی که چه در تابستان و چه در زمستان اکسیژن کافی جهت سلامت جسمی افراد را تأمین نماید از مزایای این سیستم می باشد.
سرمایش و گرمایش در این سیستم توسط هواساز با مکش هوای داخلی ان
فروشگاه یزد تهویه با فروش پکیج و رادیاتور های ایتالترم، دئوترم، ایساتیس، اوزدمیر، پالمو، یوکسل همچنین  نمایندگی انحصاری پکیج ایران رادیاتور و بوتان در استان فارس ب در فروش و خدمات پس از فروش آماده همکاری با تمامی هم وطنان عزیز می باشد.
همچنین این فروشگاه عرضه کننده اسپليت های اجنرال، گري، تراست و ایرفل نیز می باشد
مدیریت: 9177375800-9174935800
آدرس: شعبه 1- چهارراه هوابرد به سمت چهارراه سرباز، بعد از ساختمان  بهزیستی ساختمان نبش کوچه طبقه2 واحد4
شعب
فروشگاه یزد تهویه با فروش پکیج و رادیاتور های ایتالترم، دئوترم، ایساتیس، اوزدمیر، پالمو، یوکسل همچنین  نمایندگی انحصاری پکیج ایران رادیاتور و بوتان در استان فارس ب در فروش و خدمات پس از فروش آماده همکاری با تمامی هم وطنان عزیز می باشد.
همچنین این فروشگاه عرضه کننده اسپليت های اجنرال، گري، تراست و ایرفل نیز می باشد
مدیریت: 9177375800-9174935800
آدرس: شعبه 1- چهارراه هوابرد به سمت چهارراه سرباز، بعد از ساختمان  بهزیستی ساختمان نبش کوچه طبقه2 واحد4
شعب
گروه تاسیساتی یزد تهویه در جهت افزایش اطلاعات مشتریان اطلاعات مفیدی در اختیار آنها می گذارد:
اجزاء واحد بیرونی کولر گازی اسپليت 
واحد بیرونی شامل کمپرسور، فن، کویل کاندنسور و کویل اسپنشن می‌شود.
 
 فن هوا را به داخل کشیده و ماده خنک کننده را خنک می‌کند. کامپرسور این ماده خنک کننده را به یونیت داخلی پمپ می‌کند. در اکثر کولرهای گازی این بخش درون یک جعبه مهروموم شده قرار دارد و نمیتوان موتور کامپرسور را از بیرون دید.
لوله‌های مسی
لوله‌های م
گروه تاسیساتی یزد تهویه در جهت افزایش اطلاعات مشتریان اطلاعات مفیدی در اختیار آنها می گذارد:
اجزاء واحد بیرونی کولر گازی اسپليت 
واحد بیرونی شامل کمپرسور، فن، کویل کاندنسور و کویل اسپنشن می‌شود.
 
 فن هوا را به داخل کشیده و ماده خنک کننده را خنک می‌کند. کامپرسور این ماده خنک کننده را به یونیت داخلی پمپ می‌کند. در اکثر کولرهای گازی این بخش درون یک جعبه مهروموم شده قرار دارد و نمیتوان موتور کامپرسور را از بیرون دید.
لوله‌های مسی
لوله‌های م
وستن ایر 
کولر گازی اسپليت دیواری 9000 وستن ایر
مرجع: WS-R094HC
وضعیت: محصول جدید
کولر گازی اسپليت 9000 وستن ایر مدل WS-R094HC
بی صدا
حالت خواب
نصب سریع و آسان
مجهز به فیلتر آنتی باکتریال
دارای کیت اینورتر و ریموت کنترل
مجهز به ضریب عملکرد بالای سرمایش و گرمایش​​​​​​برای اطلاع از قیمت و مشخصات به لینک سایت مراجعه کنیدhttp://coolerwesten.ir

