نتایج جستجو برای عبارت :

اگر مسیحی به عیسی توت قسم

عيسي مسیح مطابق به پیشگوی ها تولد میشود.  ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ عيسي همان نجات دهنده ای است که عهد عتیق از آن سخن میگوید   زمانیکه انجیل لوقا فصل های 1 و 2 را بخوانیم خیلی آشنا به نظر میرسند، چون خداوند در مورد اینکه فرزندش چگونه تولد شد قرن ها پیش پیشگوی کرده بود و عین چیز بدون کدام کمی و کاستی و یا تغیر رخ داد و فرزندش عيسي مسیح مطابق همان پیشگوی ها متولد شد، بطور مثال اگر بخواهیم بگویم، مسیح از نسل زن است که خداوند در همان ابتدای سقوط انسان
عيسي، به قلب من درآی و پرورگار من باش. مرا برای گناهانم ببخش، مرا بشوی و تغییر ده.
عيسي مسیح، من باور دارم که تو برای من به صلیب کشیده شدی. از مرگ برخواستی و اکنون از آسمان برای من دعا می کنی، ممنون و سپاسگذارم.
به من کمک کن تا برای تو زندگی کنم و همه چیز هایی را که از من می خواهی انجام بدهم، تحقق یابد.
به نام عيسي مسیح آمین
عيسي به شاگردان خود گفت: یکی از شما به من خیانت خواهد کرد.» این سخن باعث ناراحتی و تعجب شاگردان شد. عيسي گفت آنکه اول دستش را به سوی بشقاب دراز کند به من خیانت خواهد کرد. یهودا پرسید استاد من خواهم بود؟» عيسي گفت آری». (شام آخر)
بعد از شام عيسي با پطرس و یعقوب و یوحنا به کوه زیتون رفت و مناجات کرد. بعد از مناجات یهودا با عده ای مسلح به سوی عيسي آمد. به همراهان خود گفت که هرکس را من ببوسم، او عيسي خواهد بود. سپس مستقیم به سوی عيسي رفت و گفت سلام ا
یهودا و پطرس :
این دو نمادى از مسيحيان راستین و جعلى هستند. با وجود اینكه هر دو آنها جزو كسانى هستند كه توسط خود عیسى دعوت شدند و بشارت نجات را از خود عیسى مسیح شنیدند.
هر دو نَفَر بمدت سه سال و نیم در كنار عيسي بودند در تمام این مدت شاهد خدمت " پسر انسان " بودند هر دوى آنها با چشمان خود زنده شدن آن مردگان را دیدند. اما حقیقتا این در زندگى آنها چه چیزى را نمایان كرد ؟
احتمالا من و شما با دیدن دو بذر از گندم و جو در تشخیص هر كدام دچار اشتباه خواهیم شد
همۀ ما شنیده‌ایم که در انجیل آمده مسیح گفت اگر کسی به یک طرفِ صورتِ شما چَک زد، طرفِ دیگر صورت را بگیرید تا به آن طرف هم سیلی دیگری بزند. من این مفهوم از مسيحيت را در فیلم 21 Grams ساختۀ اینیاریتو دیده بودم که در سکانسی وقتی پدرِ متعصب مسيحي با دختر، پسر و همسرش سرِ میز غذا نشسته بودند و غذا می‌خوردند، پسر کوچک سرِ شیطنت کودکانه توی صورتِ خواهرش یک سیلی می‌زند، بلافاصله پدرش دختر را مجبور می‌کند که طرفِ دیگر صورتش را بگیرد تا برادرش آن طرف دیگر
سوال: مسيحي جسمانی به چه معناست؟
جواب: آیا یک مسيحي واقعی می تواند جسمانی باشد؟ برای پاسخ به این پرسش، ابتدا واژه "جسمانی" را تعریف می کنیم. واژه "جسمانی" ترجمه ای است از واژه یونانی sarki که به معنی "جسمانی" است. این واژه توصیفی در ارتباط با مسيحيان، در اول قرنتیان فصل 3 آیه های 1 تا 3 دیده می شود. پولس رسول در این آیات، خوانندگانش را "برادران" خطاب می کند که اصطلاحی است که به طور خاص برای اشاره به مسيحيان دیگر بکار می برد؛ او در ادامه، آنان را "جسما
سوال: مسيحي جسمانی به چه معناست؟
جواب: آیا یک مسيحي واقعی می تواند جسمانی باشد؟ برای پاسخ به این پرسش، ابتدا واژه "جسمانی" را تعریف می کنیم. واژه "جسمانی" ترجمه ای است از واژه یونانی sarki که به معنی "جسمانی" است. این واژه توصیفی در ارتباط با مسيحيان، در اول قرنتیان فصل 3 آیه های 1 تا 3 دیده می شود. پولس رسول در این آیات، خوانندگانش را "برادران" خطاب می کند که اصطلاحی است که به طور خاص برای اشاره به مسيحيان دیگر بکار می برد؛ او در ادامه، آنان را "جسما
با توجه ب پستهای قبلی ک پیرامون روح و امر بود،
اگر دقت کرده باشید، تنها موردی ک حق تعالی در حیطه ی مساله ی روح مثال می زند، حضرت عيسي علیه السلام است و مادرش حضرت مریم سلام الله علیها ک در آن نفخ نقشی داشت و قابل و پذیرای آن نفخی بود ک از روح الهی صورت پذیرفت.
 
سرّ این امر چیست؟
___________________________
آیه ای از آیات قرآن است ک حق تعالی یک کد و رمزی ب ما می دهد:
{ إنّ مثل عيسي عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثمّ قال له کن فی }
    همانا مَثَل عيسي نزد خداون
سوال: بهترین راه برای بشارت دادن به کسی که در یک فرقه یا مذهب دروغین است چیست؟
جواب: مهمترین چیزی که ما می توانیم برای کسانی انجام دهیم که درگیر یک مذهب دروغین هستند این است که برایشان دعا کنیم. ما باید دعا کنیم که خدا قلب آنها را عوض کرده چشمانشان را به حقیقت باز نماید (دوم قرنتیان فصل 4 آیه 4). ما باید دعا کنیم خدا به آنها نشان بدهد که به نجات بوسیله عيسي مسیح نیاز دارند (یوحنا فصل 3 آیه 16). بدون قدرت خدا و ایمان به روح القدس، ما هیچوقت نمی توانیم
سوال: بهترین راه برای بشارت دادن به کسی که در یک فرقه یا مذهب دروغین است چیست؟
جواب: مهمترین چیزی که ما می توانیم برای کسانی انجام دهیم که درگیر یک مذهب دروغین هستند این است که برایشان دعا کنیم. ما باید دعا کنیم که خدا قلب آنها را عوض کرده چشمانشان را به حقیقت باز نماید (دوم قرنتیان فصل 4 آیه 4). ما باید دعا کنیم خدا به آنها نشان بدهد که به نجات بوسیله عيسي مسیح نیاز دارند (یوحنا فصل 3 آیه 16). بدون قدرت خدا و ایمان به روح القدس، ما هیچوقت نمی توانیم
بسم اللهدر زمان ظهور مسيحيانی که به حضرت ایمان داشته (هرچند در طول تاریخ
دچار انحرافاتی شده‌اند) و یهودیانی که تا آن لحظه نبوت حضرت عيسي را
نپذیرفته بودند، همگی به وی ایمان آورده و به نقطه مشترک می‌رسند.

ادامه مطلب
بسم اللهدر زمان ظهور مسيحيانی که به حضرت ایمان داشته (هرچند در طول تاریخ
دچار انحرافاتی شده‌اند) و یهودیانی که تا آن لحظه نبوت حضرت عيسي را
نپذیرفته بودند، همگی به وی ایمان آورده و به نقطه مشترک می‌رسند.

ادامه مطلب
عيسي سپس گفت:‏ وقتی دعا می‌کنید،‏ مانند ریاکاران رفتار مکنید؛‏ زیرا آنان دوست دارند که در کنیسه‌ها و گوشهٔ خیابان‌ها بایستند و دعا کنند تا مردم ایشان را ببینند.‏ .‏ .‏ .‏ تو برای دعا کردن به اتاقت برو،‏ در را ببند و پس از آن به پدر آسمانی خود که در نهان است،‏ دعا کن.‏» (‏مَتّی ۶:‏۵،‏ ۶‏)‏ عيسي مخالف دعاهای عمومی نبود؛‏ زیرا خود نیز بارها در جمع دیگران دعا کرد.‏ او دعاهایی را محکوم کرد که برای تحت تأثیر قرار دادن دیگران و مورد تمجید قر
عيسي سپس گفت:‏ وقتی دعا می‌کنید،‏ مانند ریاکاران رفتار مکنید؛‏ زیرا آنان دوست دارند که در کنیسه‌ها و گوشهٔ خیابان‌ها بایستند و دعا کنند تا مردم ایشان را ببینند.‏ .‏ .‏ .‏ تو برای دعا کردن به اتاقت برو،‏ در را ببند و پس از آن به پدر آسمانی خود که در نهان است،‏ دعا کن.‏» (‏مَتّی ۶:‏۵،‏ ۶‏)‏ عيسي مخالف دعاهای عمومی نبود؛‏ زیرا خود نیز بارها در جمع دیگران دعا کرد.‏ او دعاهایی را محکوم کرد که برای تحت تأثیر قرار دادن دیگران و مورد تمجید قر
تثلیث در مسيحيت
رامین قلی زاده
چکیده
تثلیث را ابتدا در متون عهد عتیق و عهد جدید جویا شدیم تا بدانیم آیا ذکری از تثلیث در میان هست یا نه. سپس به کوشش های کلیسا و کشیشان برای اثبات تثلیث پرداختیم و در انتها به برخی از فیلسوفان و برخی آراء فلسفی که به توجیه و تبیین عقلانی تثلیث کمک می کرد اشاره نمودیم . اما تا پایان نیز این سوال مطرح است که آیا نگاه مسيحيان به تثلیث عرفانی است و یا اینکه ممکن است آنها (تثلیث و عرفان) در ابتدا با هم بوده باشند و بعد
به گواه تاریخ در هر نقطه ای که استعمارگران به غارت و چپاول مشغول شدند در کنارخود میسیونرهای مسيحي هم در کنار آنها حضور داشتند، در زمان حکومت قاجاریه اسلام به عنوان دین رسمی کشور شناخته می شد که در همین اثنا شاهد حضور گسترده هیأت میسیونری مسيحي در کنار استعمارگران در کشور هستیم.
ادامه مطلب
کتابِ "فیورتّی" یا "گل‌های کوچکِ قدیس فرانچسکو" یکی از ولی‌نامه‌های مشهورِ مسيحي‌ست، در ذکرِ احوالِ فرانچسکوی قدیس و یارانِ نخستین‌اش. روایت‌های این کتاب احتمالاً در اواخرِ قرنِ چهاردهِ مسيحي، به دستِ نویسنده یا نویسندگانی گمنام گرد آمده‌اند. آن‌چه می‌خوانید فارسیِ یکی از همین روایت‌هاست.
 
به راه آوردنِ قدیس فرانچسکو استاد برناردوی آسیزیایی را
اقتدای حضرت عيسي علیه السلام به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه (به اعتراف اهل تسنن)
مولوی سید زاده از علمای بزرگ اهل تسنن ایران می‌نویسد:
از احادیث صحیح ثابت است که الله تبارک و تعالی در آخر امان خلیفه‌ای عادل از آل رسول به این امت مرحمت می‌فرماید و پس از او دجال و سائر علامات قیامت ظاهر می‌شوند آن گاه عيسي فرود می‌آید و دجال را می‌کشد و در نماز به مهدی اقتدا می‌کند.
احسن المقصود فی توحید المعبود، تالیف مولوی سید زاده، صفحه ۷۸
آنچه از این
◈‌┅═✫❧═┅┅┄┄
حدود هفت هشت سال پیش، یه موسسه قرض الحسنه توی شهر ما تاسیس شد به نام بهمن ایثار» که بعدها شایعه ی ورشکستگیش منتشر شد و همین باعث شد موسسه کلا جمع بشه.
تو همون روزهای شایعه بود که دوتا مرد گنده تو ایستگاه اتوبوس داشتن باهم اینطور صحبت میکردن:
-میگم شنیدی موسسه بهمن عيسي» ورشکست شده؟  
-بهمن عيسي؟؟! عيسي پسر مریم؟؟
-آره همون. برمیدارن اسم اماما رو میذارن رو این موسسه ها، بعدم پولا رو بالا میکشن و در میرن!
نویسنده در برهه تاریخی میخواست سرش رو
معارف قرآنی
اِنَّ مَثَلَ عيسي عِنْدَ اللّهِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ* الْحَقُّ مِنْ رَبِّکَ فَلا تَکُنْ مِنَ الْمُمْتَرینَ* فَمَنْ حآجَّکَ فیهِ مِنْ بَعْدِ ما جآءَکَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْنآءَنا وَ أَبْنآءَکُمْ وَ نِسآءَنا وَ نِسآءَکُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَکُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللّهِ عَلَی الْکاذِبین»(1).
:بی شک داستان عيسي نزد خدا مانند دا
نام؛  محمود
نام خانوادگی؛ عيسي مرندی
نام پدر ؛ احمد
سال تولد؛  ۱۳۶۰/۱۱/۱۸
محل تولد؛  تهران
محل ست؛ تهران 
نوع فعالیت شما در رشته دوچرخه سواری؛ دوچرخه سوار شهری و تفریحی هستم
نوع دوچرخه ؛ کوهستان
مدت فعالیت شما در این رشته؛ از سال ۱۳۶۷ دوچرخه سواری میکنم
سایر سوابق مرتبط؛ از ۷ سالگی که دوچرخه دار شدم همیشه عاشق دوچرخه بودم و دوچرخه‌سواری کردم، ۲ تا آرزو دارم یکی اینکه در مسابقات ۳ گانه شرکت کنم و دومی اینکه کارخانه تولید دوچرخه داشته با
مرگ و قیام عيسي مطابق به پیشگوی ها،   ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ او در جای ما بخاطر ما مرد اما در مرگ باقی نماند✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ خداوند از همان ابتدا در مورد رنج و زحمتی که باید فرزندش بکشد به گونه های متفاوت توسط انبیاء پیشگوی کرده بود، چون خداوند تصمیم گرفته بود که فرزندش تمام گناهان را به دوش خود بگیرد و همه آنها را بر روی صلیب ببرد و انسان ها را از بردگی گناه ازاد سازدو. دقیقا همین کار را هم کرد، مسیح بره بی عیب برای قربانی گناهان شد که خون خود ر
در این گزارش به معرفی اعدادی پرداخته شده که در برخی از کشور‌ها نحس و در بعضی دیگر خوش یمن و مایه خوش شانسی محسوب می‌شوند.
عدد ۱۳
عدد سیزده در بسیاری از فرهنگ‌ها و کشور‌ها به خصوص آمریکای شمالی و اروپا بدشگون محسوب می‌شود مخصوصا اگر در روز جمعه باشد. بسیاری معتقدند نحوست این عدد بامهمان سیزدهم شام آخر عيسي مسیح (ع) ارتباط دارد. یهودا»، یکی از دوازده حواری مسیح، با دریافت سی سکه نقره رشوه، او را به حاکمان رم نشان داد و همین اقداماو باعث مصلو
بسم الله