 
درباره اسپليت و کولر گازی تراست TMSC :اسپليت و کولر گازی تراست سری TMSC با گريد انرژی B می باشد. سری TMSC با ویژگی هایی همچون طراحی منحصر به فرد ، بی صدا ، کم مصرف ، کمپرسور پر قدرت ، کندانسور و رادیاتور طلایی و ضد رسوب و امکان لوله کشی طولانی به بازار عرضه می شود. اسپليت و کولر گازی تراست با ظرفیت های  9000 BTU مناسب برای فضای تا 15 متر مربع ( ارتفاع سقف 2.8 متر) و 12000 BTU مناسب برای فضای تا 30 متر مربع ( ارتفاع سقف 2.8 متر)، 18000 BTU مناسب برای فضای تا 45 مترمربع ( ارتفا
درباره اسپليت و کولر گازی تراست TMSC :اسپليت و کولر گازی تراست سری TMSC با گريد انرژی B می باشد. سری TMSC با ویژگی هایی همچون طراحی منحصر به فرد ، بی صدا ، کم مصرف ، کمپرسور پر قدرت ، کندانسور و رادیاتور طلایی و ضد رسوب و امکان لوله کشی طولانی به بازار عرضه می شود. اسپليت و کولر گازی تراست با ظرفیت های  9000 BTU مناسب برای فضای تا 15 متر مربع ( ارتفاع سقف 2.8 متر) و 12000 BTU مناسب برای فضای تا 30 متر مربع ( ارتفاع سقف 2.8 متر)، 18000 BTU مناسب برای فضای تا 45 مترمربع ( ارتفا
مهم‌ترین اجزای داکت اسپليت
دریچه‌های ورود هوا به داخل سالن‌هایونیت خارجی که در خارج از ساختمان نصب می‌گردد.یونیت داخلی که در داخل ساختمان و در زیر سقف نصب می‌گردد.لوله کشی‌ها و اتصالات لوله مسی جهت اتصال یونیت‌هادمپرهای برقی تعبیه شده درون کانال و قبل از دریچه‌هاکانال‌های انتقال هوا به داخل سالن‌ها واتاق‌ها از اوپراتور
البته اجزای داکت اسپليت‌ها تنها به این موارد ختم نمی‌شوند بلکه هر کدام از این قسمت‌ها خود نیز دارای اجزای دیگر
گروه تاسیساتی یزد تهویه با ارائه کارشناسی رایگان جهت انجام پروژه ها در انتخاب بهترین و مناسب ترین سیستم گرمایشی پکیج دیواری و رادیاتور و سرمایشی اسپليت و کولر گازی آماده خدمت رسانی می باشد 
خدمات دهی در اسرع وقت، امکان سفارش آنلاین ، پخش بهترین اتصالات و لوازم جانبی پکیج و رادیاتور، پاسخگویی بموقع و پیگیری سریع مشکلات پس از نصب در صورت وجود،  از خدمات ما در جهت رضایت شما از فروش محصولات ما می باشد
مشاور فروش: 9174939001
شعبه 1- شیراز چهارراه هوا
گروه تاسیساتی یزد تهویه با ارائه انواع محصولات اسپليت های اجنرال، گري، تراست و ایرفل   دستگاه های تصفیه آب رویال، پورتیک، آرتک، سافت واتر، آکرابست، آی واتر و سی سی کا پکیج دیواری ایتالترم ، دئوترم ، ایساتیس ، ایران ردیاتور ، بوتان ، لورچ ، هات کینگ  ، وایلانت ، تاچی ، سونیه دوال ، آلپن هاف رادیاتورهای فرارا ، فلاما ، آدالار ، ایساتیس ، ازدمیر ، یوکسل ، پرشین و.   ادر خدمت همشهریان عزیز می باشدمشاور فروش: 9174939001شعبه 1-شیراز -  چهارراه هوابرد
نمایندگی چیلر و داکت اسپليت ست پوینت در تهران 
شماره تماس مرکز چیلر ست پوینت 09387777023
آیا در هوای گر تابستان به دنبال مرکز نمایندگی تعمیرات چیلر و داکت اسلیت ست پوینت میگردید. نگران نباشید فقط کافی است با یک تماس همکاران ما در کمتر از یک ساعت جهت تعمیر اسپليت ست پوینت شما بیایند. ما به به صورت هفت روز هفته و24 ساعت پاسخگوی شما عزیزن هستیم شبانه روزی. شماره تماس شرکت چیلر وست پوینت   02188826047 میباشد 
پاناسونیک 
کولر گازی پاناسونیک 9000 مدل A9PKD
مرجع: A9PKD
وضعیت: محصول جدید
کولر گازی پاناسونیک Panasonic گريد A
مشخصات کلیدی
کلاس انرژی A
کمپرسور روتاری
سرمایشی و گرمایشی
 