تولد حضرت عيسي (علیه السّلام) حضرت عيسي (علیه
السّلام) تولدی منحصر به فرد و شگفت انگیز داشته‌اند. مادرشان حضرت مریم
(سلام الله علیها) دختر حنا و عمران بود. حنا، مریم (سلام الله علیها) را
از همان ابتدا به معبد سپرد و او نیز تحت اشراف حضرت زکریا (ع
"درد است که آدمی را راهبر است. در هر کاری که هست، تا او را دردِ آن کار و هوس و عشقِ آن کار در درون نخیزد، او قصدِ آن کار نکند و آن کار بی درد در او را میسر نشود – خواه دنیا، خواه آخرت، خواه بازرگانی، خواه پادشاهی، خواه علم، خواه نجوم و غیره.تا مریم را دردِ زِه پیدا نشد، قصد آن درختِ بخت نکرد که:
 او را آن درد به درخت آورد، و درختِ خشک میوه‌دار شد.
 تن همچون مریم است، و هر یک عيسي داریم: اگر ما را درد پیدا شود، عیسای ما بزاید، 
و اگر درد نباشد، عیس
با توجه ب پستهای قبلی ک پیرامون روح و امر بود،
اگر دقت کرده باشید، تنها موردی ک حق تعالی در حیطه ی مساله ی روح مثال می زند، حضرت عيسي علیه السلام است و مادرش حضرت مریم سلام الله علیها ک در آن نفخ نقشی داشت و قابل و پذیرای آن نفخی بود ک از روح الهی صورت پذیرفت.
سرّ این امر چیست؟
___________________________
آیه ای از آیات قرآن است ک حق تعالی یک کد و رمزی ب ما می دهد:
{ إنّ مثل عيسي عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثمّ قال له کن فی }
    همانا مَثَل عيسي نزد خداوند،
مشارکت ایمانداران❤️  خداوند انسان را آفریده تا رابط داشته باشد  ✨❤️مشارکت ایمانداران یکی از اساسی ترین چیز در ایمان مسيحي است.از همان ابتدای مسيحيت وقتی خداوند به آسمان عروج کرد .سپس روح القدس را بر کلیسا ریخت؛ کلیسا که همانا ایمانداران است همه وقت باهم جمع می شدن، همدیگر را تشویق کرده و برای همدیگر دعا می کردند. شاگردان اولیه هر روزه در عبادتگاه جمع می شدن و خداوند خدای خود را پرستش و عبادت میکردند، بخاطری کار که عيسي مسیح در روی صلیب
این روزها کربلای معلی میزبان زائران حسینی است نه‌فقط شیعیان که سنی و زرتشتی و یهودی و ارامنه ، دل‌باخته محبت اهل‌بیت هستند و هر سال این ارادت، افسار دل را به دست می‌گیرد و می‌کشد هر جا که خاطرخواه اوست.
در میان همهمه زائران، مویه‌های هر زائری در بین الحرمین روایتی است از یک ارادت، اما روایت دلدادگی ابوالفضل» امروز و رابرت» دیروز و پدر و مادرش که حالا نه آبراهام» و وارتوش» که فاطمه» و علی» صدایشان می‌زنند شنیدنی‌تر است. معجزه علم
بسم‌الله الرحمن الرحیم
یافارس الحجاز ادرکنی الساعه العجل
برای شناخت شیعه به این مطلب  ازحضرت‌الله العظمی علامه طهرانی دقت کنید که
قریب به این مضمون 
شخصی به علامه طهرانی عرض کرد در بیمارستانی در آمریکا خانم های پرستار بسیار با محبت وادب و احترام و دلسوزانه با بیماران برخورد می‌کنند و به امور بیماران رسیدگی میکنند.
ولی در بیمارستان اینجا پرستارها خیلی بداخلاق هستندو.
درحالی که پرستار آمریکایی مسيحي و اینها شیعه هستند
حضرت آیت‌الله
{منجی در ادیان - شماره 36}
 
بسیار مهم و جالب توجه.
 
در عهد جدید وعده ی آمدن شخصی به جز عيسي مسیح نیز مطرح شده! او کیست؟؟
او تسلی دهنده ی دیگری غیر از مسیح است! مسیح از خدا برای امتش درخواست می کند و خدا او را عطا می کند تا همیشه با ایشان باشد. جهان او را نمی بیند و نمی شناسد.
طبق نوشته ی مستر هاکس آمریکایی، در انجیل بیش از ۸۰ بار، نوید به ظهور شخصی داده که ۳۰ مورد آن با حضرت عيسي قابل تطبیق است اما ۵۰ مورد دیگرش مربوط به نجات دهنده ای ست که در آخرال
عيسي (علیه السلام) به حواریّون گفت: من خواهش و حاجتی دارم، اگر قول می دهید آن را برآورده کنید بگویم. حواریّون گفتند: هر چه امر کنی اطاعت می کنیم. عيسي(علیه السلام) از جا حرکت کرد و پاهای یکایک آنها را شست. حواریون در خود احساس ناراحتی می کردند، ولی چون قول داده بودند خواهش عيسي(علیه السلام) را بپذیرند، تسلیم شدند.
عيسي(علیه السلام) پای همه را شست. همین که کار به انجام رسید، حواریّون گفتند: تو معلم ما هستی، شایسته این بود که ما پای تو را می شستیم ن
سلام
یه ویدئو از ترنس مککنا Terence McKenna هست که میگه یکی از داستانای مورد علاقه من توی انجیل، داستان توماس شکاک هست. (خودش موافق مسيحيت نیست ولی داستانای توی انجیل بعضا چیزای جالبی اند)
داستان اینه که حضرت عيسي وقتی که به صلیب کشیده میشه، بعد چند روز برمیگرده پیش حواریون. همه بودن بجز توماس. چند وقت بعد توماس رو میبینن و میگن که نبودی که حضرت عيسي برگشته بود. میگه شماها مثل این که خیلی ازین سیگارایی که از لبنان اومده کشیدید و توهم زدید. همین شکش با
ای شمس من ، برهان من، فرمانده و خاقان منای جان من جانان من ، ای برتر و سلطان منروح مسيحي دم تویی ، درمانگر این خسته تنچون بر تو وصلم میشوم ، شاهد به جنات عدنگوید چه این پروانه در ، وصف دو چشمت ماهروآیا که پیدا می شود ، روی تو در این انجمندر حال عشاق آمده ، مجنونی و سرگشتگیپیر و مرادم پا بنه ، در بزم و شوری درفکن
بسم الله الرحمن الرحیم
محمد امین حجازی
نماد شناسی قسمت ۳
۵ نماد دیگر
۱- عيسي مسیح ماهی

نمادی از عيسي مسیح که اورا به ماهی تشبیه می دهند. برای دوری از شیطان و نیروهای بد از این نماد در خالکوبی ها و پشت ماشین ها در غرب استفاده می شود.
۲- آنارشیسم
ادامه مطلب
مسيحيت تبشیری به عنوان یک فرقه منشعب آز آیین پروتستان با ابداعات جعلی خود توانسته انحرافات عمیقی در بدنه دین مسيحيت وارد نماید. افسانه نجات نمونه ای ابداعات جعلی است که ساخته و پرداخته ذهنی شائول یهودی  یا همان پولس می باشد. 
رهپویان هدایت: این اشراف زاده یهودی معتقد بود که با گناه آدم،
انسان­ها همه گناهکار شدند و بدین ترتیب گناه و مرگ به جهان آمد. این گناه با زاد
و ولد بین انسان­ها اشاعه یافت و این جسم انسان است که عامل کسب و انتقال گناه اس
 
پیرمرد موسفید معروف کوچه ی نادری روی چهارپایه اش پشت به دیوار کافه نشسته بود. عینک آفتابی داشت و سیگار لای انگشتانش به نیمه رسیده بود. از کنارش که رد شدیم نان داغ را تعارف زدم. از بالای عینکش نگاهمان کرد و گفت دلم براتون تنگ شده بود نبودین! 
به اهالی محله ی نادری عادت کرده ایم. دو سال است که هر دوشنبه از کنارشان رد میشویم و لبخند به هم هدیه میدهیم.
استاد عيسي امروز مهربانتر و سرحال تر از هفته ی گذشته بود. دختر عمه هم تا مرا دید نمیدانم چرا گفت
 
 
یكی از فال‌های سرگرم كننده برای ایرانی‌ها فال انبیا است كه در آن شما نتیجه فال خود را با توجه به یكی از انبیا الهی شامل  : حضرت آدم ، حضرت ابراهیم ، حضرت ادریس ، حضرت اسحاق ، حضرت اسمائل ، حضرت الیاس ، حضرت ایوب ، حضرت خضر ، حضرت داوود ، حضرت زكریا ، حضرت سلیمان ، حضرت شعیب ، حضرت شیث ، حضرت صالح ، حضرت عيسي ، حضرت محمد ، حضرت موسی ، حضرت نوح ، حضرت هارون ، حضرت هود ، حضرت یحیی ، حضرت یعقوب ، حضرت یوسف و حضرت یونس خواهید دید.
سوره حمد
شب شده بود
آسمان اشک می بارید
معشوقم چای می ریخت
برگ های نارون در حیاط خانه ی ما
عاشق شده بود
باران نقاشی شب را خط خطی می کرد
هوا سوز سردی داشت
اسمان با ابر سلفی می گرفت
مادرم
سوزن نخ می کرد
باد با زمزمه اش لالا یی می خواند 
پنجره خوابش گرفته بود.!
شاعر:عيسي کیانی کری
کودک آندلسی: داستانی عبرت آموز از نوجوانی به ظاهر مسيحي اما در باطن مسلمان.
 
کودک آندلسی : جواد محدثی, نشر بوستان کتاب قم
معرفی:
آندلس،یک سرزمین اروپایی که وسیعه!متمدنه! ثروتمنده! قدرتمنده! پیشرفته است!اما از هم می پاشه، نابود میشه. و تو وقتی می خونی دهنت بازمی مونه!
خلاصه:
کودک اندلسی داستان مهیج نوجوانی است از یک خانواده به ظاهر مسيحي اما در باطن مسلمان از سرزمین اندلس که پس از سقوط درد آور حکومت و تمدن مسلمانان در پی تهاجم فرهنگی و نظامی و م
بسم الله الرحمن الرحیم
یا ابالفضل ادرکنی
چند سال پیش در همین تهران ،هنگامی که شیخ فضل‌الله نوری را اعدام کردند،شیعیان هنگام جان دادنش کف زدند و یک مسيحي بر صورت مجتهد شیعه ادرار کرد
البته بعد از گذشت مدتی به شدت پشیمان شدند و گرد شاگرد شیخ حلقه زدند ولی دیر شده بود.
 
حقیقت تلخ بالا قدرت تبلیغات اروپائیان است همین مسيحيت مظلوم،انگلیس و روس
وقتی میگویند امام حسین تنها ماند و یک یهودی به یک عمری گفت به او بی احترامی کن ،مسلمانان کف میزنند،ت
سوال: آیا قابل قبول است که برای یک درخواست، پی در پی دعا کنیم؟ آیا باید برای هر چیزی فقط یکبار دعا کرد؟
جواب: در لوقا فصل 18 ایه های 1 تا 7، عيسي مثالی بکار می برد تا اهمیت پافشاری در دعا را به ما نشان بدهد. او داستان بیوه زنی را می گوید که نزد یک قاضی ناعادل رفت تا حق خود را از طرف مقابلش بگیرد. بعلت پافشاری او در دعا، قاضی برای او دادرسی کرد. منظور عيسي این بود که اگر یک قاضی بی عدالت بخاطر اصرار یک شخص برای دریافت عدالت، او را دادرسی میکند، چقدر ب
سوال: آیا قابل قبول است که برای یک درخواست، پی در پی دعا کنیم؟ آیا باید برای هر چیزی فقط یکبار دعا کرد؟
جواب: در لوقا فصل 18 ایه های 1 تا 7، عيسي مثالی بکار می برد تا اهمیت پافشاری در دعا را به ما نشان بدهد. او داستان بیوه زنی را می گوید که نزد یک قاضی ناعادل رفت تا حق خود را از طرف مقابلش بگیرد. بعلت پافشاری او در دعا، قاضی برای او دادرسی کرد. منظور عيسي این بود که اگر یک قاضی بی عدالت بخاطر اصرار یک شخص برای دریافت عدالت، او را دادرسی میکند، چقدر ب
 
"رسولان به خداوند گفتند: ((ایمان ما را بیفزا!)) خداوند پاسخ داد: ((اگر ایمانی به کوچکی دانه خردل داشته باشید، می توانید به این درخت توت بگویید از ریشه برآمده در دریا کاشته شود، از شما فرمان خواهد برد.))"
 
انجیل لوقا، باب 17، آیات 6 و 5
 
انجیل لوقا یکی از اناجیل چهارگانه عهد جدید می باشد. انجیل لوقا بر این موضوع تاکید می کند که عيسي پسر خدا است.
باب 17 با عنوان "بخشایش، ایمان و وظیفه" از توصیه ای که عيسي مسیح با رسولان پیرامون بخشش فراوان سخن می گوید.
یامن له الدنیاوالأخره


در دین مقدس اسلام، همه پیامبران الهی
سزاوار تکریم واحترام هستند؛ چرا که آنان برگزیدگان پروردگار بوده اند ومسلمانان
موظفند همه رسولان الهی را دوست داشته باشند وآنان را محترم بشمارند. در کتاب مقدس
مسلمانان، قرآن ، سرگذشت برخی پیامبران الهی بیان شده که حضرت عيسي علیه السلام  از آن جمله است. در سوره مریم ،ازآیه 16 به بعد
به صورت کامل درباره تولد حضرت مسیح علیه السلام  سخن به میان آمده است.پس از لحظاتی نوزاد- حضرت
مسیح  ع
از ماشین بیرون را نگاه می‌کردم و طبیعتا خیابان است و تعداد زیادی مغازه پشت سرهم. چشمم مغازه‌ها را دنبال می‌کرد تقریبا از یک جایی به بعد هیچ مغازه ای ندیدم مگر مغازه هایی با تزیینات و لوازم کریسمس. سرم را چرخاندم دیدم آن سمت هم همینطور است. بعید می‌دانم پرجمعیت ترین کشورهای مسيحي هم اینطور باشند این طور پشت هم و بدون وقفه تزئینات کریسمس بفروشند. با خودم فکر کردم مگر ما چقدر مسيحي و ارمنی در کشور داریم؟ مگر جز این است که اینها بیشتر از خانه ه
روز جهانی love
 
تاریخ روز جهانی love
روز ولنتاین، که همچنین با نام روز عشق یا روز عشاق‌ نیز شناخته می‌شود، در فرهنگ مسيحي سده‌های میانه و سپس فرهنگ مدرن غربی روز ابراز عشق است که به صورت سالانه برگزار می‌شود. این مناسبت هر سال در روز ۱۴ فوریه برگزار می‌شود. سابقهٔ تاریخی روز والنتین به جشنی که به افتخار قدیس والنتین در کلیساهای کاتولیک برگزار می‌شد، بازمی‌گردد. روز والنتین برگرفته از سنن روم باستان و مسيحيت می‌باشد.[۱] این ا
به یاد امام
و شهدا

به یاد دلسوختهٔ حضرت
اباعبدالله {علیه السلام}

بسیجی دلاور و باصفا

"شهید عيسي
کره ای" 
عضو اطلاعات و عملیات

لشگر ۱۰ حضرت سیدالشهدا
{علیه السلام}

.

شهادت = دی ۱۳۶۵

عملیات کربلای چهار

.

مزار = گار شهدای
بهشت زهرا {س}

قطعه ۵۳/ ردیف ۴۴ /
شماره ۱۷

.

.

بخشی از وصیت شهید :

.

نگذارید ضد
انقلاب در شما نفوذ پیدا کند

و توی دهان ضد انقلابی
که (حتی) از آمریکا

بدتر است، بزنید »

.

.

نثار امام و شهدا

و هدیه به روح مطهر و
ملکوتی

ش
 امام صادق ع می فرمود در علی ع سنت هزار پیغمبر بود چنانچه پیغمبر ص فرمود هر که خواهد علم آدم وعبادت نوح و خلت ابراهیم و سطوت موسی وزید عيسي را ببیند بغلی بت ابیطالب نظر کند  عالمیکه با آدم ع فرمود آمد بالا نرفت و عالمی نمی رد که علمش از میان برود و علم بارث منتقل میشود
خرید و فروش فیاب
نشانه شیر در قرون وسطا یک بخش از نمادگرایی است. نشانه شیر نشانه ای از حضرت عيسي می باشد. حضرت عيسي پی در پی در نقاشی ها و مجسمه ها با افکار شیر اصیل و انسان شیرنما وصف میشد . به دلیل شناخته شدن به عنوان پسر خدا، با عناوین جسارت، قدرت و پادشاهی شرح میشد . مجسمه شیر، در قصرگونه های دوران باستان ، در ورودی و یا راهروها قابل مشاهده می باشد . اگر چنین علامتی را مشاهده کردید ( راهی که نشانه شیر در آن وجود داشت ) به این معنی است که در در
علی ( علیه السلام ) مظهر حق میخائیل نعمیه ـ نویسنده صاحب نظر و متفکر مسيحي عرب ـ می گوید : قدرت نمایی و قهرمانی ( علیه السلام ) تنها در حدود میدان های جنگ نبود ، قهرمانی بود در صفای بصیرت ، و طهارت وجدان ، و سحر بیان ، و حرارت ایمان ، و عمق روح انسانیت ، و بلندی همت ، و نرمی طبیعت ، و یاری محروم و رهایی مظلوم از چنگال م و ظالم ، و فروتنی برای حق به هر صورت و مظهری که حق برایش تجلی نماید ، این نیروی قهرمانی همیشه محرک و انگیزنده است گر چ
باسمه تعالیچلچراغمباهلهقصیده ۷می کند دعوت محمد ، حاکم نجرانیانتا شود اسلام ، آئین و مرام مردماندین اسلام است برتر ، بین ادیان خداآخرین دین الهی در هدایت بی گمان
اسقف نجران و مردم دعوت اسلام رامی کنند سر پیچی و اکراه می ورزند آنمی کنند اسرا بر دین خود و عيسي مسیحاو بود فرزند حق، او در زمین و آسمانحضرت عيسي بود فرزند حق نی آدمیلیک قرآن حرف دیگر دارد و شرح و بیانحضرت آدم بود مخلوق حق همچون مسیحاو ندارد مادر و هم باب اندر کهکشانگر بود حرف شما صا
یکی از خشن ترین احکام موجود در اسلام ، مجازات سنگسار است که برای مرد یا زنی که با وجود داشتن همسر ، با کسی که همسر او نیست رابطه برقرار می کند در نظر گرفته شده است ، چنین احکامی در دین اسلام سبب شده تا مبشران مسيحي ضمن متهم کردن این دین به خشونت مردم را به دین مسيحيت بعنوان دین محبت و مهربانی دعوت کنند .
ادامه مطلب
ازبدوتولدسخن گفتن راآغازنمود.اوعشق راازمادرش که پاک ومنزه بودآموخته بود.اوچگونه مردگان رازنده میکرد؟زمانی که پابرزمین نهادهمه چیزرامیآموخت ازطب پزشکی گرفته تاغیره اوبافنون خاصی سعی دراحیای قلب هایی کرده بودکه ازتوحیدگرچیزی نمیفهمیدندازاحساس عشق ومحبت بیزاری نمیجستند.دختران زیاددراثرخستگی وتصادف باافرادخاصی که کارشان بیگاری کشیدن بوددفن میشدندگاهی اوقات زنده به گورمیشدند.اوآنهاراازگوربیرون میآوردسینه آنهارامیمالیدونفس دهان ب
زندگی جاری است
در باور باد،در زمزم رود
پشت گریه ی سنگ
پای آن شاخه ی چوبی نگاه!
زندگی نم نم باران در روز،نم نم باران در شب
زندگی شوق دو چندان دارد
زندگی باور یک اشک در چهره ی من
زندگی خاطر یک گمشده در ساز آکاردئون
زندگی گاه به گاه تنهایی
زندگی شوق به پرواز پرستو هاست.
شاعر : عيسي کیانی
ماجرای مباهله نجران که بین پیامبر(ص) و مسيحيان صورت گرفت چگونه بوده است؟
 