فروش انواع کولر گازی  پاناسونیک به همراه گارانتی و خدمات پس از فروش جهت اطلاع از قیمت و مشخصات به لینک سایت مراجعه کنید.http://coolerpanasonic.ir
داکت اسپليت اصطلاحی است که بسیاری از کارشناسان برای اسپليت های کانالی مورد استفاده قرار می دهند که امروزه یکی از رایج ترین سیستم های سرمایش و گرمایش در آپارتمان ها محسوب می شود.
داکت اسپليت ها یا اسپليت های کانالی با تامین هوای خنک در تابستان و تامین هوای گرم در زمستان برای کلیه فضاها در یک واحد آپارتمان و انتقال هوای سرد یا گرم توسط کانالهای اجرا شده در داخل سقف کاذب، دمای محیط مورد نظر را به شرایط آسایش و دلخواه تنظیم شده ی ترموستات می رسا
کولر گازی خورشیدی گري | نمایندگی فروش
کولر گازی گري Q2Matic 30000
مرجع: Q2Matic-H36H1
وضعیت: محصول جدید
کولر گازی اسپليت گري 30000 GREE مدل Q2Matic
اسپليت کمپرسور روتاری
کلاس انرژی B
بی تی یو 30000 سرما و گرما
سطح صدای پایین
قدرت پرتاب باد فوق العاده
طراحی منحصر بفرد و زیبابرای اطلاع از قیمت و مشخصات به لینک سایت مراجعه کنید.
فاصله بین پانل داخلی و یونیت خارجی چقدر می تواند باشد؟پاسخاسپليت های 9000 و 12000 بی تی یو را می توان تا حداکثر 15 متر لوله کشی کرد که از این مقدار می توان 7 متر در ارتفاع معادل دو طبقه عمودی کار کرد.اسپليت های 18000 بی تی یو حداکثر 15 متر و 7 متر از این مقدار در حالت عمودی، البته برخی مارک ها 18000 شان تا 30 متر طول لوله کشی و تا 15 متر در ارتفاع قابلیت دارندلوله کشی مجموع اسپليت های 24000، 30000 و  36000 می تواند تا حداکثر 30 متر باشد که از این مقدار 15 متر آن در حالت عم
کولر گازی سرد و گرم کم مصرف سامسونگ مدل AR25MSFHEاین دستگاه ارزشمند دارای ظرفیت 25000 BTU میباشد.همانطور که میدانید BTU به واحد اندازه گیری ظرفیت در کولر گازی گفته میشود.کارشناسان یزد تهویه توصیه ای که دارند این است که در انتخاب ظرفیت اسپليت دقت کافی را داشته باشید.چرا که اتباه در انتخاب این مورد،باعث هدر رفتن میزان انرژی و صرف هزینه های اضافی میشود.مدل AR25MSFHE دارای  قابلیت سرمایش و گرمایش میباشد.که از موارد مهم اسپیلت است.قابلیت سرماسش و گرمایش کولر
تعمیر و سرویس کولر گازی در خیابان طحانی محدوده شمشیری توسط شرکت سرماسیستم 
شماره تماس نمایندگی کولر گازی شمشیری 
09387777023
سرویس اسپليت در طحانی انجام میپذیرد به صورت شبانه روزی. 
تعمیر اسپليت در طحانی توسط برترین تعمیرکاران تهران فقط با یک تماس. با فاکتور و گارانتی
کولر 12 هزار شارپ | نمایندگی تهران
کولر گازی اسپليت 12000 شارپ SHARP
مرجع: AY-A12RCM-T3
وضعیت: محصول جدید
کولر گازی اسپليت 12000 شارپ SHARP
تکنولوژی تصفیه هوای پلاسما کلاستر
عملکرد توربو
فوق العاده بی صدا
بهبود مصرف انرژی
سیستم سرمایش فوق سریع
ساخت تایلند
سیستم تمیزکننده خودکار
گازR410
ویژگی های کلیدیبرای اطلاع از قیمت و مش
کولر گازی گري Q2Matic 36000
کولر گازی اسپليت گري 36000 GREE مدل Q2Matic
اسپليت کمپرسور روتاری
کلاس انرژی B
بی تی یو 36000 سرما و گرما
سطح صدای پایین
قدرت پرتاب باد فوق العاده
طراحی منحصر بفرد و زیبابرای اطلاع از قیمت و مشخصات به اینک سایت مراجعه بفرمایید.https://coolergree.com
کولر گازی گري Q2Matic 36000
کولر گازی اسپليت گري 36000 GREE مدل Q2Matic
اسپليت کمپرسور روتاری
کلاس انرژی B
بی تی یو 36000 سرما و گرما
سطح صدای پایین
قدرت پرتاب باد فوق العاده
طراحی منحصر بفرد و زیبابرای اطلاع از قیمت و مشخصات به اینک سایت مراجعه بفرمایید.https://coolergree.com
گروه ااسیساتی یزد هویه در جهت افزایش آگاهی و اطلاعات در مورد کولر گازی اسپليت موارد زیر را در اختیار مشتریان قرار می دهد:
اجزاء واحد بیرونی کولر گازی اسپليت :

واحد بیرونی شامل کمپرسور، فن، کویل کاندنسور و کویل اسپنشن می‌شود.
 
 فن هوا را به داخل کشیده و ماده خنک کننده را خنک می‌کند. کامپرسور این ماده خنک کننده را به یونیت داخلی پمپ می‌کند. در اکثر کولرهای گازی این بخش درون یک جعبه مهروموم شده قرار دارد و نمیتوان موتور کامپرسور را از بیرون د
گروه ااسیساتی یزد هویه در جهت افزایش آگاهی و اطلاعات در مورد کولر گازی اسپليت موارد زیر را در اختیار مشتریان قرار می دهد:
اجزاء واحد بیرونی کولر گازی اسپليت :

واحد بیرونی شامل کمپرسور، فن، کویل کاندنسور و کویل اسپنشن می‌شود.
 
 فن هوا را به داخل کشیده و ماده خنک کننده را خنک می‌کند. کامپرسور این ماده خنک کننده را به یونیت داخلی پمپ می‌کند. در اکثر کولرهای گازی این بخش درون یک جعبه مهروموم شده قرار دارد و نمیتوان موتور کامپرسور را از بیرون د
کولر گازی میدیا اینورتر میشن 9000 سرد و گرم
مدل MISSION INVERTER
ویژگی کولر گازی اسپليت دیواری 9000 میشن اینورتر میدیا
بدنه مستحکم با طرح الماس
پروانه دمنده بایونیک با صدای بسیار کم
تضمین کننده عملکرد پایدار قطعات داخلی و دوام سیستم برق رسانی
فناوری راه اندازی فرکانس بالا
تأمین کننده موجی از هوای خنک در زمانی بسیار کوتاه
کمپرسور اینورتر با کارایی بالا و نویز کم
گاز مبرد مورد استفاده در کولرگازی اسپليت اینورتر از نوع R410A
کنترل از راه دور با استفاده از
نمایندگی تراست در کل استان تهران 
 
 
09387777023 شبانه روزی
 
 
شرکت سرماسیستم سالهاست در عرصه تعمیر کولر گازی و اسپليت در تهران در حال فعالیت میباشد و در مناطق مختلف تهران خدمات زیر را دارد
تعمیر اسپليت تراست
سرویس اسپليت تراست 
شستشوی کولر گی تراست 
شارژگاز کولر گازی تراست 
تعویض کمپرسور تراست 
قطعات کولر گازی تراست 
تعمیرکار کولر گازی تراست
 
مناطق تحت پوشش نمایندگی تراست در استان تهران
ادامه مطلب
گروه تاسیساتی یزد تهویه آماده ی خدمت رسانی درزمینه فروش و خدمات پس از فروش و مشاوره رایگان به مشتریان عزیز می باشد:
مصرف برق کولر گازی ال جی
مبدل حرارتی جدید، خروجی هوای کارامد، و فناوری اینورتر V از جمله مهم ترین امکانات منحصربفرد کولرهای اسپليت ال جی هستند که موجب بازدهی بالای آن می شوند. فناوری اینورتر V باعث می شود که کولر با سرعت کمپرسور متغیر کار کند و در مصرف انرژی صرفه جویی شود. موتور بدون جاروبک دی‌سی یکی از عوامل اصلی در کاهش مصرف ب
گروه تاسیساتی یزد تهویه آماده ی خدمت رسانی درزمینه فروش و خدمات پس از فروش و مشاوره رایگان به مشتریان عزیز می باشد:
مصرف برق کولر گازی ال جی
مبدل حرارتی جدید، خروجی هوای کارامد، و فناوری اینورتر V از جمله مهم ترین امکانات منحصربفرد کولرهای اسپليت ال جی هستند که موجب بازدهی بالای آن می شوند. فناوری اینورتر V باعث می شود که کولر با سرعت کمپرسور متغیر کار کند و در مصرف انرژی صرفه جویی شود. موتور بدون جاروبک دی‌سی یکی از عوامل اصلی در کاهش مصرف ب
Akse Aghaye Khamenei

آخرین جستجو ها