 
 اِنَّ مَثَلَ عيسي عِنْدَ اللّهِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ* الْحَقُّ مِنْ رَبِّکَ فَلا تَکُنْ مِنَ الْمُمْتَرینَ* فَمَنْ حآجَّکَ فیهِ مِنْ بَعْدِ ما جآءَکَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْنآءَنا وَ أَبْنآءَکُمْ وَ نِسآءَنا وَ نِسآءَکُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَکُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ ا
عيسي بن عبدالله قمی گوید شنیدم از حضرت  صادق ع که می فرمود سه دسته اند که دعایشانباجابت رسد یکی آنکس که بح ج  رود پس بپاید بیایید که چگونه در باز م اندگانش بجای او رفتار کنید دیگر جهاد کننده در راه خدا پس بیایید چگونه در باز ما ند گانش در غیاب او رفتار کنید سوم بیمار و  مر  یص  پس اورابخشم در نیاورید و دلتنگی نکنید مبادا بشما نفرین کند 
همچنان در درس پس دادن هایم یک نت و در حالت وخیم تر، یک میزان شامل چند نت را جا میگذارم و بعد از اتمام قطعه متوجه میشوم که سودی ندارد و چقدر آن لحظه به این حافظه ی داغانم تاسف میخورم‌. میدانم تمرین بسیار و پی در پی این مشکل را رفع میکند ولی متاسفانه با شروع مدارس و ماموریتهای پی در پی مهربان همسر و مسئولیت خانه و بچه ها وقتی که ناب باشد و حال خوب هم در پی اش، کم برایم پیش آمده است. با این حال آهسته و نرم نرمک قدم برمیدارم باشد که رستگار شوم
شمارش م
 
متاسفانه مرورگر شما، قابیلت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب HTML5 دارا نمی باشد.توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آخرین نسخه می باشدبا این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد.
param name="AutoStart" value="False">


 
شب وصل یکی از قطعات زیبای آلبوم " آبان" استاد عيسي است. این آلبوم به آهنگسازی استاد عيسي به تازگی منتشر شده است. استاد عيسي سه تار و جناب زکریا یوسفی کوزه و بندیر آن را نو
 
متاسفانه مرورگر شما، قابیلت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب HTML5 دارا نمی باشد.توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آخرین نسخه می باشدبا این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد.
param name="AutoStart" value="False">


 
شب وصل یکی از قطعات زیبای آلبوم " آبان" استاد عيسي است. این آلبوم به آهنگسازی استاد عيسي به تازگی منتشر شده است. استاد عيسي سه تار و جناب زکریا یوسفی کوزه و بندیر آن را نو
مهدی کمپانی زارع می‌نویسد:
سال نهم هجری را می‌توان سال تثبیت اسلام در عربستان دانست. بسیاری از اقوام و ادیان که می‌دیدند اسلام قدرت روزافزونی می‌یابد، به دلایل مختلف نزد رسول خدا می‌آمدند و به اسلام می‌گرویدند و یا با ایشان پیمان‌نامه‌هایی را به امضا می‌رساندند. به حدی آمدوشد جماعات علاقه‌مند به مسلمانی و یا ارتباط با اسلام زیاد شد که این سال را ”عام‌الوفود نامیدند. از جمله گروه‌هایی که در این سال به مدینه آمدند جماعتی از بزرگان
بسم الله الرحمن الرحیم 
نماز خواندن حضرت عيسي (ع) پشت سر صاحب امان (عج)

 قمى‏ رحمه الله در تفسیر آیه شریفه وَإنْ مِنْ أهْلِ الکِتاب إلاَّ لَیُؤْمِنَنَّ . شَهیداً»(1) کسى از اهل کتاب نیست جز آنکه پیش از مرگش به او یعنى حضرت عیسى علیه السلام ایمان آورد، و در روز قیامت بر آنها گواه خواهد بود» ، از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که فرمود:
 إنّ عیسى ینزل قبل یوم القیامة إلى الدنیا فلا یبقى أهل ملّة یهودیّ ولا غیره إلّا آمن به قبل موته، ویص
۱ - حقیقت معجزه۲ - تعبیر قران از معجزه۳ - نمونه هایی از معجزات۴ - ارکان اساسی معجزه۵ - فرق معجزه با امور خارق العاده۶ - برهان معجزه۷ - معجزه و اثبات نبوت خاصه۸ - تعریف معجزه در کلام اسلامی۹ - تقریرات برهان معجزه       ۹.۱ - تقریر اول       ۹.۲ - تقریر دوم۱۰ - تعریف معجزه در الهیات مسيحي       ۱۰.۱ - معجزه،مقدمه اثبات خدا              ۱۰.۱.۱ - برهان جان هاسپرز و نقد آن 
یک
سایت مسيحي گزارشی میدانی درباره مسيحيان صوری در کشور همسایه منتشر کرده و در آن
حقایق تلخ موجود در کلیساهای فارسی‌زبان مانند: "فروش تعمیدنامه"، "تبعیض"، "اختلاف" و . را بازگو کرده است.
به
گزارش انجمن رهپویان هدایت، اغلب گروندگان به فرقه مسيحيت تبشیری و صهیونیستی را
افرادی تشکیل می‌دهند که این فرقه را "نه به‌عنوان یک دین
بلکه به‌عنوان یک ابزار" انتخاب کرده‌اند.

گروه‌هایی
مانند: افراد سست‌عقیده و غیر ملتزم به شریعت، دارای مشکلات معیشتی
خبرم اگر گرفتی
هنوز هم آنجایم
در کنار کلبه ی تنها،لای جنگل های پیر
وکمی بی ذوقم
فقط اندک هنری دارم در جذب نگاهی 
واحساس لطیفی دارم گاه به گاهی
من یک هنرمندم
می سرایم شعری آمیخته با عشق
تا که از ذوق لطیفی که در آن پنهان است
گریه ی کودکی کهنه شود
راستی
روزگارم می دانی که چه دلتنگ است!
من یک هنرمندم 
درد من تنهایی است
وکمی دلتنگم
به بلندای درختان همیشه سبز سوگند
درد من گمشده است
در هر نفس عشق که از پنجره بیرون می رفت!
شاعر : عيسي کیانی کری
سخنگوی همایش مجاهدان در غربت» با اشاره به برگزاری چهارمین اجلاسیه این همایش با حضور بیش از۱۸۰ اندیشمند و فرهیخته از ۳۸ کشورجهان در شب شهادت حضرت علی بن موسی الرضا(ع) گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری، جهان اسلام نیازمند اتحاد و همدلی بیشتر در زمینه‌های مورد نیاز برای پیشرفت و مقابله با دشمنان است.جیزنیوز
بسم الله الرحمن الرحیم
یا فارس الحجاز ادرکنی الساعه العجل
بدون اعتنا به حدیث عنوان بصری
سیروسلوک الی الله بسیار دشوار وناقص است
حدیث عنوان بصری که مولایمان حضرت امام جعفرصادق علیه الاف السلام بیان فرمودند،کلید اکثریت شاه راه های سلوک الی الله است.
به عقیده حقیر
این حدیث ظرفیت دارد که به تمام خداباوران
زرتشتی و مسيحي و یهودی و بهایی آرامش دنیا و سعادت دنیا را هدیه کند
اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه و النصر و الغلبه
 
 
 
 
سوره مباركه حمد را خوانده و آنچه را  مایلید قصد و نیت كنید و اشاره ای فرمائید.
 
یكی از فال‌های سرگرم كننده برای ایرانی‌ها فال انبیا است كه در آن شما نتیجه فال خود را با توجه به یكی از انبیا الهی شامل  : حضرت آدم ، حضرت ابراهیم ، حضرت ادریس ، حضرت اسحاق ، حضرت اسماعیل ، حضرت الیاس ، حضرت ایوب ، حضرت خضر ، حضرت داوود ، حضرت زكریا ، حضرت سلیمان ، حضرت شعیب ، حضرت شیث ، حضرت صالح ، حضرت عيسي ، حضرت محمد ، حضرت موسی ، حضرت نو
قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم ) ان الحسین مصباح الهدی وسفینه النجاه -امام حسین علیه السلام چراغ هدایت وکشتی نجات است .امروزبشریت ازظلم هاوتعدی ها وتبعیض ها که توسط جهانخواران ومدعیان دروغین حقوق بشر اتفاق می افتدبه ستوه آمده انددنبال یک منجی می گردندکه دنیایی راکه پرازظلم وجورشده است را پرازعدل ودادنمایدبی شک آن منجی نجات بخش دوازدهمین نورتابناک امامت وولایت حضرت حجه ابن الحسن عسکری (عجل الله تعالی فرجه الشریف )است همان انسان کا
قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم ) ان الحسین مصباح الهدی وسفینه النجاه -امام حسین علیه السلام چراغ هدایت وکشتی نجات است .امروزبشریت ازظلم هاوتعدی ها وتبعیض ها که توسط جهانخواران ومدعیان دروغین حقوق بشر اتفاق می افتدبه ستوه آمده انددنبال یک منجی می گردندکه دنیایی راکه پرازظلم وجورشده است را پرازعدل ودادنمایدبی شک آن منجی نجات بخش دوازدهمین نورتابناک امامت وولایت حضرت حجه ابن الحسن عسکری (عجل الله تعالی فرجه الشریف )است همان انسان کا
زندگی نامه حضرت عيسي بسیار زیبا و پر از حوادث شنیدنی و آموزنده است. نام کتاب حضرت عيسي انجیل است. حضرت عيسي از پیامبران اولوالعزم است . که نامش 25 بار در قرآن کریم آمده است. 

تولد حضرت عيسيحضرت عيسي  در سرزمین کوفه در کنار رود فرات به دنیا آمد. مادرش حضرت مریم (س) دختر عمران (ع) است که نامش در 12 سوره قرآن ذکر شده است.عمران، پدر مریم در دوران جنینی مریم از دنیا رفت و سرپرستی وی را حضرت زکریا شوهر خاله مریم به عهده گرفت و او را طبق نذر مادرش به خدمت ب
زندگی نامه حضرت عيسي بسیار زیبا و پر از حوادث شنیدنی و آموزنده است. نام کتاب حضرت عيسي انجیل است. حضرت عيسي از پیامبران اولوالعزم است . که نامش 25 بار در قرآن کریم آمده است. 

تولد حضرت عيسيحضرت عيسي  در سرزمین کوفه در کنار رود فرات به دنیا آمد. مادرش حضرت مریم (س) دختر عمران (ع) است که نامش در 12 سوره قرآن ذکر شده است.عمران، پدر مریم در دوران جنینی مریم از دنیا رفت و سرپرستی وی را حضرت زکریا شوهر خاله مریم به عهده گرفت و او را طبق نذر مادرش به خدمت ب
چهار دلایلى كه من جرّأت میكنم با آنها شفاى خود را از خداوند دریافت كنم؛
١) چون كلام (تو) خداوند فرموده كه من فرزند خدا هستم. یوحنا ١: ١٢
٢) چون كلام (تو) خداوند فرموده كه هرآنچه (طبق اراده آش) از او بطلبم به من خواهد داد. یوحنا ١٥: ٧
٣) چون كلام (تو) خداوند فرموده كه عیسى براى مرضهاى من مضروب شد. اشعیا ٥٣: ٤
٤) چون كلام (تو) خداوند فرموده كه تو مرا معبد روح القدس ساخته اى.
اول قرنتیان ٦: ١٥ و ١٩
بنابراین در نام پر مقتدر عیسى مسیح شفا را دریافت میكنم.
طوبی اکنون 25 ساله
است. عکس‌های او در اردوگاه پناهندگان در سوریه منتشر شده‌اند. او دانشجوی
سابق دانشگاه گلد اسمیت و دختر یک تاجر موفق بود که در 22 سالگی خانه خود
در لندن را ترک کرد تا به داعش بپیوندد. هم‌اکنون، او در اردوگاه پناهندگان
"عین عيسي" در رقه به سر می‌برد. او تلاش ناموفقی برای فرار از روستای
بغوز تحت کنترل داعش به سمت مرز ترکیه داشته است.
آژانس خبری امروزنآ
بسم‌الله الرحمن الرحیم 
یافارس الحجاز ادرکنی الساعه العجل
کمترین آرزوی افرادی که اجدادشان تمدن ساسانیان و اشکانیان را تشکیل داده بودن باید باز گشت به خویشتن و آن تمدن بزرگ باشد.
فرهنگ پر باری که حرف اول را در انسانیت میزند و تفاوتی برایشان نمیکند
یهودی و مسيحي و زرتشتی و مسلمان و بودایی مگر در میزان انسانیت و خدمت رسانی
همانطور که مولایمان امام امیرالمومنین علی علیه الاف السلام فرمودند
ارزش هر فرد به میزان خدمت رسانی اش به مردم می‌ب
عيسي مسیح گفت: داوری نکنید تا بر شما داوری نشود و حکم نکنید تا بر شما حکم نشود.چه بسیار انسان هایی که با سرزنش دیگران بیماری را به سوی خود کشانیده اند. آن چه را که انسان در دیگران سرزنش میکند، در واقع به سوی خودش جذب میکندچهار اثر از فلورانس
بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها
دو نفر باهم حرف می زدند یکی خدا و دیگری بنده. اِعراب این مکالمه اکثرا منصوب. یعنی عبودیت.جلوه گاه پیچیدن و برگشتن و تکرار  نداهای توحیدی.
بنده احساس کرد نجوایش با خدا، پسر بچه هایی پر صدایند. یکی یحیی یکی عيسي یکی ابراهیم و یکی هارون.
ابلیس از پژواک بچه ها سرش درد گرفت و شروع کرد به تهمت زدن!
خدا نگاهش نکرد و به وارثان زمین نظرِ رحمت کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها
دو نفر باهم حرف می زدند یکی خدا و دیگری بنده. اِعراب این مکالمه اکثرا منصوب. یعنی عبودیت.جلوه گاه پیچیدن و برگشتن و تکرار  نداهای توحیدی.
بنده احساس کرد نجوایش با خدا، پسر بچه هایی پر صدایند. یکی یحیی یکی عيسي یکی ابراهیم و یکی هارون.
ابلیس از پژواک بچه ها سرش درد گرفت و شروع کرد به تهمت زدن!
خدا نگاهش نکرد و به وارثان زمین نظرِ رحمت کرد.
چرا همیشه سیدجواد هاشمی نقش شهید بازی می کند؟ با مطلب چرا همیشه سیدجواد هاشمی نقش شهید بازی می کند؟ از بخش اخبار هنرمندان سایت تفریحی جیران همراه باشید. در سال ۱۳۴۴ در یک محله مسيحي‌نشین بندر انزلی زاده شد. تحصیلاتش را در رشتهٔ کارگردانی در دانشکدهٔ هنرهای زیبای دانشگاه […]
نوشته چرا همیشه سیدجواد هاشمی نقش شهید بازی می کند؟ اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی جیران. پدیدار شد.
بسم الله الرحمن الرحیم
میگویند در کشورکانادا روز کریسمس بوقلمون را یک چهارم قیمت 
عادی آن در روزهای عادی میفروشند تا آنانکه قدرت خرید ندارند هم روز عید بوقلمون بخورند
ما ایرانی ها که احتکار میکنیم تا گران شود و بفروشیم 
به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نزدیک تر هستیم یا مردم کانادا با این مرام
دیگر از خواندن روایاتی که در آن چنین میگویند
آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در ظهور خود با مردم مسيحي اروپا مشکلی ندارد تعجب نمی
العالم - فلسطین اشغالی
خالد بن احمد آل خلیفه روزگذشته گفت مسئله فلسطین مسئله فرعی است و ایجاد اختلاف با آمریکا بر سر این مسئله فایده ای ندارد.
گفتنی است؛ پس از تصمیم ترامپ علیه قدس و موج اعتراضات در جهان اسلام، هیاتی بحرینی در یک اقدام عجیب اعلام کرد به سرزمین اشغالی سفر خواهد کرد، شبکه دوم تلویزیون اسرائیل گزارش داد که هیأت رسمی بحرین با کسب موافقت رسمی از حمد بن عيسي آل خلیفه» پادشاه این کشور وارد تل آویو شدند.
وحدت قرون‌وسطی بمنزله‌ی یک دوران تاریخی ، یکسره ساختگی است . در واقع قرون‌وسطی سه دوره‌ی بکلی مشخص فرهنگی دارد :
اقتصاد طبیعی ، قرون‌وسطای اولیه
دوره‌ی سلحشوریِ درباری ، اوج قرون‌وسطی
فرهنگ بورژوازی شهری ، قرون‌وسطای متأخر
در هرحال شقاق میان این سه‌دوره از توفیرهایی که آغاز و فرجام قرون‌وسطی را در مجموع مشخص می‌سازند ، ژرف‌تر است . نه تنها مطلب از این‌قرار است بلکه رویدادهایی که این دوره‌ها را از یکدیگر جدا می‌سازند : پیدایش اشرا
در صورتی که سیر تاریخی شگل گیری و انشعاب برخی گروه ها و فرقه ها را بررسی کنیم به این نتیجه می رسیم که فرقه صهیونیسم مسيحي همانند اسلاف دینی اش، یعنی پروتستانیزم و یهودیت در زمره ادیانی قرار می گیرند که مشیت گرا بوده و بسیار معتقد به فیوچریسم هستند.
ادامه مطلب
در این نوشتار مختصر، سخنان تعدادى از بزرگان و متفکّران جهان را دراین باره مى‌خوانید:
 
جرج جرداق (دانشمند و ادیب مسيحي)
وقتی یزید، مردم را تشویق به قتل امام حسین(ع) و مأمور به خون‌ریزی می‌‌کرد، آن‌ها می‌گفتند: چه مبلغی به ما می‌دهی؟ امّا انصار حسین(ع) به او گفتند: ما با تو هستیم و اگر هفتاد بار کشته شویم، باز می‌خواهیم در رکابت جنگ کنیم و کشته شویم.
 
آنتون بارا (اندیشمند مسيحي)
اگر حسین از آنِ ما بود، در هر سرزمینی برای او بیرقی بر می‌افرا
 
"مرا گفت: ((تو خادم من هستی، اسرائیل، که در او جلال خود را نمایان خواهم ساخت.)) اما من گفتم: ((بیهوده محنت کشیده ام و قوت خویش به باطل و عبث صرف کرده ام؛ اما به یقین حقِ من با خداوند است و پاداش من با خدای من.))"
 
اِشَعیا، باب 49، آیات 4 و 3
 
کتاب اِشَعیا یکی از 17 کتاب نبوتی عهد عتیق می باشد و موضوع اصلی کتاب اِشَعیا حول محور نبی مسیحایی می چرخد.
باب 49 با عنوان "خادم خداوند" از بندگان یهوه، قوم اسرائیل، سخن می گوید. شایان ذکر است اِشَعیای نبی یکی از انب
بسم الله الرحمن الرحیم
یا اباصالح المهدی ادرکنی
اگر طرف تمام قرادادهایی که مردم ایران را به قحطی و فقر مبتلا کرد و ایران را تجزیه کرد را مطالعه کنید متوجه میشوید
توسط یک مسيحي یا یک یهودی اتفاق افتاده است و بس
وای به حال آنکه ادعای ایرانی بودن دارد و به مسيحيت دلخوش میکند؟
گفت ای جعفر ما در آنچه خدا بر عيسي نازل کرد این دستور رام ببینم که حق خدا بربندگانش اینستکه چون نعمتی بانهاروی آورد برای  خدا نواصع کنند و چون خدای عزوجل بوسیله محمد ص نعمتی بمن داد من این تواضع را برای خدا کردم چو، این تواضع را بر آی خدا کردم چون این گزارش پیغمبر ص رسید  اصحابش فرمود همانا صدقه صاحبش افزونی بخشد پس صدقه دهید خدا شمارا رحمت کند و همانا تواضع موجب زیادی رفعت صاحبش شود  پس تواضع کنید تا خدا شما را رفعت دهد و همانا گذشت عزت صاحبش
دوشنبه ی دوست داشتنی باشد
روبروی کافه نادری روی نیمکت نشسته باشی
ساعت نزدیک ۴ عصر باشد
منتظر شروع کلاس استاد عيسي باشی
و مریم همکلاسی هنرمندت اینگونه غافلگیرت کند!
وه که چه لحظات زیبایی بود
مریم جان ممنونم از لطفت و تشکر بابت هدیه ی ارزشمندت❤

+ برای خواندن پستهایتان میایم. به زودی
یکی از بزرگترین مشکلات امروزی ادیان این است که ادیان دست افرادی سپرده شده برای گسترش و افرادی در دین به دیگران مشاوره می دهند که خودشان نیاز به مشاوره دارند. به عنوان مثال: 
1. اسلام: اسلام، امروزه توسط افرادی کنترل، اداره و تبلیغ و گسترش داده می شود که یا خودشان با پوشیدن لباس اسلام، همه جور سوء استفاده  می کنند و یا اینکه فرزندانشان را با چنان فرهنگ حرص و طمع ورزی و زیاده خواهی تربیت کرده اند که فرزندانشان هر نوع فسادی را مرتکب می شوند. این
 فرارسیدن عید سعید غدیر خم  به همین مناسبت  مراسم جشنی در کتابخانه مرحوم حاج عيسي رضایی همراه با اعضا کتابخانه برگزار گردید.در ابتدای این برنامه قرآنی توسط مداح تلاوت شد و مولودی خوانی و مدیحه سرایی توسط آقای اکبری برگزار شد
کاش معماری غربی به این گستردگی وارد ایران نمی شد. 
معماری غربی بر اساس فرهنگ و جغرافیای اروپا ساخته شده، اروپا قاره ای پر آب است، در فرهنگ مسيحي فضاهای کم نور در کلیسا ها مرسوم بوده که به تدریج در کاخ ها و قلعه ها هم این نوع معماری نفوذ کرده. از طرفی به دلیل جغرافیای کوهستانی در اکثر مناطق اروپا مصالح اولیه در آنجا سنگ بوده است. با ورود معماری غربی به ایران مشکلات گسترده ای به وجود آمد که متاسفانه الان بعد از گذشت نزدیک به صد سال از ورودش ما دچ
شام خداوند فرصتی است برای به یاد آوردن مرگ مسیح، همراه با اعتراف گناهان و توبه، زیرا عيسي از ما خواست که وقتی از بدن و خون او می‌خوریم و می‌نوشیم، مرگ او را به یاد آوریم. در شام خداوند، ما نه تنها مرگ مسیح را به یاد می‌آوریم، بلکه فیضی را اعلام می‌کنیم که به واسطه مرگ او نصیب ما شده است.
زیرا من از خداوند یافتم آنچه را به شما نیز سپردم، که عیسای خداوند در شبی که او را تسلیم دشمن کردند، نان را گرفت و شکر نموده، پاره کرد و فرمود: "این است بدن من ب
شام خداوند فرصتی است برای به یاد آوردن مرگ مسیح، همراه با اعتراف گناهان و توبه، زیرا عيسي از ما خواست که وقتی از بدن و خون او می‌خوریم و می‌نوشیم، مرگ او را به یاد آوریم. در شام خداوند، ما نه تنها مرگ مسیح را به یاد می‌آوریم، بلکه فیضی را اعلام می‌کنیم که به واسطه مرگ او نصیب ما شده است.
زیرا من از خداوند یافتم آنچه را به شما نیز سپردم، که عیسای خداوند در شبی که او را تسلیم دشمن کردند، نان را گرفت و شکر نموده، پاره کرد و فرمود: "این است بدن من ب
خاطره از قدیس تا قدیس واقعی
خاطره : از قدیس تا قدیس واقعی
 
خاطره از قدیس تا قدیس واقعیاولین بار از زبان یک مجاهد واقعی -که خانم هم بود- با این کتاب آشنا شدم.خیلی هم مشتاق شدم که این کتاب رو بخونم.
کتاب رو تهیه کردم، هرچه بیشتر می خوندم به امیرالمومنین علیه السلام بیشتر علاقه پیدا می کردم، نه اینکه با ایشون غریبه باشم ولی، تا بحال از نگاه یک مسيحي به مولایم نگاه نکرده و نیندیشیده بودم.خلاصه شیفته ی این رمان شدم.
خیلی اوقات در جمع های فامیل و یا ه
آدم‌ها
مارتا      زنی درشت‌اندام، پر شر و شور، پنجاه و دوساله، که ظاهراً کمتر می‌زند. تنومند است، اما گوشتالو نیست.
جورج     شوهرش، چهل و شش ساله، لاغر اندام، مویش رو به خاکستری گذاشته
هانی       دختری ریزنقش و بلوند، بیست و شش ساله، کمابیش زشت
نیک        شوهرش، سی‌ساله، بلوند، خوش‌اندام، خوش‌چهره

صحنه
اتاق نشیمنِ خانه‌ای در محوطهء کالج کوچکی در نیوانگلند.

پردهء اوّل
(تفریح و بازی)

صحنه تاریک است. چیزی به در ورودی می‌خورد. صدای خندهء م
پیشنهاد قزاقستان برای سرمایه‌گذاری کشورهای اسلامی در زمینه مواد غذاییقزاقستان پیشنهاد سرمایه گذاری کشورهای اسلامی در بخش مواد غذایی را در نشست سازمان اسلامی امنیت غذایی که در شهر جده» عربستان برگزار می‌شود، مطرح خواهد کرد.به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، قزاقستان پیشنهاد سرمایه گذاری کشورهای اسلامی در بخش مواد غذایی را در نشست سازمان اسلامی امنیت غذایی که در 27-29 آگوست (5-7 شهریور) در شهر جده» عربستان برگزار می‌شود، مطرح خو
سعید: روایتی شیرین و متفاوت از زندگانی نوجوانی سنی
سعید: نرجس شکوریان فرد
بریده کتاب(۱):
مادر در دلش، اعتقاد داشت به خانواده ی پیامبر؛ به اهل بیت. و الا که توسل و نذر در میان آن ها که اهل سنت بودند چندان رسم نبود.اما مادر در سال های پیش هم برای حال تب دار دخترش متوسل شده بود به حضرت اباالفضل.حتی بعضی مسيحي ها هم یک دل دارند که با حسین و ابالفضل مصفا می شود. و یک پنجره فولاد که خیلی ها دخیل بستن به آن را گشایش در کارشان می دانند.
 
ادامه مطلب
اصفهان
خیابان شمس آبادی -بالاتراز بیمارستان عيسي بن مریم(به سمت چهارراه قصر) -جنب بانک سینا-روبروی بسیج ورزشکاران-بن بست فرهمند-ساختمان پزشکان پارس-طبقه دوم-واحد8
تلفن:32349427-09301376530
پذیرش:صبح وعصر
مسول فنی:فیزیوتراپیست شیرویه سلامت طلب
کارشناس ارشدآسیب شناسی
به گزارش انجمن رهپویان هدایت، شبکه های ماهواره ای مسيحيت که علقه چندانی به ایران و مردم آن ندارند، بدون ملاحظه اولیات رسانه ای، گاهی سخنانی را بر زبان می آورند که جز توهین به مردم ایران و سیاه نمایی از آنان، هیچ خدمتی به ایرانیان نمی کنند.
برای نمونه در یکی از شبکه های ماهواره ای، مجری مسيحي حاضر به تخریب مردم ایران می شود به نحوی که ادعا می کند مردم آمریکا با معاشرت با مردم ایران، خراب شده اند و بر همین اساس قوانین این کشور روز به روز سختگیر
اما شما ای عزیزان ، زندگی خود را بر پایه ایمان بنا نمایید ، و به یاری روح القدس عبادت کنید . به محبتی که خدا در حق شما کرده وفادار بمانید و با صبر منتظر آن زندگی جاودان باشید که خداوند ما عيسي مسیح از روی رحمت خود به شما عنایت خواهد فرمود . به کمک کسانی بشتابید که در تردید به سر میبرند تا بر شک خود غلبه کنند . گمراهان را از آتش مجازات رهایی دهید ، اما مراقب باشید که خودتان نیز به سوی گناه کشیده نشوید . در همان حال که دلتان بر این گناهکاران می سوزد
معرفی توسط وبلاگ.این روزها

بخشی از کتاب:
امام رضا علیه السلام خطاب به جاثلیق فرمودند: تنها اشکالی که بر عیسای شما داریم، این است که خیلی کم نماز می خواند و روزه می گرفت.
جاثلیق قیافه ای حق به جانب گرفت و گفت: اتفاقا عيسي علیه السلام همه روزها را روزه می گرفت و شب ها را به عبادت می گذراند. امام رضا علیه السلام فرمودند: برای چه کسی روزه می گرفت و نماز می خواند؟ جاثلیق که عيسي علیه السلام را خدا می دانست، درمانده شد.
.
بی نوایی نزد امام رضا علیه الس
اعمال نَفْس روشن است: بی‌عفتی، ناپاکی، و هرزگی؛ بت‌پرستی و جادوگری؛ دشمنی، ستیزه‌جویی، رشک، خشم؛ جاه‌طلبی، نفاق، دسته‌بندی، حسد؛ مستی، عیاشی و مانند اینها. چنانکه پیشتر به شما هشدار دادم، باز می‌گویم که کنندگان چنین کارها پادشاهی خدا را به میراث نخواهند برد. امّا ثمرۀ روح، محبت، شادی، آرامش، صبر، مهربانی، نیکویی، وفاداری، فروتنی و خویشتنداری است. هیچ شریعتی مخالف اینها نیست. آنان که به مسیحْ عيسي تعلّق دارند، نَفْس را با همۀ هوسها و
روم به دنبال گسترش بیشتر 
نویسنده : اشکان ارشادی از کرمانشاه 
در آدرس زیر می توانید هر پرسشی از وزن شعر و ادبیات داشتید را بپرسید.  و همچنین از مطالب فراوان در باب ادبیات و پیرامون آن بهره‌مند شوید.
با آرزوی موفقیت شما 
اشکان ارشادی 
http://gerdabha.blogfa.com
روم ، امپراتوری ای بود عظیم و بسیار نیرومند، روم توسط سلاطین ترک اداره می شد و ارتشی داشت منظم. 
ارتش روم همیشه نظم مشخصی داشت و حجوم امپراتوری در اکثر مواقع به معنی پیروزی و تیره بختی دشمنش بود. ر
موعظه معروف بالای کوه "
عيسي سخن خود را چنین آغاز کرد:‏ خوشا به حال کسانی که به نیاز خود آگاهند؛‏ زیرا پادشاهی آسمان‌ها به آنان تعلّق دارد.‏ خوشا به حال ماتم‌دیدگان؛‏ زیرا تسلّی خواهند یافت.‏ .‏ .‏ .‏ خوشا به حال آنان که گرسنه و تشنهٔ عدالتند؛‏ زیرا سیر خواهند شد.‏ .‏ .‏ .‏ خوشا به حال آنان که به سبب درستکاری آزار دیده‌اند؛‏ زیرا پادشاهی آسمان‌ها به آنان تعلّق دارد.‏ خوشا به حال شما،‏ وقتی مردم به خاطر من به شما ناسزا گویند،‏
موعظه معروف بالای کوه "
عيسي سخن خود را چنین آغاز کرد:‏ خوشا به حال کسانی که به نیاز خود آگاهند؛‏ زیرا پادشاهی آسمان‌ها به آنان تعلّق دارد.‏ خوشا به حال ماتم‌دیدگان؛‏ زیرا تسلّی خواهند یافت.‏ .‏ .‏ .‏ خوشا به حال آنان که گرسنه و تشنهٔ عدالتند؛‏ زیرا سیر خواهند شد.‏ .‏ .‏ .‏ خوشا به حال آنان که به سبب درستکاری آزار دیده‌اند؛‏ زیرا پادشاهی آسمان‌ها به آنان تعلّق دارد.‏ خوشا به حال شما،‏ وقتی مردم به خاطر من به شما ناسزا گویند،‏
Akse Aghaye Khamenei

آخرین جستجو ها